Hatay / Enerji Sektörü

EPDK tarafından 2016 yılı Aralık ayında yayınlanan Elektrik Piyasası Sektör Raporuna göre, Hatay’ın 2016 yılı elektrik tüketimi 408.180 MW olarak gerçekleşmiştir.

Hatay, Türkiye’de elektrik tüketiminde %2,23’lük oranla 11. sıradadır.

Rüzgar Enerjisi Potansiyeli

Hatay, işletmede olan rüzgâr enerji santrallerinin kurulu güç bakımından illere göre yüzdesel dağılımında %5,62  ile Türkiye’de 4. sıradadır.

İlimiz “RES”(Rüzgar Enerji Santralleri) açısından önemli bir merkezdir.

Hatay’ın İşletmede Olan Rüzgar Santralleri

Mevkii

Rüzgar Santrali Adı

Kurulu Güç (MW)

Hatay‐Samandağ

SEBENOBA RES

63,70

Hatay‐Belen

ATİK BELEN RES

18

Hatay-Belen

BELEN RES

48

Hatay‐Belen

ŞENBUK RES

65,80

Hatay‐Samandağ

ZIYARET RES

76

Hatay-Çerçikaya

ÇERÇİKAYA

57

Hatay-Şenköy

ŞENKÖY RES

36

 

Hatay Toplam

364,5

 

Türkiye

6.483,90

 

Hatay/Türkiye (%)

5,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.tureb.com.tr/files/tureb_sayfa/duyurular/2017_duyurular/agustos/turkiye_ruzgar_enerjisi_istatistik_rapor_temmuz_2017.pdf

İnşa halindeki 12,5 MW’lık rüzgar santralinin tamamlanmasıyla Hatay kısa vadede toplam kurulu gücünü 377 MW’ye yükseltecektir.

Güneş Enerjisi Potansiyeli
Akdeniz Bölgesi, güneş enerjisi potansiyelinde Türkiye’nin 2. önemli bölgesidir. Hatay ili ise 8,21 saat günlük ortalama güneşlenme süresi ile bu konuda Türkiye’de en yüksek potansiyele sahip illerden biridir. Aylar itibarıyla Hatay ili güneşlenme süreleri aşağıda verilmiştir.