Destek Programları Rehberleri

 

2010 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
2010 Doğrudan Faaliyet Desteği Rehber Ve Ekleri
2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (kar Amacı Güden Kuruluşlar)
2011 Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
2011 Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (küçük Ölçekli Altyapı) Mali Destek Programı
2010 Teknik Destek Programı Rehber Ve Ekleri
2011 Sosyal Destek Programı (sodes)
2011 Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
2013 Sodes Başvuru Rehberi
2012 -2013 Mali Destek Programı
2010 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı
Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikcilik Mali Destek Programı
Doğaka 2014 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuru Rehberi
DOĞAKA 2011-2012 Yılları Mali Destek Programları Başarılı Projeler Kataloğu