Organize Sanayi Bölgeleri

Osmaniye Yatırım Bölgeleri

Osmaniye’de Toprakkale ve Kadirli’de olmak üzere toplam 2 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. 

Osmaniye İlindeki Organize Sanayi Bölgeleri

Adı

Büyüklüğü (Ha)

Toplam Sanayi Parseli

Tahsis Edilen Parsel

Üretimde Firma Sayısı

Çalışan Kişi Sayısı

Osmaniye OSB

699

138

138

117

10.165

Kadirli OSB

171

46

42

35

2.681

Kaynak: Osmaniye Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Brifingi, 2019

Osmaniye OSB: Osmaniye Sanayisinin lokomotifi olan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 1994 yılında kurulmuştur. 699 hektar büyüklüğünde olan, 138 tesiste yaklaşık 9.889 kişinin istihdam edildiği Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, coğrafi konumunun, altyapı imkânlarının ve sağlanan teşviklerin gücüyle yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olarak her geçen gün büyümekte ve modernleşmektedir. Yapı itibarı ile karma bir OSB olan bölgede yoğunluklu olarak Demir Çelik Sanayii işletmeleri bulunmakta olup, bu işletmelerin sayısı 47’dir. Bunu toplam 24 işletme ile tekstil sektörü takip etmektedir.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeler için gerekli elektrik, doğalgaz ile atık su arıtma altyapısı tamamlanmıştır. OSB Müdürlüğü’nün tesisler dışında kalan alanlardaki elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 7,5 Megawatt’lık güneş enerjisi santrali de hayata geçmiştir.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapım çalışmaları devam eden Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile mevcut ve yeni girişimcilerin teşviklerden faydalanarak katma değerli üretime ve ileri teknolojiye yönelmeleri yolunda üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve Ar-Ge çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Yine bölge içerisinde bulunan Osmaniye Gümrük Müdürlüğü de A sınıfı statüsünde faaliyet göstermekte olup, ihtisas gümrüklerince yapılan işlemler dışında, her türlü ithalat, ihracat, transit ve yolcu işlemlerinde yetkilidir.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde; sanayinin gelişerek şehrin ve ülkemizin planlı gelişmesine katkıda bulunması, birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir program dâhilinde üretim yapmaları, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, sağlıklı, güvenilir bir alt yapının ve ortak sosyal tesislerinin kurularak, müşterek arıtma tesisleriyle çevre kirliliğinin önlenmesi öncelikli hedeflerdir. Osmaniye OSB, devam eden lojistik bağlantı çalışmaları ile deniz ve demiryolu ulaşımı açısından çok daha avantajlı konuma gelecektir. Bölge, yapımı devam eden 11 km. liman bağlantı yolu ile inşası planlanan Erzin Limanı’na çok daha yakın bir konuma gelmektedir. Ayrıca sanayi için çok önemli olan demiryolu taşımacılığının Organize Sanayi Bölgesi içerisine girmesine olanak sağlayacak olan Osmaniye OSB Demiryolu İltisak Hattı’nın da çalışmaları devam etmektedir.

Kadirli OSB: 1997 yılında kurulan Kadirli OSB’de gıda, tekstil, makine ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren 30 firma faaliyet göstermekte olup toplam 2.833 istihdam mevcuttur. OSB, Adana hava alanına 90 km, Kahramanmaraş havaalanına 108 km, İsdemir limanına 82 km ve İskenderun limanına 100 km mesafededir. Yusufizzettin Köyü, İnebeyli / Dögüştepe mevkiinde bulunan bölgede tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunulmuştur.