Döküman Merkezi

 

Kurumsal Dökümanlar
Tr63 Bölge Planı 2010-2013
Ara Faaliyet Raporu Ocak - Haziran 2011
Tr63 Düzey 2 Bölgesi Kimliği
2011 Yıllık Faaliyet Raporu
2011 Yılı Çalışma Programı Temel Faaliyetler
2012 Yılı Çalışma Programı Faaliyetleri
2012 Yılı Ocak-haziran Dönemi Ara Raporu
Yatırımcılar İçin Kahramanmaraş Rehberi
Yatırımcılar İçin Hatay Rehberi
Yatırımcılar İçin Osmaniye Rehberi
Türkiye'deki Teşvik Ve Destekler
Uluslararası Lojistik Zirvesi 2012
2012 Yılı Faaliyet Raporu
2013 Ara Faaliyet Raporu
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Osmaniye Guide For Investors
Kahramanmaraş Guide For Investors
Hatay Guide For Investors
Osmaniye İli Tarım Stratejisi ve Eylem Planı 2014 - 2018
2014 Yılı Ara faaliyet Raporu
TR63 Bölgesi Yaşam Kalitesi Analizi
TR63 Bölgesi Kırsal & Kentsel Bölgeler Analizi
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Osmaniye Başarılı Projeler
2015 Yılı Ara Faaliyet Raporu
TR63 Bölge Planı (2014-2023)
TR63 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi
Hatay Yatırım Rehberi (Arapça)
Kahramanmaraş Yatırım Rehberi (Arapça)
Osmaniye Yatırım Rehberi (Arapça)
2016 Yılı Ara Faaliyet Raporu
DOĞAKA 2016 Yılı Faaliyet Raporu
2010 - 2012 Yılı Mali Destek Programları Etki Analizi Raporu
AB Projeleri Etki Değerlendirme Analizi Raporu
DOĞAKA 2017 Yılı Ara Faaliyet Raporu
Ortak Pazarlama Ajansları Araştırma ve Fizibilite Raporu 2017
Osmaniye İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017
Kahramanmaraş İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017
Hatay İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017
Osmaniye Gezi Rehberi
DOĞAKA Bülten 2017 Sayı 14
DOĞAKA Bülten 2017 Sayı 15
TR63 Bölgesi Yöresel Ürünler Kataloğu
DOĞAKA Bülten 2018 Sayı 16
Hatay Kıyı Bölgelerinin Ön Fizibilite Raporu
Araştırma ve Planlama
Dulkadiroğlu Sarayı ve Saray Mutfağı Fizibilite Raporu
Kahramanmaraş Yapay Zeka Sözel Veri Etiketleme Merkezi Fizibilite Raporu
Kahramanmaraş İlinde Biyogaz Tesisleri Kurulmasına Yönelik Fizibilite Raporu
Kahramanmaraş İlinde Mersin Balığı Yetiştirilmesi ve Siyah Havyar Elde Edilmesi Projesi
Kahramanmaraş Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (EİEB) Kurulum Fizibilite Raporu

Kahramanmaraş Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (EİEB) Kurulum Fizibilite Raporu

Afşin – Elbistan Termik Santrali Kaynaklı Atık Isı İle Seracılık Projesi Fizibilitesi
Somut Olmayan Kültürel Miras İçerisinde Yer Alan El Sanatları Atölyesi

Somut Olmayan Kültürel Miras İçerisinde Yer Alan El Sanatları Atölyesi

Tasarım Merkezi Fizibilitesi

Tasarım Merkezi Fizibilitesi

Tekstil Katı Atıklarının Kazanımı (Geri Dönüşümü) ve Simbiyoz Merkezi Kurulum

Tekstil Katı Atıklarının Kazanımı (Geri Dönüşümü) ve Simbiyoz Merkezi Kurulum

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesinin Atık Su Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesinin Atık Su Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu

Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimci Ürün Kataloğu
TR63 Bölgesi Mesleki Beceri ve Mesleki Eğitim İhtiyaç Analizi
Düziçi Düldül Dağı Teleferik Tesisi Fizibilite Çalışması
Düziçi Düldül Dağı Teleferik Tesisi Fizibilite Çalışması

 

Osmaniye Belediyesi Biyogaz Fizibilite Raporu
OSMANİYE Belediyesi Biyogaz Fizibilite Raporu

 

Hatay YİKOB Mesleki Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi Fizibilite Raporu Hazırlanması
Sera OSB Fizibilite Raporu
Suriyeliler Mesleki Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Uyum Merkezi Fizibilite Raporu
Maraş Biber ve Ceviz Borsa Tesisi Fizibilitesi
Kahramanmaraş Kuyumcukent İhtisas Sanayi Sitesi Fizibilite Raporu (tr63-10-dfd-049)
Kireçlik Yarma Sistemi Ortak Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Projesi
Antakya Umut Çocukları
Osmaniye'nin Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2024)
Kahramanmaraş Özürlü Envanteri (tr63-10-dfd-044)
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezi
Lojistik Mastır Planı
Yavşan Yaylası Tabiat Parkı Fizibilitesi
Hatay İl Turizm Stratejisi Eylem Planı
Kahramanmaraş Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2024)
Hatay İli Tarım Ve Kırsal Kalkınma Strateji Planı
Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar
Ar-ge Ve İnovasyon Destekler Teşvikler
Kahramanmaraş Turizm Eylem Planı
Antakya Mobilya Ve Ayakkabıcılık Sektörel Araştırması
Narenciye Sektör Raporu
Hatay Kırsalında Kadının Statüsü Ve Sorunları
Afet Veritabanı Sistemi
Eğitim İhtiyacı Analizi
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Araştırması ve Ön Fizibilite Çalışması
Kahramanmaraş'ta Atık Yönetiminde İlk Adım Projesi (tr63-10-dfd-042)
Tr63 Bölgesi Zeytincilik Sektör Raporu
Ayakkabıcılık Sektör Raporu 2014
Demir Çelik Sektör Raporu 2014
Enerji Sektör Raporu 2014
Kültür Balıkçılığı Sektör Raporu 2014
Lojistik Sektör Raporu 2014
Metal Mutfak Eşya Sektör Raporu
Mobilyacılık Sektör Raporu 2014
Osmaniye İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
TR63 Bölge Planı (2014-2023)
İstatistiklerle Osmaniye
İstatistiklerle Kahramanmaraş
İstatistiklerle Hatay
İstatistiklerle TR63
Zeytincilik Sektör Raporu 2015
Yerfıstığı Sektör Raporu 2015
Yaş Sebze Meyve Sektör Raporu 2015
Seracılık (Örtüaltı Bitki Yetiştiriciliği) Sektör Raporu 2015
Kuyumculuk Sektör Raporu 2015
Kesme Çiçek Sektör Raporu 2015
Filtre Sektör Raporu 2015
Çimento Sektör Raporu 2015
Coğrafi İşaret Alınmasına Yönelik Eylem Planı
Orta Ve İleri Teknolojiye Sahip Sera Fizibiliteleri 2017
Osmaniye İli Sosyal Görünüm Raporu
Kahramanmaraş İli Sosyal Görünüm Raporu
Hatay İli Sosyal Görünüm Raporu
Hatay İli FV Güneş Elektriği Fizibilite Çalışması
Osmaniye İli FV Güneş Elektriği Fizibilite Çalışması
Kahramanmaraş İli FV Güneş Elektriği Fizibilite Çalışması
DOĞAKA 2017 Yılı Faaliyet Raporu
Meyve-Sebze İşleme ve Depolama Tesis Ön Fizibilitesi
TR63 Bölgesi İşgücü Piyasası Raporu
Başarılı Projeler Kurumsal Kataloğu
Hatay Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması
Osmaniye Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması
Hatay İli Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Sektör Raporu
Kahramanmaraş Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması
Kanatlı Hayvancılık Sektör Raporu ve Tesis Ön Fizibilite Çalışması
Hatay Defne Envanteri Ve Üretim Planlaması
Narenciye Sektör Raporu Projesi TR63-11-DFD-127
Hatay İli İhracatı Araştırma Raporu
TR63-13-DFD-0016
Dörtyol Sahil Benim İncim Projesi Raporu
Hatay İli Talasemi ve Orak Hücre Anemisi Araştırma Raporu
Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcıları Sektörel Analizi
Hatay İli Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Eylem Planı (2015-2019)
Osmaniye İlinde Hayvansal Biyogaz Ve Enerji Potansiyelinin Araştırılmasına Yönelik Fizibilite Raporu
Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi Fizibilitesi
Osmaniye İlinde ATY Potansiyelinin Araştırılmasına Yönelik Fizibilite Raporu
Kahramanmaraş Atmosfer Kontrollü Soğuk Hava Deposu Fizibilite Etüdü
Hassa Organize Sanayi Bölgesi Sektör Analizi
TR63-15-DFD-0012
Coğrafi İşaret Alınmasına Yönelik Eylem Planı Oluşturulması
Osmaniye İli Çadırkentte Yaşayanların Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi
Osmaniye Karaçay Teleferik Sistemi Teknik, Ekonomik ve Mali Fizibilite Çalışması
Hatay Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü
Kahramanmaraş Hediyelik Eşya Stratejik Eylem Planı
Kahramanmaraş Metal ve Elektrikli Mutfak Eşyaları Fizibilite Çalışması
Hatay İli Fidancılık Sektör Raporu
Destek Programları Rehberleri
2010 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
2010 Doğrudan Faaliyet Desteği Rehber Ve Ekleri
2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (kar Amacı Güden Kuruluşlar)
2011 Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
2011 Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (küçük Ölçekli Altyapı) Mali Destek Programı
2010 Teknik Destek Programı Rehber Ve Ekleri
2011 Sosyal Destek Programı (sodes)
2011 Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
2013 Sodes Başvuru Rehberi
2012 -2013 Mali Destek Programı
2010 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı
Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikcilik Mali Destek Programı
Doğaka 2014 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuru Rehberi
DOĞAKA 2011-2012 Yılları Mali Destek Programları Başarılı Projeler Kataloğu
Proje Uygulama Belgeleri
Satınalma Rehberi
Proje Uygulama Rehberi Ve Ekleri
Görünürlük Usül Ve Esasları
Sunumlar ve Eğitim Belgeleri
Proje Uygulama Ve Satınalma Sunumları
2011 Yılı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Sözleşme İçin Gerekli Belgeler
2011 Yılı Proje Uygulama Eğitimleri
Sodes Eğitim Belgeleri
Osmaniye Demir Çelik Paneli Sunumları
Kahramanmaraş Yenilebilir Enerji Konferansı Sunumları
DOĞAKA Aylık Bültenleri
DOĞAKA Bülten 29uncu Sayımız
 DOĞAKA Bülten 29uncu Sayımız

 

DOĞAKA Bülten 28inci Sayımız
DOĞAKA Bülten 28'inci Sayımız

 

DOĞAKA Bülten 27'inci Sayımız
DOĞAKA Bülten 27'inci Sayımız

 

DOĞAKA Bülten 26'ıncı Sayımız
DOĞAKA Bülten 26'ıncı Sayımız

 

DOĞAKA Bülten 25'inci Sayımız
DOĞAKA Bülten 25'inci Sayımız

 

DOĞAKA Bülten 24'üncü Sayımız
DOĞAKA Bülten 24'üncü Sayımız

 

DOĞAKA Bülten 23'üncü Sayımız
DOĞAKA Bülten 22’nci Sayımız
DOĞAKA Bülten 2020 21’inci Sayımız

 

DOĞAKA Bülten Kasım 2019 Sayı 20

 

DOĞAKA Bülten Ekim 2019 Sayı 19

 

DOĞAKA Bülten Ağustos 2019 Sayı 18

 

DOĞAKA Bülten Nisan 2019 Sayı 17
DOĞAKA Bülten Eylül 2018 Sayı 16
DOĞAKA Bülten Aralık 2017 Sayı 15
DOĞAKA Bülten Ekim 2017 Sayı 14
DOĞAKA Bülten Eylül 2017 Sayı 13
DOĞAKA Bülten Temmuz 2017 Sayı 12
DOĞAKA Bülten Aralık 2016 Sayı 11
DOĞAKA Bülten Ekim 2016 Sayı 10
DOĞAKA Bülten Mart 2016 Sayı 9
DOĞAKA 3 Aylık Dergi Ocak 2016 Sayı 8
DOĞAKA 3 Aylık Dergi Ekim 2015 Sayı 7
DOĞAKA 3 Aylık Dergi Mayıs 2015 Sayı 6
DOĞAKA 3 Aylık Dergi Haziran 2014 Sayı 5
DOĞAKA 3 Aylık Dergi Mart 2014 Sayı 4
DOĞAKA Bülten Arlık 2013 Sayı 3
DOĞAKA Bülten Eylül 2013 Sayı 2
DOĞAKA Bülten Haziran 2013 Sayı 1
TÜİK Verileri
Türkiye İl Sunumu