Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz;

Faaliyet bölgemiz olan TR63 Bölgesi’nin (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) ekonomik ve sosyal toparlanmasını sağlamış afetlere karşı dirençli bölge haline gelmesini sağlamaktır.

Bölge Stratejilerimiz;

Taslak 2024-2028 TR63 Bölgesi Bölge Planına göre, vizyonumuza yönelik olarak aşağıdaki stratejik öncelikler belirlenmiştir.

 • Kentsel ve Sosyal İyileşmenin Sağlanması
 • Sanayi ve Hizmetler Sektöründe İyileşmenin Sağlanması
 • Tarımsal İyileşmenin Sağlanması ve Kırsal Kalkınma

Misyonumuz;

Yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ile yerel potansiyelleri harekete geçirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprüler oluşturarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya giden yolu inşa etmektir.

İlkelerimiz;

 • Katılımcılık
 • Yenilikçilik
 • Şeffaflık
 • Erişilebilirlik
 • Verimlilik
 • Tarafsızlık
 • Esneklik
 • Çevreye Duyarlılık
 • Çözüm Odaklılık
 • Pozitif Ayrımcılık