Medeniyetlerin Buluşma Noktası
HATAY
Toplam Nüfus
1.659.320
Tarım ve Sanayinin Buluşma Noktası
KAHRAMANMARAŞ
Toplam Nüfus
1.168.163
Tarım ve Sanayinin Buluşma Noktası
OSMANİYE
Toplam Nüfus
548.556
Haberler Haberler
TÜM HABERLER
Doğaka Pano Doğaka Pano
TÜM İHALELER
Rakamlarla DOĞAKA
 • 3.321.755
 • Bölge
  Toplam Nüfusu
 • Geçtiğimiz yıla göre %3’lük artış.
 • 29.406
 • Kişi Başına
  GSYH (TL)
 • Geçtiğimiz yıla göre %4’lük artış.
 • 4.116.959.680
 • Dolar
  İhracat
 • Geçtiğimiz yıla göre %5’lik artış.
 • 1698
 • Başarılı
  Proje Sayısı
 • 239.027.135
 • Ajans
  Proje Desteği
 • Geçtiğimiz yıla göre %7’lik artış.
*Bu bölüm Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından hazırlanan DOĞAKA Gölge sunumlarını içermektedir.
Hatay Kıyı Bölgelerinin Ön Fizibilite Raporu
DOĞAKA Bülten 2018 Sayı 16
TR63 Bölgesi Yöresel Ürünler Kataloğu
DOĞAKA Bülten 2017 Sayı 15
DOĞAKA Bülten 2017 Sayı 14
Osmaniye Gezi Rehberi
Hatay İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017
Ortak Pazarlama Ajansları Araştırma ve Fizibilite Raporu 2017
Dulkadiroğlu Sarayı ve Saray Mutfağı Fizibilite Raporu
Kahramanmaraş Yapay Zeka Sözel Veri Etiketleme Merkezi Fizibilite Raporu
TR63 Bölgesi Mesleki Beceri ve Mesleki Eğitim İhtiyaç Analizi
Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimci Ürün Kataloğu
Afşin – Elbistan Termik Santrali Kaynaklı Atık Isı İle Seracılık Projesi Fizibilitesi
DOĞAKA 2011-2012 Yılları Mali Destek Programları Başarılı Projeler Kataloğu
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuru Rehberi
Doğaka 2014 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikcilik Mali Destek Programı
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı
2010 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler
2012 -2013 Mali Destek Programı
2013 Sodes Başvuru Rehberi
2011 Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
2011 Sosyal Destek Programı (sodes)
Görünürlük Usül Ve Esasları
Proje Uygulama Rehberi Ve Ekleri
Kahramanmaraş Yenilebilir Enerji Konferansı Sunumları
Osmaniye Demir Çelik Paneli Sunumları
Sodes Eğitim Belgeleri
2011 Yılı Proje Uygulama Eğitimleri
Sözleşme İçin Gerekli Belgeler
2011 Yılı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Proje Uygulama Ve Satınalma Sunumları
DOĞAKA Bülten 29uncu Sayımız
DOĞAKA Bülten 28inci Sayımız
DOĞAKA Bülten 27'inci Sayımız
DOĞAKA Bülten 26'ıncı Sayımız
DOĞAKA Bülten 25'inci Sayımız
DOĞAKA Bülten 24'üncü Sayımız
DOĞAKA Bülten 23'üncü Sayımız
DOĞAKA Bülten 22’nci Sayımız
DOĞAKA Bülten 2020 21’inci Sayımız
DOĞAKA Bülten Kasım 2019 Sayı 20
 • Sıkça
  Sorulan
  Sorular
SORU Düzey 2 Bölgesi Ne Demektir?
CEVAP Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, gelistirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karsılastırılabilir istatistiki veri tabanı olusturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıstır. Bu sınıflamaya göre istatistiki açıdan Türkiye 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmıstır. Bu ayrım bir idari sınıflama olmayıp istatistiki bir sınıflamadır. 5449 sayılı Kanun gereğince Kalkınma Ajansları Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmaktadır.
SORU Kalkınma Ajansları Nedir?
CEVAP Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.
SORU Kalkınma Ajansları Niçin Kurulmaktadır?
CEVAP 5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır
SORU Kobi Tanımı Nedir?
CEVAP

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İsletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde; KOBİ Tanımı, "Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri" ifade eder