2013 Teknik Destek Programı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 yılı Teknik Destek Programı başvurularının kabulüne 15 Temmuz 2013 tarihi itibari ile başlanmıştır.

Programın amacı, TR63 bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının çözümüne yönelik geçici süreli uzman görevlendirilmesi veya danışmanlık hizmeti verilmesi suretiyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2010, 2011 ve 2012 yılı mali destek programları yanında Teknik Destek programları; kurumların kritik noktalar için talep ettikleri uzman temini, eğitim faaliyetleri ve danışmanlık hizmeti alımı sağlamak yolu ile bölgesinde büyük sorunların çözülmesine, büyük çaplı program ve projelerin hayata geçirilebilmesine olanak sağlamıştır.

2010 yılı Teknik Destek Programı kapsamında 115 adet proje başvurusu alınmış ve toplam 87 adet proje desteklenerek çeşitli sektörlerden 105 uzman ile 3.167 kişiye teknik destek sağlanmıştır.

2011 yılı Teknik Destek Programı kapsamında 182 adet proje başvurusu alınmış, toplam 104 adet projeye teknik destek sağlanmıştır.

2012 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ise toplam 395 adet proje başvurusu alınmış, toplam 69 projeye teknik destek sağlanmıştır.

Ajans, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; 14 iş gününü ve 15.000 TL’yi aşmayan eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, uluslararası ilişkiler kurma ve lobi faaliyetlerine teknik destek sağlayacaktır.

2013 yılı Teknik Destek programı için toplam 500.000 TL bütçe tahsis edilmiştir. 2013 yılı Teknik Destek Başvuruları 3 dönem halinde başvurular alınacaktır. Her bir döneme ilişkin referans kodlarını ve son başvuru tarihlerini gösterir tablo gibidir. Başvurular her bir döneme ilişkin ayın 1. günü başlayacak ve dönem için aşağıda belirtilen tarihlerde son bulacaktır.