Hatay / Lojistik

Hatay lojistik sektörü açısından Türkiye’nin önemli merkezlerinden biridir. Bölge lojistik açıdan bazı avantajlara sahiptir.

Hatay’da uluslararası yük taşımacılığı yapan kayıtlı (C2 belgeli) 13.970 adet araç bulunmaktadır. (UDHB,2017)

Akdeniz’in en doğusunda doğal bir liman olan İskenderun Limanı Hatay’da yer almaktadır. Hatay İlinde toplam 10 adet liman bulunmaktadır.

Terminal binası yenilenen uluslararası Hatay Havaalanında, iç ve dış hatlarda taşıdığı yolcu sayısı ve yük miktarı her geçen gün artmaktadır. 2016 yılında 9.408 sefer yapılarak 1.203.430 kişi taşınmıştır.

İskenderun'dan ulusal demiryolu ağına bağlanılmaktadır.

Hatay ili Ortadoğu’ya açılan Cilvegözü ve Yayladağı Kapılarına sahiptir.

Hatay doğu-batı otoban hattında yer almaktadır.

Ceyhan uluslararası enerji nakil hatlarına komşudur.

Batı pazarlarına ulaşım kolaylığı vardır.

Ortadoğu ve Avrupa’nın pek çok açıdan çekim merkezi olan Kıbrıs’a yakın bir konumdadır.

Ortadoğu ülkelerine ihracatta önemli bir geçiş ülkesi olan Suriye’de 2011 yılında başlayan olaylar dolasıyla aksayan karayolu ulaşımı sorunu, Ağustos 2012 tarihinden itibaren İskenderun Limanından Ortadoğu ülkelerine başlatılan deniz yolu ropax seferleriyle çözülmüştür. İskenderun Limanı-Duba Limanı (Suudi Arabistan) seferleri devam etmektedir.

İskenderun Limanının Özelleştirilmesi: 372 Milyon ABD bedel ile özelleştirilen Türkiye’nin 4. Büyük limanı olan İskenderun Limanı, TCDD Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve LİMAK Şirketi Yetkilileri arasında gerçekleştirilen 30.12.2011 tarihindeki devir işlemleri neticesinde, LİMAK Şirketince işletilmeye başlanmıştır.

LimakPort İskenderun, stratejik önemdeki lokasyonu ile, gelişmeye açık, Akdeniz’in önemli bir hub limanıdır. Liman, özellikle Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki sanayi ve ticaret merkezlerine ihracat ve ithalat hizmetleri vermek için, çok uygun bir konuma sahiptir. İnşaatı devam eden yatırımla birlikte binlerce kişiye iş imkanı sağlanacak ve konteynır elleçleme kapasitesi 3 milyon TEU’ya ulaşacaktır.


Lojistik Mastır Planı: İskenderun Limanı’nın özelleştirilmesi ile birlikte bölgenin bir Lojistik Merkez olmasını öngören “İskenderun Lojistik Köyü ile Antakya ve Osmaniye Lojistik Merkezleri Mastır Planı” hazırlanmıştır. Söz konusu plan ile kent içinde her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının; üretim, taşıma, depolama, tüketim ve geri dönüş süreci içinde; yaşam kolaylığı, çevresel etkiler, toplam maliyet optimizasyonu da göz önüne alınarak planlanması, uygulanması ve kontrolünün yapıldığı İskenderun Limanı eksenli Lojistik Köy kurulması amaçlanmıştır. Kurulacak Lojistik Köy, sadece bölgeye değil aynı zamanda Irak’tan Kafkaslara kadar bir coğrafyayı, Akdeniz Havzası’nı ve Ortadoğu’ya hizmet edecektir.