İlk Bakışta Hatay

İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Hatay, geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve farklı inançların bir arada yaşadığı, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış barış, kardeşlik ve hoşgörü kentidir. Yöredeki tarihi yaşam bulguları M.Ö. 100.000’lere kadar uzanmaktadır.

Hatay, 1921 yılında Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Anlaşma ile Suriye sınırları içinde yer almış, 1938 yılında Hatay Devleti kurulmuş ve devlet 23 Temmuz 1939 Türkiye topraklarına katılmıştır.