Yönetim Kurulu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın karar organı olan Yönetim Kurulu Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Valileri ile bölgemiz illerinin Belediye/ Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanı ve Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlarından oluşur. Ajansımız Yönetim Kurulu; her ay TR63 Düzey 2 Bölgesi illerinde dönüşümlü olarak toplanmaktadır.

Yönetim Kurulunun yasayla belirlenen görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 • Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı'nın onayına sunmak,
 • Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,
 • Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,
 • Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,
 • Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı'na göndermek,
 • Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı'na göndermek,
 • Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,
 • Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek,
 • Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek,
 • Genel Sekreter tarafından belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak,
 • Genel Sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı'nın onayına sunmak,
 • Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreter'in yetkili olacağı sınırları tespit etmek,

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden bir kısmını (sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla) Genel Sekreter'e devredebilir. Bu çerçevede, ajans faaliyetlerinin hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla taraflarca en kısa sürede gerekli işlemler yapılır.

DOĞAKA Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

 • Dr. Erdinç YILMAZ (Osmaniye Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı)

Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Rahmi DOĞAN (Hatay Valisi)
 • Ömer Faruk COŞKUN (Kahramanmaraş Valisi)
 • Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ (Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı)
 • Hayrettin GÜNGÖR (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı)
 • Kadir KARA (Osmaniye Belediyesi Başkanı)
 • Mehmet Ali GİZLİCİ (Osmaniye İl Genel Meclis Başkanı)
 • Hikmet ÇİNÇİN (Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)
 • Şahin BALCIOĞLU (Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)
 • Devrim Murat AKSOY (Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)