Hatay / Organize Sanayi Bölgeleri

Antakya, Payas, Erzin, İskenderun 1, İskenderun 2, ve Altınözü Enek Tarıma Dayalı İhtisas OSB olmak üzere tüzel kişiliği mevcut toplam 6 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Kırıkhan, Altınözü ilçelerinde yeni OSB’lerin kurulması ve Antakya’da mevcut OSB’nin genişletilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Hatay İlindeki Organize Sanayi Bölgeleri (2017)

 

SB'nin Adı

O.S.B'nin Büyüklüğü (ha)

İşletme Sayısı

Doluluk Oranı % 100

OSB'de Çalışan Kişi Sayısı

Antakya OSB

153

75

100

1.801

İskenderun OSB

208

32

100

4.837

Payas OSB

53

24

100

2.426

İskenderun II. OSB

78

4

-

-

Erzin OSB

 

 

175

-

-

-

 

 

 

 

Altınözü Enek Tarıma Dayalı İhtisas OSB

Dayalı İhtisas OSB

350

-

-

-

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü,2017

Antakya OSB: Antakya Organize Sanayi Bölgesi 1995 yılında kurulmuştur. Bölgede faaliyet gösteren firmalarda fiili istihdam 2017 yılının ilk yarısı itibariyle 1.801 kişidir. Uluslararası ulaşım arterleri ve pazara yakın olması, İskenderun’daki kamu ve özel limanlara 30-50 km, havaalanına 13 km, Cilvegözü Sınır Kapısına 45 km uzaklıkta bulunması, Mustafa Kemal Üniversitesi ile kamu kurumları ve bilimsel kuruluşlara yakın olması, kesintisiz su altyapısının bulunması ve su birim fiyatlarının ucuz olması, bölgenin otoprodüktör rüzgâr enerjisi potansiyelinin olması, gibi özelliklere sahiptir.

Mevcut OSB’ye ilave olarak yer seçimi kesinleşen 140 hektarlık alan için yapılması gereken çalışmalar Antakya OSB yönetimi tarafından devam ettirilmektedir. İlk etap olarak mevcut OSB‘ye bitişik konumda olan 50 hektarlık alanın imar planı yapılarak 16 adet sanayi parseli üretilmiş ve yatırımcıya tahsis aşamasına geçilmiştir.

İskenderun OSB: İskenderun-Adana (E-5) Karayolunun 12. km’sinde bulunmaktadır. Hatay Havaalanına 50 km, Adana Havaalanına 120 km, İskenderun Limanına 12 km, demiryoluna 3 km, otoyola 5 km, İskenderun Gümrüğü ve İskenderun merkezine 13 km ve Yumurtalık Serbest Bölge’ye 40 km mesafede yer almaktadır. OSB’de yer alan üretim halindeki tesislerin sektörel dağılımına bakıldığında demir-çelik tesislerinin  %50, makine imalatı yapan tesislerin %20, boru imalatına yönelik tesislerin %20, filtre imalatına yönelik tesislerin  %10 oranında olduğu görülmektedir.

Payas OSB: Payas ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Payas Organize Sanayi Bölgesi 53 hektarlık alan üzerine kurulmuş olup, toplam 36 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Payas OSB bünyesinde bulunan sanayi kuruluşlarının %98’i demir ve demir mamullerini üretmektedir. TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunun çevrelediği Payas Organize Sanayi Bölgesi, İskenderun Demir ve Çelik fabrikalarına 1 km, demir yollarına 3 km, limanlara yaklaşık 2 km uzaklıkta bulunmaktadır.

İskenderun II. Organize Sanayi Bölgesi: 78 hektarlık alan üzerine kurulu bölge; İskenderun-Adana (E-5) Karayolunun 12. km’sinde bulunmaktadır. Hatay Havaalanına 50 km, Adana Havaalanına 120 km, İskenderun Limanına 12 km, demiryoluna 3 km, otoyola 5 km, İskenderun Gümrüğü ve İskenderun merkezine 13 km ve Yumurtalık Serbest Bölge’ye 40 km mesafede yer almaktadır. İmar planı yapılan bölgeye ait parseller yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Erzin Organize Sanayi Bölgesi: 175 hektarlık alan üzerine kurulu bölgenin tüzel kişiliği bulunmaktadır. Bölgede kamuya ait araziler satın alınmış, kamu arazisi olmayan alanlarda kamulaştırma çalışması devam etmektedir. Kamulaştırma sonunda planlama ve altyapı projeleri gerçekleştirilip parseller yatırımcılara tahsis edilecektir.

Altınözü Enek Tarıma Dayalı İhtisas OSB: Hatay ili hayvancılık sektörünün verimli, kaliteli, rekabet gücü ve katma değeri yüksek hayvansal üretiminin gerçekleştirilmesi için 3.500 dekar alanda söz konusu proje hazırlanmış ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunulmuştur. Bakanlık tarafından uygun görülen projenin yer seçim süreci tamamlanmış, bölge tüzel kişilik kazanmış, bölgenin istimlak çalışmaları devam etmektedir.

Hatay İlinde Kurulma Çalışması Devam Eden Organize Sanayi Bölgeleri

Kırıkhan OSB: 876 dekar alanın yer seçimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının oluşturduğu Yer Seçim Komisyonu tarafından yapılmıştır. Tüzel kişiliğe haiz olan yönetim tarafından, arazi satın alma çalışmaları devam etmektedir.

Altınözü Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas OSB: Yüzölçümü 1.210 dekar olan OSB’nin yer seçiminin yapılması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 27.12.2012 tarihinde başvurusu yapılmıştır. Bakanlık 25.06.2015 tarihinden Yer Seçimi Komisyonunu mahallinde toplayarak görüşlerini almıştır. Komisyon raporunda yer alan kurum görüşleri doğrultusunda çekinceler ortadan kaldırılacaktır. Yer seçimi çalışmaları ile ilgili süreç devam etmektedir.

Hatay’daki Sanayi Siteleri
Hatay ilinde 5 adet sanayi sitesi vardır. Her biri farklı ilçelerde faal olan bu sanayi sitelerinde toplam 3.220 işyeri bulunmakta ve bu işyerlerinde 11.456 kişi istihdam edilmektedir.

Hatay İlindeki Sanayi Siteleri

 


Adı

Faaliyete Başladığı Yıl

Toplam İşyeri
Sayısı

Doluluk Oranı %

Mevcut İstihdam

Hatay

(TR631)

 

 

Antakya S.S

1967

1.584

100

6.136

İskenderun S.S

1967

1.140

100

3.420

Dörtyol S.S

1978

146

100

730

Payas S.S

 

Kırıkhan K.S.S.

1986

2011

150

428

100

600

 

 

Kırıkhan S.S.

1994

200

95

570

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Hatay İl Müdürlüğü, 2017

Hatay İlinde Çalışması Devam Eden Sanayi Siteleri (2015)

Antakya Ayakkabıcılık Sanayi Sitesi: 199 dekar yüzölçümü olan sanayi sitesi, 58.095.000 TL proje bedeli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım programında yer almaktadır.  mimari, statik ve diğer projelerin yapımı Sanayi Sitesi Yönetimi tarafından yürütülmektedir. 183 adet iş yerinden oluşacak sanayi sitesinin 2017 yılı sonuna kadar inşaat yapım ihalesinin yapılması beklenmektedir.

Reyhanlı Sanayi Sitesi: 210 dekar yüzölçümü olan sanayi sitesi için 17.12.2012 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yer seçimi başvurusu yapılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım programına alınan sanayi sitesinin tahmini proje bedeli 18.392.000 TL tutarındadır. Sanayi sitesi yönetimi tarafından projenin mimari, statik ve diğer projelerin yapımı çalışmaları sürdürülmektedir. 231 adet iş yerinden oluşacak sanayi sitesi üst yapı inşaatının 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi: 465 dekar yüzölçümlü olan sanayi sitesi 100 işyeri olarak planlanmış olup proje bedeli 101.019.000 TL’dir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım programında yer almaktadır. Üst yapı inşaat çalışmaları devam etmektedir