Osmaniye

Osmaniye ili, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, Çukurova'nın doğusunda Ceyhan Nehri'nin doğu yakasındaki verimli topraklarda yer almaktadır. Doğuda Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana, Kuzeyde ise Kahramanmaraş illeri ile komşudur. Osmaniye coğrafi konum ve doğal yapısıyla tarımsal üretime, hayvancılığa ve ormancılığa elverişli olmakla birlikte gerek çevresindeki illerde genişleyen sanayilerin etkisi gerekse teşvik tedbirlerinin yaygınlaşması ile ilde birçok sanayi sektöründe ekonomik hareketlilik gözlenmektedir.

 

 

Osmaniye

Türkiye İçindeki Sırası

Türkiye

Yüzölçümü

3.280 km2

77

783.562 km2

Nüfus

538.759 kişi

40

83.154.997 kişi

Nüfus Yoğunluğu

172 kişi/km2

12

108 kişi/km2

Nüfus Artış Oranı ()

8,10

34

13,94

Kaynak: TÜİK, 2019