Ekonomik Veriler

Osmaniye, coğrafi konumu ve doğal yapısıyla tarımsal üretime, hayvancılığa ve ormancılığa elverişli olmakla birlikte son dönemde gerek çevresindeki illerde genişleyen sanayilerin etkisi gerekse teşvik tedbirlerinin yaygınlaşması ile ilde birçok sanayi sektöründe ekonomik hareketlilik gözlemlenmektedir.

Osmaniye’nin ekonomik yapısı tarıma dayalı olarak gelişme göstermiştir. Gerek coğrafi konumu gerekse de iklim yapısının tarıma elverişli olması nedeniyle başlarda tarım ekonominin öncü sektörü olmuştur. Çevresindeki illerde genişleyen sanayinin baskısı ve Osmaniye ilinin kalkınmada öncelikli iller arasına girmesiyle birlikte ile verilen teşviklerle çeşitli sektörlere yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlardan demir-çelik sektörü payını önemli ölçüde almıştır. Bu sebepten ötürü demir-çelik sektörü Osmaniye ilinde önemli bir sektör haline gelmiştir. Tarım ve gıda sektörlerinde ise bazı ürünlerde Türkiye’deki üretimin en yüksek seviyelerine ulaşılmıştır. Tarıma dayalı sektörlerden yer fıstığı işlenmesi ve ürün farklılaştırması yolu ile yer fıstığından katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi sanayileşmeye paralel olarak gelişme eğilimindedir. Genel olarak Osmaniye ekonomisine yön veren dinamizmi sağlayan sektörler; tarıma dayalı gıda sanayi, demir çelik ve taş ve toprağa dayalı sanayi sektörüdür.

İL BAZINDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYH, ($)


Kaynak: TÜİK, 2018

Türkiye ve Osmaniye İhracat Rakamları (Bin ABD Doları)

 Yıl

Osmaniye İhracat

Değişim Oranı

Türkiye İhracat

Değişim Oranı

Türkiye İçindeki Payı

2010

75.120,07

-

113.883.219,18

-

0,07%

2011

131.537,38

75,10%

134.906.868,83

18,46%

0,10%

2012

117.870,96

-10,39%

152.461.736,55

13,01%

0,08%

2013

133.703,32

13,43%

151.802.637,08

-0,43%

0,09%

2014

93.713,62

-29,91%

157.610.157,69

3,83%

0,06%

2015

138.707,71

48,01%

143.934.971,92

-8,68%

0,10%

2016

142.070,04

2,42%

142.529.583,80

-0,98%

0,10%

2017

162.682,11

14,5%

156.992.940,41

10,14%

0,10%

2018

271.846,44

67,1%

168.023.390,68

7,03%

0,16%

2019

305.034,00

12,2%

171.530.675,00

2,09%

0,18%

Kaynak: TÜİK, 2019

2019 yılında Türkiye ihracatı bir önceki yıla göre %2,09 oranında artarken, Osmaniye ilinde ise 2019 yılı ihracatı bir önceki yıla göre ,2 artarak Türkiye ortalamasının üzerinde oranla artış gerçekleştiren il konumundadır. 2010 yılına göre ise Osmaniye ili ihracatında 06’lık bir artış meydana gelmiştir. Osmaniye ili 2010 yılında Türkiye ihracat rakamlarına göre en çok ihracat gerçekleştirilen 48. il (75 milyon ABD Doları) iken 2019 yılında 31. sırada yer almıştır.

Türkiye ve Osmaniye İthalat Rakamları (Bin ABD Doları)

 Yıl

Osmaniye İthalat

Değişim Oranı

Türkiye İthalat

Değişim Oranı

Türkiye İçindeki Payı

2010

326.764,95

-

185.544.331,85

-

0,18%

2011

836.774,17

156,08%

240.841.676,27

29,80%

0,35%

2012

839.993,61

0,38%

236.545.140,90

-1,78%

0,36%

2013

706.865,17

-15,85%

251.661.250,11

6,39%

0,28%

2014

908.694,23

28,55%

242.177.117,07

-3,77%

0,38%

2015

752.249,33

-17,22%

207.234.358,61

-14,43%

0,36%

 

2016

600.859,02

-20,13%

198.618.235,04

-4,16%

0,30%

2017

659.846,09

9,82%

233.799.651,23

17,71%

0,28%

2018

739.287,23

12,04%

223.039.038,05

-4,60%

0,33%

2019

583.373,00

-21,09%

202.704.512,00

-10,03%

0,29%

Kaynak: TÜİK, 2019

2019 yılında Türkiye ithalatı bir önceki yıla göre ,03 oranında düşerken, Osmaniye ili ithalatı !,09 oranında düşmüştür. Bununla birlikte 2010-2019 yılları değerlendirildiğinde 2019 yılı Türkiye ithalatı 2010 yılına göre %9,25 oranında artarken Osmaniye’de bu artış x,53 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında Osmaniye ili, toplam 326,7 milyon ABD Doları ithalat gerçekleştirerek Türkiye’de 22. sırada yer alırken, 2019 yılında yaklaşık 583 milyon ABD Dolar ile 24. sırada yer almıştır

Osmaniye İlinin En Çok İhracat Yaptığı On Ülke (ABD Doları)

Sıra

Ülke

2019 İhracat

2019 Payı

1

Yemen

79.438.518

26,04%

2

Mısır

46.125.693

15,12%

3

Fas

35.983.090

11,80%

4

Kuzey Kıbrıs Türk Cum.

18.148.507

5,95%

5

Irak

14.545.450

4,77%

6

İsrail

13.560.807

4,45%

7

Cezayir

10.362.415

3,40%

8

İtalya

9.635.942

3,16%

9

Etiyopya

9.626.169

3,16%

10

Singapur

9.267.757

3,04%

Kaynak: TÜİK, 2019

2019 yılı Osmaniye ili ihracatının ülkelere göre ihracat deseni incelendiğinde coğrafi sınırlamaların önemsiz olduğu ve ülkelere göre ihracatın çeşitlendiği görülmektedir. Yemen, 2019 yılında 79,4 milyon ABD Doları ile Osmaniye ilinin en fazla ihracat yaptığı ülke olurken; ikinci sırada Mısır yer almaktadır.

Osmaniye İlinin En Çok İthalat Yaptığı On Ülke (ABD Doları)

Sıra

Ülke

2019 İthalat

2019 Payı

1

Hollanda

129.706.835

22,23%

2

Birleşik Krallık

116.569.642

19,98%

3

Belçika

88.464.917

15,16%

4

Libya

44.595.741

7,64%

5

ABD

22.903.494

3,93%

6

İsrail

20.653.336

3,54%

7

Rusya Federasyonu

19.992.162

3,43%

8

Brezilya

15.304.366

2,62%

9

Almanya

12.263.849

2,10%

10

Letonya

11.432.352

1,96%

Kaynak: TÜİK, 2019

2019 yılında Osmaniye ili ithalatının gerçekleştirildiği ülkelerin coğrafyası da çeşitlilik göstermiştir. 2019 yılında gerçekleştirilen 583 milyon ABD Dolarlık ithalatın ",23’ü (129 milyon ABD Doları) Hollanda’dan, ,98’i (116 milyon ABD Doları) ise Birleşik Krallık’tan gerçekleştirilmiştir.

Osmaniye İlinin En Çok İhracatını Gerçekleştirdiği On Ürün (ABD Doları)

Ürün

2019

2019 Payı

Demir-çelik ana sanayi

236.745.192

77,61%

Tekstil elyafından iplik ve dokunmuş tekstil

32.966.692

10,81%

Metal yapı malzemeleri

7.756.731

2,54%

Diğer genel amaçlı makineler

5.109.484

1,68%

Başka yerde sınıflandırılmamış metal eşya

4.845.363

1,59%

Plastik Ürünler

1.669.460

0,55%

Meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkileri

1.227.292

0,40%

Tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede kullanılan makineler

1.183.390

0,39%

İşlenmiş sebze ve meyveler

975.674

0,32%

Kaldırma ve taşıma teçhizatı

950.456

0,31%

Kaynak: TÜİK, 2019

2019 yılı TÜİK rakamlarına göre Osmaniye ilinden gerçekleştirilen yaklaşık 305 milyon ABD Dolarlık ihracatın w’sini demir-çelik sektörü sağlamaktadır. Demir-çelik sektörünün ardından ise en fazla ihracat tekstil ürünlerinde gerçekleştirilmiştir.

Osmaniye İlinin En Çok İthalatını Gerçekleştirdiği On Ürün (ABD Doları)

Ürün

2019

2019 Payı

Atık ve hurdalar

443.871.283

76,09%

Tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler

43.803.492

7,51%

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli teçhizat

21.902.746

3,75%

Demir-çelik ana sanayi

19.203.765

3,29%

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi

19.125.178

3,28%

Tekstil elyafından iplik ve dokunmuş tekstil

9.385.104

1,61%

Kimyasal gübre ve azotlu bileşikler

7.974.268

1,37%

Ana kimyasal maddeler (kimyasal gübre ve azotlu bileşikler hariç)

2.994.586

0,51%

Tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede kullanılan maikineler

2.084.197

0,36%

Sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır v.b.

1.960.044

0,34%

Kaynak: TÜİK, 2019

2019 yılı TÜİK rakamlarına göre Osmaniye ilinde gerçekleştirilen yaklaşık 583 milyon ABD Dolarlık ithalatın v’sı büyük ölçüde demir-çelik sektörünün girdisi olarak kullanılan atık ve hurda ürünlerinde gerçekleşmiştir.

Sanayi Siciline Kayıtlı Firmaların Sektörel Dağılımı

Sanayi Siciline Kayıtlı Firmaların İstihdam Dağılımı