Doğu Akdeniz

TR63 Bölge Planı 2014-2023 Kalkınma Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 (Taslak) çerçevesinde, yerel paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan Bölge Planı ulusal ölçekte tespit edilen temel hedefler ile birlikte uluslararası kalkınma önceliklerini de göz önünde bulunduran bir çerçeve ile oluşturulmuştur. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından ekonomik ve sosyal sektörlere yönelik Mevcut Durum Tespiti ve TR63 Bölge Planı 2014-2023 çalışmaları hazırlanmış ve 30.12.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.