Mali Destek Programı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın mali destekleri, “Doğrudan Finansman Desteği” ile “Finansman Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği” olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Doğrudan Finansman Desteği; Ajansın belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır. Doğrudan Finansman Desteği; Ajansın esas itibariyle proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet mali desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de destek sağlayabilir.

Finansman desteği ve faizsiz kredi desteği ise; Ajansın, hazırlayacağı bölgesel plan çerçevesinde bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunacağını tespit ettiği sektör ve konularda, belirtilen koşulları taşıyan uygun başvuru sahiplerine sağladığı mali desteklerdir. Bu destekler finansman desteği ve faizsiz kredi desteği olarak ikiye ayrılır:

Finansman desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.