2022 Yılı Osmaniye Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi Finansman Desteği

Programın temel amacı, Osmaniye ilinde gıda sektörünün rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla 2022 Yılı Osmaniye İlinde Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (GIDA)

  • Gıda sektöründe yer alan işletmelerin üretim ve teknoloji altyapısının iyileştirilmesi,
  • Tüm sektörlerden gıda sektörüne yapılacak yeni yatırımların ve girişimlerin desteklenmesi,
  • Gıda işletmelerinde verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program kapsamında Osmaniye ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren ya da gıda sektörüne yeni yatırım yapacak olan 10 ve 11.07 ile başlayan NACE koduna sahip KOBİ'lere (10.12.04, 10.41.11 ve 10.9 NACE koduna sahip KOBİ'ler hariç) yönelik tasarlanmıştır. Toplam bütçesi 10.000.000 TL olan Program ile Başvuru Sahiplerinin Vakıf Katılım Bankası Osmaniye Şubesi üzerinden kullanacakları 150.000 TL ile 1.500.000 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır. 

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecektir.

 

DOĞAKA 2022 Yılı GIDA Programı İçin Ayrıntılı Bilgiler

Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup, elektronik başvurular için son tarihi 04 Şubat 2022 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son tarih 11 Şubat 2022 saat 17.00’dir.

Programa ilişkin toplantı takvimi önümüzdeki günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.  Destek programına ilişkin rehber, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi takip edebilirsiniz.

 

DOĞAKA 2022 YILI OSMANİYE İLİNDE GIDA SANAYİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI (GIDA)

-BAŞVURU REHBERİ REVİZYONU-

30 Aralık 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gönderilen 22 Aralık 2021 tarihli Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu (DYK) değişiklikleri çerçevesinde aşağıdaki hususlar güncellenmiştir:

1. Başvuru Rehberinde yer alan “Proje Başvuruları ve Finansman Desteği Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler” başlığı altında yer alan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği uyarınca; …Ancak yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar rehin olarak gösterilemez.”  ifadesi “Finansman desteği ve faizsiz kredi desteğinde ise, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde sağlanan destekler bakımından bu hüküm uygulanmaz.” ifadesi ile değiştirilmiştir. Aynı tabloda yer alan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Gereği” ile başlayan paragraf çıkarılmıştır.

2. Başvuru rehberinde yer alan “2.5.5. Ödemeler” bölümü revize edilmiştir.

3. Destekleyici Belgeler listesinde yer alan EK-H Finansman Desteği Teknik Uygunluk Formu çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.