2020 Yılı Finansman Desteği Programı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

2020 YILI MOBİLYACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI

29 HAZİRAN 2020

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2020 Yılı Mobilyacılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (MODES) ilan etmiştir.

2020 Yılı Mobilyacılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı’nın temel amacı, Hatay S.S. Antakya Mobilyacıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nde imalat yapan ve mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerinin artmasına katkı sağlamaktır.

Bu amaçla, 2020 Yılı Mobilyacılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı,

  • Üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması
  • Üretim süreçlerinde teknolojik altyapının iyileştirilmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL olup, başarılı Başvuru Sahiplerinin Antakya Vakıf Katılım Bankası üzerinden kullanacakları 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır.

Programa, Hatay S.S. Antakya Mobilyacıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nde imalat yapan ya da yapacak olan KOBİ’ler başvuru yapabilecektir.

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

DOĞAKA 2020 Yılı Finansman Desteği Programı İçin Ayrıntılı Bilgiler

Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 28 Temmuz 2020 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 6 Ağustos 2020 saat 17.00’dir.

Programa ilişkin toplantı takvimi önümüzdeki günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.  Destek programına ilişkin rehber, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi takip edebilirsiniz.