T.C. Ekonomi Bakanlığı

İhracat Destekleri
Firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık-pazarlama- markalaşma süreçlerini kapsayan destekler hakkında bilgiye aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

İhracat Destekleri- Destek Mevzuatı
Firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık-pazarlama- markalaşma süreçlerini kapsayan destekler hakkında bilgiye aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:
014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar, 2014-6 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar, 2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar, 2012-4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2012-3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ, 2011-1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ, 2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları, 2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları, 2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları, 2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları, 2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları, TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ gibi dokümanlara erişmek için ve Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KOBİ ve Kümelenme Destekleri
Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, pazar araştırması ve pazara giriş ve çevre maliyetlerinin desteklenmesi programları çerçevesinde KOBİ’lerimize yönelik çeşitli destekler sağlanmaktadır. Desteklerle ilgili özet sunuma erişmek ve Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Destekleri
2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş desteği aracılığıyla şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine bireysel bazda destek sağlanması ve böylelikle küresel dünyaya entegre olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Rapor Desteği, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği, Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği, Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği programları uygulanmaktadır. Desteklerle ilgili Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri için uygulanan desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi ve ön onaylı e-ticaret siteleri listesi Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fuar Katılım Destekleri Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Markalaşma Desteği
Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi kapsamında Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstihdam Yardımı
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yükseköğrenimli yönetici ve eleman istihdamına yönelik faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin hususlarla ilgili Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
Ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla uygulanan “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları” desteği hakkındaki Karar’a erişmek için tıklayınız. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK SAĞLANAN DESTEKLER
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Detaylı Bilgilendirme İçin:
https://www.ticaret.gov.tr/

EKONOMİ BAKANLIĞI-İHRACAT DESTEKLERİ
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 • 2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar
 • 2015-8 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
 • Ürün-Hizmet Tescil Desteği
 • Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Acente Komisyon Desteği
 • Tercümanlık Desteği
 • Hasta Yol Desteği
 • Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği
 • Film Yurtdışı Pazarlama Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
 • Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği
 • Film Reklam Desteği
 • Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
 • Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
 • Yarışma - Etkinlik Desteği
 • Bireysel Fuar Katılım Desteği
 • Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri
Türkiye ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması ve yıllık 500 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmesi hedefiyle hazırlanan “2023 Türkiye İhracat Stratejisi Eylem Planı” çerçevesinde teknolojik dönüşümü tamamlamış, lojistik ve mevzuat altyapısı güçlü, yeni üretim teknolojilerine hakim, tüm dünyada tanınan ve tercih edilen marka değeri yüksek ürünler pazarlayan, uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye yaratılarak 18 trilyon dolara ulaşan dünya mal ticaretinde Türkiye’nin payının artırılması hedeflenmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 4 trilyon dolara ulaşan ve dünya ekonomisinde gün geçtikçe daha fazla önem kazanan, Türkiye’nin de son derece rekabetçi olduğu müteahhitlik sektöründe güçlü yönlerin daha ön plana çıkarılarak Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2011 yılında 38 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile dünyada 17. sırada bulunan ülkemizin dünya hizmet ticaretinden aldığı payın artırılması önem arz etmektedir.
Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün rolü artmaya devam etmektedir. Yurtdışına açıldığı 1972’den bugüne kadar muazzam büyüme rakamları kaydeden ve yakın coğrafyasında haklı bir itibar kazanan Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artırmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik sektörümüz 1972’den bugüne kadar 108 ülkede 324,5 milyar dolar değerinde 8.730 proje üstlenmiştir.
Bir başka ifadeyle, Türk yurtdışı müteahhitlik sektörü yurtdışında her yıl, ülkemizin yıllık mal ihracatının ortalama %20’si büyüklüğünde proje üstlenmektedir.
Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, ödemeler dengesi içerisinde, sadece inşaat kalemi altında değil, lojistik, işçi gelirleri ve mal ihracatı kalemleri altında da ciddi gelir kaynakları yaratmakta, lojistikten ihracata pek çok alt sektörün de yurtdışına açılımına yardımcı olmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, sürdürülebilir büyüme açısından Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olup, Türkiye’nin hizmet ihracatının hâlihazırda en olgunlaşmış, en rekabetçi ve en kapsamlı bölümünü oluşturmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün 2023 yılında yıllık iş hacmini 2023 yılında 100 milyar dolara çıkartmak Bakanlığımızın hedefleri arasındadır.
Bilgi ve istatistiklerin kullanılması halinde Ekonomi Bakanlığı'nın kaynak gösterilmesi zorunludur.

Yatırımlarda Devlet Yardımları
2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır.
Yeni teşvik sistemi kapsamında uygulanmakta olan destek unsurlarına ilişkin aşağıda yer alan harita uygulamasından özet bilgilere erişebilir, yandaki menü başlıklarından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

DESTEK MEVZUATI
Döviz kazandırıcı hizmetlerin desteklenmesine ilişkin mevzuat hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 • Genel Destek Mevzuatı: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
 • Markalaşmaya ilişkin Destek Mevzuatı: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği Detaylı Bilgilendirme İçin:
 • https://www.ticaret.gov.tr/