2021 Teknik Destek Programı (KAMU)

DOĞAKA 2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

22 Şubat 2021

 

Ajansımızca 2021 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) alınacaktır.

Programın amacı, TR63 bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa maliyeti aşağıdaki, tabloda belirtilen limitleri aşamaz.

 

Teknik Destek türü

Toplam Azami Maliyet

Eğitim Verme

20.000 TL

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

30.000 TL

Geçici uzman personel görevlendirme

30.000 TL

Danışmanlık Sağlama

30.000 TL

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

50.000 TL

 

Bununla birlikte, 2021 Teknik Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibine verilen teknik desteklerin Ajansa toplam maliyeti 100.000 TL yi geçemez.

Teknik destek programı kapsamında sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) karşılanabilecektir. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.

2021 Yılı Teknik Destek Programı için toplam 500.000 TL bütçe tahsis edilmiştir.

Teknik Destek programı uygun başvuru sahipleri;

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları
 2. Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare birlikleri
 3. Üniversiteler (Rektörlük),
 4. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 5. Sivil Toplum Kuruluşları
 6. Organize Sanayi Bölgeleri
 7. Sanayi Siteleri,
 8. Serbest Bölge İşleticileri
 9. Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 10. Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri,
 11. İş Geliştirme Merkezleri
 12. Birlikler ve Kooperatifler
 13. Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2021 yılı Teknik Destek Programı yürütücüsü Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olup, Düzey 2 TR63 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) başvuruların alınması, değerlendirilmesi, başarılı projelerin ilanı, sözleşme imzalanması ve programın izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Program kapsamında yıl boyu başvuru alınacak olup 2’şer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Programın son dönemi için başvuru bitiş tarihi 31 Aralık 2021 Cuma Saat 23.59’dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği