Osmaniye

Tarihçesi

Kalkolitik ve ilk tunç çağlarında Lelegler adlı kavmin hüküm sürdüğü topraklarda daha sonraları Büyük Hitit devleti, Asur, Roma, Bizans, Selçuklular ve nihayet Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir.
Cumhuriyetin ilanı ile vilayet olmuş, 1933 yılında tekrar ilçe olarak idari yapısını sürdürmüştür. 24 Ekim 1996 tarihinde eski hakkı iade edilmiş ve Osmaniye il statüsüne kavuşmuştur.

Coğrafi Durumu

Osmaniye ili Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer almaktadır. Doğusunda Gaziantep, güneyinde Hatay, batısında Adana, kuzeyinde Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. İlin yüzölçümü 3.215 km2’dir.
Osmaniye doğu ve güneydoğusunda Amanos Dağları ve batıdan kuzeye uzanan Toros Dağları ile çevrilidir. Osmaniye’nin etrafını çeviren bazı dağ ve tepeler Düldül, Koyunmeleden, Daz tepe, Kösür, Büyük Kösür, Tozaklık,  Hacıdağı,  Honazin Gediği, Haçbel ve Boğatepe’dir. Kahramanmaraş topraklarında doğan Ceyhan Nehri, Osmaniye topraklarından geçerek Akdeniz’e ulaşır. Ceyhan nehri ile birlikte Savrun, Sumbas, Hamus, Kesiksu, Karaçay ve Sabun çayları ilin akarsu kaynaklarıdır. Bu akarsuların üzerinde Aslantaş, Berke, Kalecik ve Kesiksu barajları bulunmaktadır. Bu nehirler üzerinde kurulmuş bulunan barajlarla Osmaniye’nin verimli toprakları sulanmaktadır.
Osmaniye ili iklimi dağlık ve ovalık alanlarda farklılık göstermekle birlikte, Akdeniz iklimi karakteristiğindedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Ovalık alanlarda yazlar çok sıcak geçer. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Osmaniye’de, yine Akdeniz bitkilerinin tamamına yakınını  görmek mümkündür. Osmaniye ilinin tabii bitki örtüsü, ova tabanlarında kültür bitkileri, eşik sahalarda makiler, yüksek kısımlarda iğne yapraklı çam ormanları ile kaplıdır.

İdari ve Sosyo - Ekonomik Durumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Osmaniye ilinin nüfusu 512.873’tir. Nüfusun 388.158’i şehirlerde yaşarken, 124.715’i belde ve köylerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayanların oranı % 75.7, köyde yaşayanların oranı % 24,3'dür. Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre, il merkezi nüfusu 254.116, ilin nüfus yoğunluğu ise km² başına 164 kişidir. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez, Kadirli ve Düziçi’dir. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Kadirli, nüfus ve yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi Hasanbeyli’dir.

Osmaniye‘deki ilçe sayısı 7, belediye sayısı 13 ve köy sayısı ise 160’dır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuştur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin birimleri Osmaniye Fakıuşağı Köyünde bulunan Karacaoğlan merkez yerleşkesi ile Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Erzin ilçelerinde yer alan yerleşkelerindedir. Merkezde Mühendislik, Fen Edebiyat, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Osmaniye Meslek Yüksek Okulu, ilçelerde ise Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Erzin Meslek Yüksek Okulları yer almaktadır. Ayrıca Kadirli ilçesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu da bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde birinci öğretim 3.712 ön lisans, 2.748 lisans, 127 yüksekokul, 446 yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere 7.033, ikinci öğretim 1.989 ön lisans, 2.159 lisans, 91 yüksek lisans olmak üzere toplam 4.239 olup, genel toplamda 11.272 öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitenin akademik personel kadrosunu 388 kişi oluştururken, idari personel sayısı ise 304’tür.

İllerin şehirleşme oranları incelendiğinde Osmaniye ilinin %75,7 şehirleşme oranı ile 37. sırada yer aldığı görülmektedir. Nüfus yoğunluğu değişkeni bakımından km²’ye düşen kişi sayısı 164’dür. 2014-2015 yılları arasındaki yıllık nüfus artış hızında Osmaniye ‰11,9 ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. 2013 yılı işsizlik oranı %14’tür. Sanayi iş kolunda çalışanların toplam istihdama oranı bakımından Türkiye ortalamalarının altında, tarım kolunda çalışanların toplam istihdama oranı ise Türkiye ortalamasının üstündedir.

Halkın geçimininde tarım ve hayvancılık önemini korumaktadır. Tarım ürünlerinde yerfıstığı, sofralık zeytin, susam, turp ve turunçgiller önemli ürünler arasında gelmektedir.

Osmaniye ilinde, okur-yazarlık oranı 2014 yılında kadınlar için %88,45, erkekler için %96,44 olarak kaydedilmiştir. Osmaniye ilinde ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 26 olup Türkiye rakamı olan 23 ile paralellik göstermektedir.

2010 yılından bu yana büyüme trendi içinde olan ancak 2012 yılında düşük olduğu gözlenen Osmaniye ihracat oranı 2013 yılı itibari ile tekrar artış göstermiştir. 2013 yılı Osmaniye ihracat miktarı 133 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Osmaniye’nin ihracatında ağrılıklı sektör sanayi sektörüdür. Osmaniye’de 2015 yılı itibariyle 138 milyon dolarlık ihracatın tarım sektörünün toplam ihracatta payı %8,5, imalat sanayisi sektörünün payı %91, madencilik sektörünün payı ise %0,1’dir.

Devlet yolları uzunlukları bakımından Osmaniye ilinde bulunan toplam karayolu ağı 229 km, demiryolu uzunluğu ise 69 km’dir.

Yukarı Çukurova’da, Ceyhan Nehri’nin doğu yakasında yer alan Osmaniye; Ceyhan Nehri, Hamıs, Karaçay, Kesiksuyu ve Savrun Çayları nedeniyle sulak, hem de Çukurova’yı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nedeniyle işlek bir bölgededir. Çukurova'ya has zengin tarım toprakları ve geniş ormanlara sahip olan Osmaniye’de, Karatepe, Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Antik kentleriyle önemli turizm kaynaklarıdır.