Hatay / Hatay'ın Önemli Projeleri

Tarım Sektörü

Önemli Baraj ve Sulama Projeleri

 

11

AMİK-AFRİN (REYHANLI BARAJI VE SULAMA)PROJESİ

 

Reyhanlı Barajı ve Sulaması Projesi kapsamında Amik Ovası’nda 60.000 ha arazi sulanacak olup, 20.000 ha arazi taşkından korunmuş olacaktır. Barajın faaliyete geçmesiyle birlikte ilin tarımsal ürün deseninde değişim sağlanacak ve artan tarımsal üretim değeri ile ekonomiye önemli katkı yapacaktır.

2

BÜYÜK KARAÇAY PROJESİ

 

Projenin tamamlanmasıyla; 17,45 GWh yıllık enerji üretimi, 3.554 ha sahada yüksek basınçlı sulama yapılacak, Antakya ve Samandağ ilçe merkezi ile 15 Belediyenin 2037 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak, 2.000 kişinin istihdamı sağlanacaktır. Proje % 90 oranında tamamlanmış olup, 2018 yılında açılması beklemektedir.

3

ORTA CEYHAN MENZELET PROJESİ

 

Kırıkhan ve Hassa civarında 35 bin hektar alanın sulamasını sağlayacak projenin yapım süreci devam etmektedir.

Kültür ve Turizm Sektörü Projeleri

 

  1. 1. Antakya Kalesi ve Surlarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin Yapımı:

Proje bedeli, 1.200.000 TL’dir. Antakya Kalesi ve Surlarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanma işinin ihalesi 25.08.2011 tarihinde yapılmıştır. Projeler, 2013 Ocak ayı içerisinde Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, 2013 yılı içerisinde Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmiş ve onaylanmıştır.

  1. 2. Payas Kalesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin Yapımı:

15.01.2010 tarihinde ihalesi yapılan proje yapım işinin sözleşme bedeli 250.632 TL’dir. Uygulama işi için Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce yaklaşık maliyeti hazırlanmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Payas Kalesi ile birlikte Cin Kulesi’nin de koruma amaçlı restorasyonunun yapılabilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis talebinde bulunulmuş, 2013 yılı içerisinde yapım ihalesi yapılarak yapım işine başlanmıştır.

  1. 3. Altınözü Koz Kalesi:

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesi tamamlanmış olup Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programına alınması beklenmektedir.

  1. 4. Belen Bakras Kalesi:

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesi tamamlanmış olup Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programına alınması beklenmektedir.

  1. 5. Kurşunlu Han’ın Kamulaştırılması;

Kamulaştırma işlemleri devam eden Kurşunlu Han’ın rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda onaylanmıştır.

Hanın restorasyonundan sonra ağaç işlemeciliği, cam işlemeciliği, hasırcılık, sepet örücülüğü, keçecilik, kilimcilik, mozaikçilik, yorgancılık, ipekçilik, defne sabunu, baharatçılık, kağıt sanatları (hat, ebru, tezhip) çömlekçilik ve testicilik, dikiş, nakış ve kumaş işlemeciliği, folklorik bebek yapımı,  künefecilik ve benzeri dükkanlara yer verilmiştir.

Önemli Sağlık Sektörü Projeleri

1. 150 Yataklı Kırıkhan Devlet Hastanesi
150 Yataklı Kırıkhan Devlet Hastanesi yapım işi tamamlanmış, hizmet vermeye başlamıştır.

2. 250 yataklı Dörtyol Devlet Hastanesi
Projesi tamamlanmış, Sağlık Bakanlığı onayı ile ihale süreci devam etmektedir.

3. Antakya 1.050 Yataklı Devlet Hastanesi
Hatay’la birlikte bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte projelendirilen Hastanede; toplam 1.050 yatak kapasitesi ve 120 yataklı tek kişilik yoğun bakım ünitesi yer almaktadır. Hastanede; “poliklinikler, ameliyathane, yoğun bakım, KVC yoğun bakım, diyaliz ve tedavi üniteleri”, kadın doğum, çocuk muayene, çocuk müşahede, yeni doğan yoğun bakım servisi, kadın doğum ünitesi (SDL) de yer almaktadır. Hastane inşaatı ve teşrifatı tamamlanmış olup, hizmet vermeye başlanmıştır.

Bunlara ek olarak, 350 Yataklı İskenderun Hastanesi ve 50 Yataklı Arsuz Devlet Hastanesi proje aşamasındadır. 50 üniteli İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaat yapım aşamasında ve 24 Üniteli Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ihale aşamasındadır.