Genç İstihdamı

GENÇ İSTİHDAM TEMASI

2022-2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansları tarafından 2022 ve 2023 yılları teması olarak “Genç İstihdamı” olarak belirlenmiştir. Kalkınma Ajansları tarafından 2022-2023 döneminde yürütülecek faaliyetler, projeler ve diğer çalışmalarında ana tema olarak kullanılacak olan genç istihdamı konusu, iş olanaklarının arttırılması gençlerin iş hayatına entegrasyonu ve desteği, deneyim kazanmaları ve girişimciliğin sağlanması temel amaçtır.

Genç İstihdamına Uygun Olarak Uygulanacak Programlarda;

Beceri Geliştirme Programları,

İstihdam Garantili Eğitim Programları,

uygulanması planlanmakta olup Ajansımız destek mekanizmalarında genç istihdamı konusu özendirilecektir.

Ayrıca bu tema kapsamında uygulanması planlanan Genç Girişimcilik Destek Programları ile “gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması” ve “başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması” hedeflenmektedir.