Vizyon ve Misyon

26 Haziran 2010 tarihinde Kahramanmaraş’ta yapılan “Vizyon Belirleme Moderasyonu” ile 12 Temmuz 2010 tarihinde Ajansımızda yapılan “Ajans Misyonu ve İlkeleri Belirleme Moderasyonu” çalışmaları sonucunda DOĞAKA Bölge Planı vizyonumuz ve DOĞAKA misyon ve ilkelerimiz belirlendi.

Vizyonumuz;

Ekonomik, sosyal ve demokratik birikimi geliştirerek; doğal ve kültürel çevreyi koruyarak;

 • Tarım
 • Teknoloji
 • Ticaret
 • Taşımacılık
 • Turizm,

alanlarında Türkiye’nin ve Ortadoğu'nun lider bölgesi olmak DOĞAKA’nın vizyonudur.

Misyonumuz;

Yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ile yerel potansiyelleri harekete geçirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprüler oluşturarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya giden yolu inşa etmektir.

İlkelerimiz;

 • Katılımcılık
 • Yenilikçilik
 • Şeffaflık
 • Erişilebilirlik
 • Verimlilik
 • Tarafsızlık
 • Esneklik
 • Çevreye Duyarlılık
 • Çözüm Odaklılık
 • Pozitif Ayrımcılık