2021 Teknik Destek Programı (ÖZEL)

(2021 Yılı İmalat Sanayisi Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Revize edildi)

DOĞAKA 2021 YILI İMALAT SANAYİSİ TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

22 Şubat 2021

Ajansımızca 2021 Yılı İmalat Saanyisi Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) alınacaktır.

Programın amacı, TR63 bölgesinde imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalarının, birliklerin ve kooperatiflerin yönetim, üretim, tedarik ve pazarlama süreçlerinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları verimlilik sorunlarına çözüm önerileri sunulmasıdır.

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda her bir teknik desteğin Ajansa maliyeti 50.000 TL yi aşamaz.

Bununla birlikte, 2021 Yılı İmalat Sanayisi Teknik Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibine verilen teknik desteklerin Ajansa toplam maliyeti 100.000 TL yi geçemez.

Teknik destek programı kapsamında sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) karşılanabilecektir. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.

2021 Yılı İmalat Sanayisi Teknik Destek Programı için toplam 2.000.000 TL bütçe tahsis edilmiştir.

Teknik Destek programı uygun başvuru sahipleri;

  1. Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler
  2. Birlikler ve Kooperatiflerdir (ve bunlara bağlı işletmeler dâhildir)

2021 Yılı İmalat Sanayisi Teknik Destek Programı yürütücüsü Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olup, Düzey 2 TR63 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) başvuruların alınması, değerlendirilmesi, başarılı projelerin ilanı, sözleşme imzalanması ve programın izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Program kapsamında yıl boyu başvuru alınacak olup 2’şer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Programın son dönemi için başvuru bitiş tarihi 31 Aralık 2021 Cuma Saat 23.59’dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği