Hatay İli Sosyal Verileri

Eğitim

Eğitim sektörü açısından bakıldığında kentin ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesinde büyük pay sahibi olan Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri gücün tedarikinde önemli rol oynamaktadır.

Beşeri sermaye açısından bakıldığında, çeşitli öğretim kademelerinde okuyan öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir.

 

Hatay İli Öğrenci Sayıları

Okul Öncesi

36.605

İlköğretim

247.299

Ortaöğretim (Genel)

60.022

Ortaöğretim (Mesleki ve Teknik)

53.966

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora

36.232

Toplam

434.124

Kaynak: 2016-2017 MEB İstatistikleri


Eğitim sektöründe olduğu gibi Hatay’da sağlık sektöründe de son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 2015 yılı itibariyle hastane ve yatak sayıları aşağıdaki gibidir.

 

 

Hastane Sayısı (Kamu)

Hastane Sayısı (Özel)

Hastane Yatak Sayısı

Yatak Başına Düşen Kişi Sayısı

Hatay

13

11

3,133

496

Kaynak: TÜİK, 2015

Özel ve kamu hastaneleri toplam sayısı 24 olan Hatay ili hastane sayısı bakımından Türkiye’de 17. sıradadır. 10.000 kişiye düşen yatak sayısı 20,2’dir.

Sektöre sağlık personeli açısından baktığımızda ilde 1.050 uzman hekim, 901 pratisyen hekim, 137 asistan hekim, olmak üzere toplam 2.088 hekim görevlidir. Diş hekimi sayısı ise 341’dir. Uzman hekim başına 1.481 kişi düşmektedir. Türkiye’de uzman hekim başına düşen kişi sayısı ise 1.028’dir.

Mevcut göstergelerden anlaşıldığı üzere, sağlık sektörüne özellikle hastane yatırımı yapacak kişiler açısından nüfusu ve sektördeki talep itibariyle Hatay, potansiyel bir pazar olarak görülmektedir.