Hatay / Filtre Üretimi

Filtre Üretimi

Hatay ili, ülkemiz filtre sektörü üretiminin % 65' ini tek başına karşılamaktadır. Ülkemizde otomotiv ve yan sanayi sektörlerinde gelişmelere paralel olarak, 1966 yılında İskenderun ilçemizde ilk Türk filtre üretim tesisi üretime başlamıştır.

Bugüne kadar ithal yolu ile elde edilen bu ürünleri ülkemizde üretmek suretiyle döviz kaybımız önlenmiş ve ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıları bulunmuştur. İlimizde bu ilk yatırımın ardından, bugüne kadar aynı sektörde değişik büyüklükte  14  adet  üretim tesisi hizmete girmiş ve ilimiz sanayisinde itici bir güç haline gelmiştir. Bu tesislerde, ülkemizde bulunan her tür traktör ve otomobile hava, yağ  ve yakıt filtreleri, iş makineleri ve endüstriyel amaçlı hava, yakıt, yağ ve hidrolik filtreler ile hava/yağ separatörleri üretilmektedir. Tesislerin toplam teorik üretim kapasiteleri  yaklaşık 70 milyon adettir.

Son yıllarda atılım yapan ilimiz filtre sektörünün, büyük yol alarak uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırdığı görülmektedir.

Son yıllarda demir ve çelik sanayiinde yassı mamule dönük yatırım ve üretimlerin artması nedeniyle filtre sektörünün gereksinim duyduğu ve ana hammaddesi olan sac malzemeleri ilimizden karşılanacak ve sektör, büyük nakliye giderlerinden  kurtulmanın yanında, filtre sektörüne rekabet üstünlüğü sağlayacaktır.