Üst Ölçekli Plan ve Programlar

 

On İkinci Kalkınma Planı
2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
2024 Yılı Yatırım Programı
Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı (2024-2026)
Orta Vadeli Program 2023-2025
İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)
Türkiyenin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
Ticaret Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı