Medeniyetlerin Buluşma Noktası
HATAY
2018 Toplam Nufüs
1.609.856
Tarım ve Sanayinin Buluşma Noktası
KAHRAMANMARAŞ
2018 Toplam Nufüs
1.144.851
Tarım ve Sanayinin Buluşma Noktası
OSMANİYE
2019 Toplam Nufüs
538.759
Doğaka Pano Doğaka Pano
Rakamlarla DOĞAKA
 • 3.321.755
 • Bölge
  Toplam Nüfusu
 • Geçtiğimiz yıla göre %3’lük artış.
 • 29.406
 • Kişi Başına
  GSYH (TL)
 • Geçtiğimiz yıla göre %4’lük artış.
 • 4.116.959.680
 • Dolar
  İhracat
 • Geçtiğimiz yıla göre %5’lik artış.
 • 1698
 • Başarılı
  Proje Sayısı
 • 239.027.135
 • Ajans
  Proje Desteği
 • Geçtiğimiz yıla göre %7’lik artış.
*Bu bölüm Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından hazırlanan DOĞAKA Gölge sunumlarını içermektedir.
Tr63 Bölge Planı 2010-2013
Ara Faaliyet Raporu Ocak - Haziran 2011
Tr63 Düzey 2 Bölgesi Kimliği
2011 Yıllık Faaliyet Raporu
2011 Yılı Çalışma Programı Temel Faaliyetler
2012 Yılı Çalışma Programı Faaliyetleri
2012 Yılı Ocak-haziran Dönemi Ara Raporu
Yatırımcılar İçin Kahramanmaraş Rehberi
Yatırımcılar İçin Hatay Rehberi
Yatırımcılar İçin Osmaniye Rehberi
Türkiye'deki Teşvik Ve Destekler
Uluslararası Lojistik Zirvesi 2012
2012 Yılı Faaliyet Raporu
2013 Ara Faaliyet Raporu
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kahramanmaraş Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2024)
Hatay İli Tarım Ve Kırsal Kalkınma Strateji Planı
Ar-ge Ve İnovasyon Destekler Teşvikler
Antakya Mobilya Ve Ayakkabıcılık Sektörel Araştırması
Hatay Kırsalında Kadının Statüsü Ve Sorunları
Eğitim İhtiyacı Analizi
Kahramanmaraş'ta Atık Yönetiminde İlk Adım Projesi (tr63-10-dfd-042)
Tr63 Bölgesi Zeytincilik Sektör Raporu
Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu
Kahramanmaraş Kuyumcukent İhtisas Sanayi Sitesi Fizibilite Raporu (tr63-10-dfd-049)
Antakya Umut Çocukları
Kahramanmaraş Özürlü Envanteri (tr63-10-dfd-044)
Lojistik Mastır Planı
Hatay İl Turizm Stratejisi Eylem Planı
Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar
2010 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
2010 Doğrudan Faaliyet Desteği Rehber Ve Ekleri
2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (kar Amacı Güden Kuruluşlar)
2011 Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
2011 Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (küçük Ölçekli Altyapı) Mali Destek Programı
2010 Teknik Destek Programı Rehber Ve Ekleri
2011 Sosyal Destek Programı (sodes)
2011 Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
2013 Sodes Başvuru Rehberi
2012 -2013 Mali Destek Programı
2010 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı
Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikcilik Mali Destek Programı
Doğaka 2014 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
Proje Uygulama Rehberi Ve Ekleri
Görünürlük Usül Ve Esasları
Proje Uygulama Ve Satınalma Sunumları
2011 Yılı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Sözleşme İçin Gerekli Belgeler
2011 Yılı Proje Uygulama Eğitimleri
Sodes Eğitim Belgeleri
Osmaniye Demir Çelik Paneli Sunumları
Kahramanmaraş Yenilebilir Enerji Konferansı Sunumları
DOĞAKA Bülten Nisan 2019 Sayı 20
DOĞAKA Bülten Nisan 2019 Sayı 19
DOĞAKA Bülten Nisan 2019 Sayı 18
DOĞAKA Bülten Nisan 2019 Sayı 17
DOĞAKA Bülten Eylül 2018 Sayı 16
DOĞAKA Bülten Aralık 2017 Sayı 15
DOĞAKA Bülten Ekim 2017 Sayı 14
DOĞAKA Bülten Eylül 2017 Sayı 13
DOĞAKA Bülten Temmuz 2017 Sayı 12
DOĞAKA Bülten Aralık 2016 Sayı 11
DOĞAKA Bülten Ekim 2016 Sayı 10
DOĞAKA Bülten Mart 2016 Sayı 9
DOĞAKA 3 Aylık Dergi Ocak 2016 Sayı 8
DOĞAKA 3 Aylık Dergi Ekim 2015 Sayı 7
DOĞAKA 3 Aylık Dergi Mayıs 2015 Sayı 6
 • Sıkça
  Sorulan
  Sorular
SORU Düzey 2 Bölgesi Ne Demektir?
CEVAP Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, gelistirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karsılastırılabilir istatistiki veri tabanı olusturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıstır. Bu sınıflamaya göre istatistiki açıdan Türkiye 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmıstır. Bu ayrım bir idari sınıflama olmayıp istatistiki bir sınıflamadır. 5449 sayılı Kanun gereğince Kalkınma Ajansları Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmaktadır.
SORU Kalkınma Ajansları Nedir?
CEVAP Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.
SORU Kalkınma Ajansları Niçin Kurulmaktadır?
CEVAP 5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır
SORU Kobi Tanımı Nedir?
CEVAP

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İsletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde; KOBİ Tanımı, "Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri" ifade eder