Sosyal Veriler

Osmaniye ili Doğu Akdeniz Bölgesi’nde, Çukurova’nın doğusunda Ceyhan Nehri’nin doğu yakasındaki verimli topraklarda yer almaktadır. Doğuda Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana, kuzeyde ise Kahramanmaraş illeriyle komşudur.

Osmaniye, coğrafi konumu ve doğal yapısıyla tarımsal üretime, hayvancılığa ve ormancılığa elverişli olmakla birlikte son dönemde gerek çevresindeki illerde genişleyen sanayilerin etkisi gerekse teşvik tedbirlerinin yaygınlaşması ile ilde birçok sanayi sektöründe ekonomik hareketlilik gözlemlenmektedir.

Osmaniye’nin ekonomik yapısı tarıma dayalı olarak gelişme göstermiştir. Gerek coğrafi konumu gerekse de iklim yapısının tarıma elverişli olması nedeniyle başlarda tarım ekonominin öncü sektörü olmuştur. Çevresindeki illerde genişleyen sanayinin baskısı ve Osmaniye ilinin kalkınmada öncelikli iller arasına girmesiyle birlikte ile verilen teşviklerle çeşitli sektörlere yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlardan demir-çelik sektörü payını önemli ölçüde almıştır. Bu sebepten ötürü demir-çelik sektörü Osmaniye ilinde önemli bir sektör haline gelmiştir. Tarım ve gıda sektörlerinde ise bazı ürünlerde Türkiye’deki üretimin en yüksek seviyelerine ulaşılmıştır. Tarıma dayalı sektörlerden yer fıstığı işlenmesi ve ürün farklılaştırması yolu ile yer fıstığından katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi sanayileşmeye paralel olarak gelişme eğilimindedir. Genel olarak Osmaniye ekonomisine yön veren dinamizmi sağlayan sektörler; tarıma dayalı gıda sanayi, demir çelik ve taş ve toprağa dayalı sanayi sektörüdür.

TÜİK 2019 yılı verilerine göre Osmaniye’nin nüfusu 538.759’dur. Osmaniye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 8,10dur. Osmaniye nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye’de 40. sıradadır. Türkiye nüfusunun % 0,65’i Osmaniye ilinde yaşamaktadır. Osmaniye ili Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en yüksek 12. kentidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (2017) çalışmasında bölge bazında TR63 bölgesi 26 bölge arasında 19. sırada yer alırken, il bazında Osmaniye 54. sırada yer almaktadır. Aynı çalışmada Hatay ili 39. sırada bulunurken bölgemizin diğer ili Kahramanmaraş ise 58. sırada yer almaktadır.

Çalışmanın ilçeler kısmında Osmaniye ili en gelişmiş ilçesi Osmaniye Merkez ilçesi olurken Sumbas en az gelişmiş ilçe konumundadır.

Merkez ilçe Türkiye genelinde ilçeler sıralamasında 190. olurken Sumbas ise 894. durumdadır.