Hakkımızda

Merkezi Hatay’da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 Düzey 2 Bölgesinde ekonomik ve sosyal gelişmeyi katılımcı bir yaklaşımla planlamak ve uygulamak üzere 5449 Sayılı Kanunun 3'üncü maddesine istinaden 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

5449 sayılı Kanun gereğince Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmuş olan Türkiye genelinde faaliyet gösteren 25 Kalkınma Ajansı ve DOĞAKA  kamu, özel sektör ve sivil toplumdan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hareket etmektedir.

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’den paydaşların katılımıyla belirlenen; bölgenin ekonomik, sosyal ve demokratik birikimini geliştirerek, doğal ve kültürel çevreyi koruyarak, Tarım, Teknoloji, Ticaret, Taşımacılık ve Turizm alanlarında Türkiye’nin ve Ortadoğu'nun lider bölgesi olma vizyonu, DOĞAKA’nın tüm faaliyetlerine yol göstermektedir. Yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ile yerel potansiyelleri harekete geçirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprüler oluşturarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya giden yolu inşa etmeyi misyon edinen DOĞAKA, tüm planlama ve uygulama süreçlerinde beraber hareket ettiği paydaşları ve motivasyon ile birikimi harmanlayan esnek personel yapısı ile Doğu Akdeniz Bölgesinin gelişmesinde kilit rol üstlenmektedir. Katılımcılık, Yenilikçilik, Şeffaflık, Erişilebilirlik, Verimlilik, Tarafsızlık, Esneklik, Çevreye Duyarlılık, Çözüm Odaklılık ve dezavantajlı gruplara yönelik Pozitif Ayrımcılık, DOĞAKA’nın değerleri olarak öne çıkmaktadır.

DOĞAKA, karar organı olan Yönetim Kurulu üç ilin valileri,  merkez belediye başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ve Osmaniye il genel meclisi başkanından oluşmaktadır. Danışma organı işlevindeki Kalkınma Kurulu, kamu, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplumdan olan 100 temsilciyi bir araya getirmektedir. Genel Sekreter ile 26 uzman ve 8 destek personelinden oluşan Genel Sekreterlik ise, DOĞAKA’nın icra organı niteliğindedir. DOĞAKA, her 3 ilde açtığı Yatırım Destek Ofisleri sayesinde de bölgenin iş ve yatırım imkânlarını tanıtmak ve bölgede girişimciliği geliştirmeyi hedeflemektedir.

DOĞAKA, 2010 yılı Ağustos ayı itibarı ile Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)'nın üyesi olarak, bölgesel gelişme alanındaki en güncel yaklaşımları, iyi uygulama örneklerini ve başarılı kalkınma modellerini izleyerek TR63 bölgesine etkili bir şekilde aktarabilmek için Avrupa'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden ortaklarıyla paylaşımı sürdürmektedir.

Ayrıca, KOBİ'ler ve girişimciler için şirketlerin işleyişine uygun çözümler sağlayarak kapsamlı hizmetler sunan Avrupa İşletmeler Ağı'nın da irtibat noktası olan DOĞAKA, bölgedeki işletmelerin kapasitesinin ve rekabet gücünün artması için yurt dışından ortaklıklar geliştirilebilmelerini de desteklemektedir.