Hatay / Neden Hatay ?

1. Hatay’da Sanayi Sektörünün Avantajları

Kalifiye ve ucuz işgücü vardır.
Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı, dünya üretim ve tüketim üsleri arasında geçiş noktasıdır.
Ortadoğu’ya yatırım yapmak isteyenler için güvenli bir bölgedir.
Yenilenebilir Enerji (rüzgâr ve güneş enerjisi) potansiyeli, ayrıca Türkiye’nin 2. büyük rüzgar enerjisi potansiyeline sahip ilidir.
Gelişmiş Demir-Çelik Endüstrisi ve bu endüstrinin en önemli ürünü olan yassı mamul üretimi ile boru sanayi, beyaz eşya, otomobil sanayi ve gemicilik sektörlerine yatırım imkanı sağlamaktadır.
İstanbul Sanayi Odası 2016 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde Hatay’dan 13 firma” yer almaktadır.
Devlet destek ve teşvikleri, DOĞAKA’nın ve diğer kurumların bölge bazında yürüttüğü mali destek programları bulunmaktadır.
İlin lojistik altyapısı vardır.
 
2. Hatay’da Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Avantajları

İl, Tarım ve Kırsal Kalkınma Strateji Planına sahiptir.
Ovaları il yüzölçümünde önemli bir yer tutan ilde, Türkiye’nin ikinci büyük ovası bulunmaktadır.
Sulanabilir arazi varlığının toplam tarım arazisi içinde %51 olması ve yeni baraj projeleri ile bu oran daha da artacaktır.
Üretim miktarları itibariyle birçok bitkisel ürün üretiminde Türkiye’de lider konumdadır.
Endemik bitki türleri ve tıbbi aromatik bitkilerin varlığı açısından zengin bir bölgedir.
Ekolojik yayla turizmi ve eko-köy projeleri için uygun alanlar vardır.
Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık %20’si Hatay ili tarafından gerçekleştirilmektedir.
İl İklim şartları tarım ve hayvancılık için elverişli olup organik tarım için uygun alanlar vardır.
Örtü altı tarımında ısıtma girdileri genel anlamda düşüktür. İlin ekolojik koşulları ikincil ürün tarımı için elverişlidir.
Yaş meyve-sebze sektöründe, frigo-firik lojistik imkanlar ile teknolojik sınıflama ve paketleme ünitelerinin varlığı ihracat alt yapısını güçlendirmektedir.
Tarımsal sanayi artan hızla gelişmektedir.
İl ve ilçelerde tarımsal kümelenmeye olanak sağlayacak tarım ve hayvancılığa yönelik lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim kurumları bulunmaktadır.
Ulusal politika düzeyinde Hatay ilinde balıkçılık için verilecek destek programları bulunmaktadır.
Tarımsal üretim değeri son yıllarda yaklaşık 3 kat artmıştır.
 
3. Hatay’da Turizm Sektörünün Avantajları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Marka Kent Projesi kapsamındaki 15 ilden biridir.
Hatay İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ile 2023 yılına kadar ilin turizmi planlanmıştır.
İnanç turizm ve doğa turizmi potansiyeli vardır.
Yöresel mutfak kültürü gelişmiştir.
İlin uzun bir sahil şeridi vardır.
Ortadoğu’ya sınır ilidir.
Uluslararası bir havaalanına sahiptir.

4. Hatay’da Enerji ve Madencilik Sektörünün Avantajları

Bölgede önemli HES, RES ve TES yatırımları yapılmaktadır.
Günlük ortalama güneşlenme süresinde Türkiye’de en yüksek potansiyele sahip illerden biridir.
İlde kaliteli jeotermal kaynaklar mevcuttur.

5. Keşfedilmeyi Bekleyen Potansiyel: Hassa
Hassa OSB Projesi

İlçenin doğu sınırında atıl durumdaki geniş arazilere yönelik olarak, 2013 yılında Hatay Valiliği’nin girişimleri sonucunda, takriben 86.000 dekar alanda Hassa Organize Sanayi Bölgesi kurulması için ön çalışmalara başlanılmıştır. İlk etapta 13.700 dekarlık kısım için yapılan başvuru Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir.

Hassa Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin uygulanacağı alanın;

- Doğalgaz boru hattına yakın mesafede olması,

- Bölgenin güneşlenme süresi bakımından elverişli olması

- Su kaynaklarına erişiminin kolay olması,

- Elektrik altyapısının kurulacak yeni trafolarla güçlendirilecek olması,

sanayi tesislerinin temel ihtiyaçları olan enerji ve suyun teminini sağlamak açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.

Ayrıca Hassa Organize Sanayi Bölgesi’nden kuzeyde Kilis güzergahına, batıda Gaziantep-Antakya güzergahlarına yapılacak bağlantı yolları Hassa OSB’ye ulaşımı kolaylaştıracaktır.

Hassa Tüneli
2013 yılında Ulaştırma Bakanlığınca ihale edilerek başlayan, Dörtyol-Hassa Devlet Yolu Projesi; İskenderun Körfezi ile Güney ve Doğu Anadolu Bölgesindeki şehirlerin ulaşım mesafesini ve süresini kısaltmayı ve altyapısını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

-  1990 yılındaki Körfez Savaşı’ndan bu yana atıl kalan İskenderun Limanı’nın işler hale gelmesi, Ortadoğu’ya transit ticaretin açılacak bu yol güzergahından yapılması sağlanacaktır.

-  Gaziantep İli ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Organize Sanayi Bölgeleri Mersin Limanı yerine İskenderun Limanı’nı tercih edeceklerdir.

-  Yine İskenderun Körfezi’nde sıkışan sanayicilerin Hassa Tünel Projesi sayesinde limana olan mesafenin kısalmasıyla, yatırımları için kurulması planlanan Hassa OSB’yi tercih edeceklerdir.

-  Tüm bu muhtemel gelişmeler ışığında, Hassa nüfusunun 200-250 binlere yükselmesi ve istihdam sağlanacak olması nedeniyle, bugüne kadar olan İlçeden göçün tersine dönmesi beklenmektedir.

-  Hassa, iç savaş sonrası yeniden kurulacak Suriye’ ye açılabilecek sınır kapısı ile Ortadoğu-İskenderun Limanı arasında stratejik koridor olma özelliği taşıyacaktır.

-  Hassa, Gaziantep ve Güneydoğu Sanayisine yakınlığı sayesinde sanayi bölgeleri ile liman arası koridor olma özelliği taşıyacaktır.

-  İlçemiz konumu itibarı ile önemli bir bağlantı noktasıdır. Bu özelliği ile Güneydoğu ve Ortadoğu için lojistik üs ve antrepo bölgesi özelliği taşıyacaktır.

-  Arazi fiyatlarının bölgeye nazaran uygun olması, yatırım yapacak olan firmaların ilk yatırım maliyetlerini düşürecektir.

-  Güneşlenme süresinin uzunluğu nedeniyle güneş enerjisi elde etme ve güneş tarlası kurma potansiyelinin yüksekliği önemli bir avantajdır.