Hatay / Demir - Çelik

Demir ve Çelik Üretimi

İlimiz demir ve çelik sektörünün ilk yatırımı olan  İSDEMİR tesisleri 1967 yılında, Sovyetler Birliği ile yapılan teknik ve ekonomik işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 1.1 milyon ton/yıl sıvı çelik kapasitesindeki tesisin temeli, 3 Ekim 1970 tarihinde atılmış ve 1975 yılından itibaren kademeli olarak işletmeye alınmıştır, 1970' li yıllarda İSDEMİR in kurulmaya başlanması ile birlikte, bölge ekonomisi ivme kazanmış ve bölgede yeni yatırım ve istihdam alanları doğmaya başlamıştır. Son yıllarda bir çok yeni proje hayata geçiren İSDEMİR, entegre  yassı çelik üretimine başlamıştır.

İlimizde kurulu 7 adet çelikhanenin çelik üretim kapasitesi, yaklaşık 12 milyon ton civarındadır. Yassı mamul üretimi ise gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda 6.5 milyon ton/yıl kapasitesine ulaşılmıştır. Yapılacak olan yeni yatırımlarla ilimiz demir-çelik sektörü kapasitesinin Türkiye’de birinci sırayı alması beklenmektedir.

Üretilen ve yurt dışından ithal edilen kütük demirler, ilimizde bulunan haddehanelerde işlenerek lama, silme, köşebent, inşaat demiri, çivi ve tel haline getirilmektedir. Ayrıca ilimizde bulunan tesislerde değişik kullanım alanları olan hemen her tür boru üretimi gerçekleştirilmektedir.