Üst Ölçekli Plan ve Programlar

 

Onuncu Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program 2018-2020
Dokuzuncu Kalkınma Planı
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Plan
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 2007-2023
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi