Program Sonrası Değerlendirme Raporları

 

2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Sonrası Değerlendirme Raporu
2010-2011-2012 Yılı Mali Destek Programları Etki Analizi Raporu
2010-2011-2012 Yılı Mali Destek Programları Etki Analizi Raporu

 

2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı Sonrası Değerlendirme Raporu
2016 Yılı İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı Sonrası Değerlendirme Raporu