Hatay / Zeytincilik ve Zeytinyağı

İlimiz ekonomisi içerisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. 540.300 hektar büyüklüğündeki ilin toplam alanının 243.512 hektarı tarım alanı olup, bu alanın yaklaşık %21’i zeytinlik arazilerdir.  2016 yılında ilimiz  135.900 ton zeytin üretimi ile Türkiye zeytin üretiminin yaklaşık % 10’unu gerçekleştirmiştir. (TÜİK,2016).

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hatay İl  Müdürlüğü tarafından verilmiş  Sanayi Sicil Belgeli 75 adet Zeytinyağı prese tesisi faaliyette bulunmakta ve bu tesislerde  yaklaşık 17,741 ton zeytinyağı çıkarılmaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2014 yılı verilerine göre, ilimizin zeytin ve zeytinyağı ihracatı 8,8 milyon ABD dolarıdır. Son yıllarda sofralık zeytin ekim alanlarının artması ile birlikte az da olsa salamuralık zeytin üretimine girildiği gözlenmektedir. İlimizde, gerek zeytin ağacı ekiminin desteklenmesi, gerek zeytinyağına verilen  teşvik sayesinde  zeytin ekim alanları oldukça artmıştır. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde  zeytin ve zeytinyağı üretiminin  %50 oranında  artacağı öngörülmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın son yıllarda kırsal kalkınmanın desteklenmesi projesi çerçevesinde verilen hibe destekleri ile yeni teknolojiye uygun kontinü sistem zeytinyağı ve prese tesisleri kurulmuştur. İlimizde üretilen zeytinyağı gerek iç piyasa, gerekse dış piyasalarda lezzet ve aroması bakımından aranılan özellikleri taşımaktadır. Bu sektörün gelişimi, beraberinde sabun sanayinin de gelişmesine neden olmaktadır.