2020 Teknik Destek Programı

Ajansımızca 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp alınacaktır.
Programın amacı, TR63 bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.
Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa maliyeti aşağıdaki, tabloda belirtilen limitleri aşamaz.

 

Teknik Destek türü

Toplam Azami Maliyet

Eğitim Verme

20.000 TL

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

30.000 TL

Geçici uzman personel görevlendirme

30.000 TL

Danışmanlık Sağlama

30.000 TL

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

50.000 TL