2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (kar Amacı Güden Kuruluşlar)