Medeniyetlerin Buluşma Noktası
HATAY
Toplam Nüfus
1.659.320
Tarım ve Sanayinin Buluşma Noktası
KAHRAMANMARAŞ
Toplam Nüfus
1.168.163
Tarım ve Sanayinin Buluşma Noktası
OSMANİYE
Toplam Nüfus
548.556
Haberler Haberler
TÜM HABERLER
Doğaka Pano Doğaka Pano
Rakamlarla DOĞAKA
 • 3.321.755
 • Bölge
  Toplam Nüfusu
 • Geçtiğimiz yıla göre %3’lük artış.
 • 29.406
 • Kişi Başına
  GSYH (TL)
 • Geçtiğimiz yıla göre %4’lük artış.
 • 4.116.959.680
 • Dolar
  İhracat
 • Geçtiğimiz yıla göre %5’lik artış.
 • 1698
 • Başarılı
  Proje Sayısı
 • 239.027.135
 • Ajans
  Proje Desteği
 • Geçtiğimiz yıla göre %7’lik artış.
*Bu bölüm Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından hazırlanan DOĞAKA Gölge sunumlarını içermektedir.
Tr63 Bölge Planı 2010-2013
Ara Faaliyet Raporu Ocak - Haziran 2011
Tr63 Düzey 2 Bölgesi Kimliği
2011 Yıllık Faaliyet Raporu
2011 Yılı Çalışma Programı Temel Faaliyetler
2012 Yılı Çalışma Programı Faaliyetleri
2012 Yılı Ocak-haziran Dönemi Ara Raporu
Yatırımcılar İçin Kahramanmaraş Rehberi
Yatırımcılar İçin Hatay Rehberi
Yatırımcılar İçin Osmaniye Rehberi
Osmaniye'nin Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2024)
Kahramanmaraş İlinde Mersin Balığı Yetiştirilmesi ve Siyah Havyar Elde Edilmesi Projesi
Kahramanmaraş İlinde Biyogaz Tesisleri Kurulmasına Yönelik Fizibilite Raporu
Afşin – Elbistan Termik Santrali Kaynaklı Atık Isı İle Seracılık Projesi Fizibilitesi
Düziçi Düldül Dağı Teleferik Tesisi Fizibilite Çalışması
2010 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
2010 Doğrudan Faaliyet Desteği Rehber Ve Ekleri
2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (kar Amacı Güden Kuruluşlar)
2011 Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
2011 Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (küçük Ölçekli Altyapı) Mali Destek Programı
2010 Teknik Destek Programı Rehber Ve Ekleri
2011 Sosyal Destek Programı (sodes)
2011 Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
2013 Sodes Başvuru Rehberi
Proje Uygulama Rehberi Ve Ekleri
Görünürlük Usül Ve Esasları
Proje Uygulama Ve Satınalma Sunumları
2011 Yılı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Sözleşme İçin Gerekli Belgeler
2011 Yılı Proje Uygulama Eğitimleri
Sodes Eğitim Belgeleri
Osmaniye Demir Çelik Paneli Sunumları
Kahramanmaraş Yenilebilir Enerji Konferansı Sunumları
DOĞAKA Bülten 26'ıncı Sayımız
DOĞAKA Bülten 25'inci Sayımız
DOĞAKA Bülten 24'üncü Sayımız
DOĞAKA Bülten 23'üncü Sayımız
DOĞAKA Bülten 22’nci Sayımız
DOĞAKA Bülten 2020 21’inci Sayımız
DOĞAKA Bülten Kasım 2019 Sayı 20
DOĞAKA Bülten Ekim 2019 Sayı 19
DOĞAKA Bülten Ağustos 2019 Sayı 18
DOĞAKA Bülten Nisan 2019 Sayı 17
 • Sıkça
  Sorulan
  Sorular
SORU Düzey 2 Bölgesi Ne Demektir?
CEVAP Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, gelistirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karsılastırılabilir istatistiki veri tabanı olusturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıstır. Bu sınıflamaya göre istatistiki açıdan Türkiye 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmıstır. Bu ayrım bir idari sınıflama olmayıp istatistiki bir sınıflamadır. 5449 sayılı Kanun gereğince Kalkınma Ajansları Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmaktadır.
SORU Kalkınma Ajansları Nedir?
CEVAP Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.
SORU Kalkınma Ajansları Niçin Kurulmaktadır?
CEVAP 5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır
SORU Kobi Tanımı Nedir?
CEVAP

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İsletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde; KOBİ Tanımı, "Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri" ifade eder