2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

DOĞAKA 2021 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

22 Şubat 2021

Ajansımızca 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı başvuruları Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) alınacaktır.

Fizibilite Desteği Programının amacı, TR63 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına doğrudan  mali destek sağlamak.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1. İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve Teknolojik Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının geliştirilmesi

Öncelik 2. Destinasyon Yönetimi Odaklı Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 3. TR63 Bölgesinde Seracılık Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 4. Güdümlü Proje Desteği kapsamındaki projelere yönelik fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 5.  TR63 Bölge Planı 2014-2023 ile uyumlu olmak kaydıyla aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Programın toplam bütçesi 750.000 TL ve proje başına destek tutarları asgari 15.000 TL ve azami 150.000 TL’dir. Başarılı bulunan fizibilite teklifleri, Ajansın yıllık fizibilite desteği bütçesi sınırları dahilinde desteklenir. Ajans yıl içerisinde yeni başvuru almama yetkisine sahip olup bu durumda yeni başvuru alınmayacağını Ajans internet sitesinden duyurur.

Fizibilite Desteği programı uygun başvuru sahipleri;

  1. Kamu kurum ve kuruluşları,
  2. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  3. Birlikler,
  4. Kooperatifler,
  5. Sivil toplum kuruluşları,
  6. Organize sanayi bölgeleri,
  7. Sanayi siteleri,
  8. Serbest bölge işleticileri,
  9. Teknoloji transfer ofisi şirketleri
  10. Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

(Mevzuatları gereği kooperatifler ve birlikler, destek başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alması koşuluyla uygun başvuru sahibi olabilir.)

Fizibilite Desteği için KAYS üzerinden başvuruların alınması için son tarih 31 Aralık 2021 saat 23:59’dur. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması için veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla teslimi için son tarih 07 Ocak 2022 saat 17.00’dir.

2021 yılı Fizibilite Desteği Programı yürütücüsü Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olup, Düzey 2 TR63 Bölgesi’nde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) başvuruların alınması, değerlendirilmesi, başarılı projelerin ilanı, sözleşme imzalanması ve programın izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

                                                                                      Genel Sekreterliği