Doğrudan Faaliyet Desteği

Söz konusu program halihazırda uygulanmamaktadır.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı başvuruları 22 Ocak 2016 tarihi itibari ile başlamıştır.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (DFD), bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarını desteklemeye odaklı bir programdır.

TR63 Bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasına, rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik kritik ve stratejik öneme sahip en fazla 3 ay sürecek Analiz, Araştırma, Planlama ve Fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

Programa, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.), Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar, Kooperatifler vb.), Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, 

İş Geliştirme Merkezleri ile sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvuru yapabilecektir.Ajansımız tarafından 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı için toplam 500.000 TL bütçe tahsis edilmiştir. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelere 30.000 TL ile 75.000 TL arası kaynak sağlanabilecektir. Elektronik başvurular için son tarih 23 Aralık 2016’dır. 

Başvurular, internet ortamında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) (KAYS-PFD) elektronik son başvuru tarihine kadar elektronik olarak yapılacaktır ve sisteme yüklenen evrakların matbu halleri Ajansa elden, kargo ya da posta ile elden teslim son başvuru tarihine kadar ulaştırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

T.C Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek ve Teknik Destek Programları başvuruları 15 Temmuz 2013 tarihi itibari ile başlamıştır.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ve Teknik Destek Programları için uygun başvuru

Doğrudan Faaliyet Destek Programının amacı, TR63 Bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan acil, kritik ve stratejik öneme sahip konularda en fazla 3 ay sürecek Analiz, Araştırma, Planlama, Fizibilite ve modelleme çalışmalarına destek sağlamaktır.

Ajansımız tarafından bölgemizde 2010 yılında ilk kez uygulanan ve stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlayan Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında 88 adet proje başvurusu alınmış ve bunlardan 15 adedi desteklenmiştir. 2011 yılında ise 134 adet proje başvurusu alınmış ve bu başvurulardan 20 adedi desteklenmiştir.

2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı için toplam 500.000 TL bütçe tahsis edilmiştir. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelere 25.000 TL ile 70.000 TL arası kaynak sağlanabilecektir. 

Başvurular KAYS sistemi (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, evraklar Ajansa elden, kargo ya da posta ile son başvuru tarihine kadar ulaştırılacaktır. 

Doğrudan Faaliyet Destek Programı Rehberi için www.dogaka.gov.tr ve programa başvuru yapmak için http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
Programa son başvuru tarihi 20 Aralık 2013 saat 17.00 dir.