BİG Sıkça Sorulan Sorular

 

Sadece programda belirtilen ilçelerdeki işletmeler mi başvuru yapabilecekler?
Hayır. Ajans tarafından ilan edilen ve son başvuru tarihi 7 Mart 2014 olan bu program bu desteklenecek ilçelerdeki işletmeler başvurabilecekleri gibi, aynı zamanda Bölgeye (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) kayıtlı işletmelerde bu ilçelerde yatırım yapmak üzere başvuru yapabileceklerdir. Hatta Bölge dışından olupta (Ankara, İzmir, Antalya vb) aşağıda sayılan ilçelere yatırım yapacak işletmeler de son başvuru tarihine kadar bu ilçelerde yatırım yapmak üzere şube kayıtlarını yaptırmaları koşulu ile başvuru yapabileceklerdir.
Hangi ilçelere yapılacak yatırımlar bu program kapsamında desteklenmektedir?
Hatay için; Altınözü, Hassa, Kumlu ve Yayladağı Kahramanmaraş için; Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak Osmaniye için; Bahçe, Hasanbeyli, Sumbas ve Toprakkale1
Desteklenecek ilçelerde hangi turizm faaliyetleri program kapsamındadır?
Örneğin, turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri sayılabilir. Ancak, karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları program kapsamında desteklenmeyecek konular arasındadır. (Turizm yatırımlarınız için Başvuru Rehberi ve ekindeki EK-4 Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularını inceleyiniz)
Turizm acentası olarak belirtilen ilçelerdeki faaliyetlerim için araç almam uygun olur mu?
Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları program kapsamında değildir. (Başvuru Rehberi EK-4 Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularını inceleyiniz)
Rehberde desteklerinizden faydalanabilmemiz için firmanın 01.07.2013 tarihinden önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmak gerektiği yazıyor. Yayladağı ilçesinde yapacağım yatırıma yönelik olarak yasal şube için de bu şart gerekli midir?
Bu program başvuru yapabilmek için başvuru sahiplerinin 01.07.2013 tarihinden önce bölge dışında/bölge içinde veya bölge içindeki program kapsamındaki ilçelerde kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bölge dışından gelecek yatırımlar için, 01.07.2013 tarihinden önce bölge dışında kurulu olmak şartıyla, yasal şube için son başvuru tarihine kadar bölgeye kayıt yaptırılması gerekir.
7 yıllık firma olarak portakal işlemekte ve paketlemekte yurtiçi ve yurtdışı piyasalara satmaktayız. Aynı işi zeytin için de yapmak istemekteyiz. Başvuru konumuz uygun olur mu?
DOĞAKA, 2014 Yılı Bölge içi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programa başvuru yapacak bir işletmenin 01.07.2013 tarihinden önce kurulması, tescil edilmesi ve fiilen faaliyet gösterir durumda olması gerekmektedir.Portakal işleme ve paketleme konusunda 01.07.2013 tarihinden önce faaliyette olmak şart ile zeytinyağı işleme, paketleme ve satış da faaliyet alanlarınız içinde ise işletmenize zeytinyağı işleme, paketleme ve satış amaçlı ek tesis kurmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak Ticaret Sicil veya Esnaf sicil Gazetenizde yazlı faaliyet alanınızda başvuru yapacağınız konu yazmıyorsa işletmeniz faaliyet alanına ekletmeniz (zeytinyağı işleme konusunu faaliyet alanınıza eklemeniz gerekiyorsa) ve bu durumu mali destek programı son başvuru tarihinden önce yapmış olmanız gerekmektedir. Ajans yatırım yapacağınız konunun Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesinde belirtilen faaliyet alanınızda yazıp yazmadığını kontrol edecektir.
Proje hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri projeden karşılanıyor mu?
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında faturalandırılmak şartıyla proje hazırlık faaliyetlerine ilişkin danışmanlık ve kırtasiye giderleri karşılanmaktadır.
Projemiz başarısız olursa proje hazırlık maliyetleri yine de karşılanacak mı?
Hayır. Proje hazırlık maliyetlerinin (danışmanlık ve kırtasiye giderleri) karşılanması ancak başarılı projeler için geçerlidir.
Proje hazırlık aşamasına ilişkin maliyetler hangi durumlarda karşılanır?
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında proje hazırlık faaliyetlerinin (danışmanlık ve kırtasiye giderleri) projeden karşılanmasının ilk şartı projenizin başarılı olması, ikinci şartı ise bu giderlerin faturalandırılmış olmasıdır.
Proje yazma konusunda danışmanlık hizmeti almalı mıyız? Bize önereceğiniz bir firma var mı? Ajans proje yazma konusu bize destek sağlayabilir mi?
Ajansımız uzmanları tarafından Mali Destek Programına ilişkin tüm il ve ilçe merkezlerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmaktadır. Yardım masalarında hazırlık aşamasında olan projelere ilişkin görüşler iletilmektedir. Ancak faydalanıcı adına Ajans uzmanlarınca proje yazılamaz veya projelere müdahale edilemez. Ajans başvuru sahiplerinin çalışabileceği danışman firma öneremez. Bu konuda Ajansımız hiçbir kuruluşla ilişki içinde bulunmamaktadır.
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programında desteklenecek ilçeler neye göre belirlenmiştir?
2014 yılı ile birlikte yürürlüğe girecek olan taslak Bölge Planı’nda esas alınan Temel Bileşenler Analizi sonuçlarına göre yapılan il bazlı sıralamada, her bir ilden en düşük endeks değerine sahip dört ilçe seçilmiş ve programın uygulama yeri olarak bu ilçeler belirlenmiştir.
Sadece KAYS programı üzerinden yapacağımız başvurular yeterli mi?
Hayır. İnternet üzerinden başvurunuz, başvuru formu ve eklerinin doldurulması, destekleyici belgelerin KAYS’a yüklemesi ile tamamlanır. Ancak, Ajans tarafından proje başvurunuzun tam olabilmesi proje başvuru dosyalarının fiziki olarak de teslimi gerekir. KAYS portalında doldurduğunuz kısımların her birinden 3’er adet çıktı alınması, yetkili tarafından imzalanması ve destekleyici belgeler bu çıktılara eklenerek Ajansa son başvuru tarihi ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
Bir projede üretimin geliştirilmesiyle ilgili (proje hazırlanması ile ilgili değil) firmanın bir eğitim veya teknik danışmanlığa ihtiyacı varsa bunu da bir üniversite öğretim üyesinden veya bir firmadan alacaksa bu danışmanlık bedeli projeden karşılanabiliyor mu?
Proje kapsamında çeşitli konularda eğitim veya danışmanlık alınabilir. Ancak eğitimlerde sertifikalandırılma şartı aranır. Belirli bir belge veya sertifika alımını içermeyen eğitim talepleri uygun bulunmayacaktır. Bunun yanında teknik danışmanlık proje konusuna uygun düştüğü ölçüde bütçelendirilebilir.
Mali Destek Programınızda Ajans tarafından sağlanabilecek destek en az 20.000 TL demektedir. Destek oranınız her bir projede en fazla % 50 olacağından bu durumda firma olarak en az 40.000 TL’ lik bir proje mi sunacağız?
Evet. Bu mali destek programı kapsamında toplam yatırım bedeli KDV hariç en az 40.000 TL olan projeler değerlendirmeye alınacaktır.
Hammadde satın alımı uygun maliyet olarak kabul edilir mi?
Hayır, hammadde alımları uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.
İşyeri üzerinde ipotek var ise başvuru yapılabilir mi?
İşletmenin ipotekli olması başvuru yapmaya engel değildir. Ancak işletme mali yapısı açısından da değerlendirileceği için ipotekli olup karlılık durumu düşükse, nakit akışları yavaşsa ya da işletmenin eş-finansman olarak koyacağı en az %50’lik kısmı karşılamada zorluklar söz konusu ise, teknik ve mali değerlendirmede mali kapasite açısından yeterli puanı alamayabilir.
Bir sektörün kullandığı ambalajı üreten bir firmanın matbaa basım süreci bir başka firmada yaptırıyorsa, bu üreticinin matbaa baskı makinası alması desteklenir mi?
Tahta, plastik vb. işleyip ambalaj yapıyorsa, üstüne baskı-press yapabilmek için makine talep edecekse başvuru yapılabilir.
Tarım Makinaları (pulluk, mibzer, pülverizatör, vb) üretimi yapıyorum. Pazar payı genişlemesi ve ihracat hedefiyle yeni teknolojik makinalar alarak kapasite artırmak istiyorum. Sizce uygun mudur?
Mali Destek Programının genel nitelikleri ile uygun olması durumunda değerlendirilebilir.
İşletmemde 250 kişiden az çalışanım var ancak yıllık mali bilançom 40 milyondan fazladır. KOBİ olarak değerlendirilir miyim? Mali destek programınız kapsamında destek alabilir miyim?
Başvuru Rehberi tanımlar kısmında ifade edildiği gibi “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler orta büyüklükteki işletmelerdir.” Dolayısıyla bir işletmenin KOBİ tanımına girebilmesi için hem 250 kişiden az çalışanı olması hem de 40 milyondan az mali bilançosunun bulunması gerekmektedir.
Ürün satış mağazası açmak için destek alabilir miyim?
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahiplerinin Üretim ve Turizm alanlarına yapacakları yatırımlar dertlenecektir. Bu alanlara yapacağınız yatırım konusu için satış mağazası da açabilirsiniz. Üretici firma iseniz ve kendi markanızla üretim yapıyorsanız, satış mağazası açmak için destek alabiliriz. Ancak üretimini yapmadığınız ürünlerin sadece alım ve satışını içeren toptan veya perakende ticaret destek programı kapsamında değildir.
Tüm başvuru şartlarını taşımak destek almak için yeterli oluyor mu?
Destek alabilmek için başvuru koşullarını sağlamanız gerekmektedir. Ancak bu koşullar sağlanmış olsa dahi Projeler değerlendirilirken başvuru sahibinin yeterli teknik uzmanlığa, yönetim kapasitesine, mali yapısına, finansman kaynaklarına ve proje yönetimi konusunda yeterli deneyime, talep edilen bütçenin gerçekçi olup olmadığı gibi hususları içeren bir takım niteliklere sahip olmasının da dikkate alınacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Destek alabilmek için başvuru şartlarını sağlamak gereklidir ancak destek almak için iyi hazırlanmış bir proje de olması gerektiği ve bu hususlar Program Rehberinde ilan edilen “Değerlendirme Tablosu” ile puanlandığı için tek başına başvuru koşulları sağlamak yeterli olmayabilir.
Başvuru Rehberinizde “Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen 1 yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz.” demektedir. Firmamız Ajansınızdan destek almış, uygulama bitiş tarihi 1 yıl olmasına rağmen sözleşme bitiş tarihi üzerinden 1 yıl geçmemiştir. Bu durumda başvuramayacak mıyız?
Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen 1 yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz.Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programına başvuru yapabileniz için Ajansın önceki yıllar Mali Destek Programından aldığınız desteğe ilişkin, sözleşme bitiş tarihi itibari ile 1 yıl geçmesi gerekmektedir.
Su damlama sistemleri (su pompası, tribün, vs.) üretiyorum. Başvuru yapmak için uygun koşulları taşıyor muyum?
Üretim kapsamında olduğu için konu olarak uygundur. Başvuru yapılabilir.
Geri dönüşümle hammadde üretimi destekleniyor mu? Örneğin pet şişeden elyaf yapımı destekleniyor mu? Elyafın işlenmesi zorunlu mu?
Destek alabilecektir. Geri dönüşümde hammadde üretimi uygundur. Granül ya da elyaf üretimi için destek talep edilebilir, elyafın işlenip yeni bir ürün üretilmesi şartı aranmaz.
Firmamız Samandağ ilçesinde kurulu ancak Altınözü’nde yatırım yapmak istiyor. Yatırım için başvuru yapılabilir mi?
Evet. Program kapsamında belirtilen ilçelere bölge içindeki diğer ilçelerden (hatta bölge dışından da) yatırımlar için destek başvurusunda bulunabilir.
Proje ortağından kasıt firmanın ortağı mıdır? Değilse aradaki fark nedir?
Burada bahsedilen ortak firma ortağı değildir. Proje ortağından kasıt; proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin iki ayrı işletme tarafından (iki KOBİ, bir KOBİ bir Kooperatif, ya da iki Kooperatif) ortaklaşa gerçekleştirilmesi ve doğacak maliyetlere beraber katlanılmasıdır.
Merkezi bölge dışında olan bir şirket olarak başvuru yapmak istiyoruz. Bölgede bir şubemiz var. KOBİ kriterlerine uygunluk için esas alınacak çalışan sayısı bölgedeki şubeninki midir yoksa toplam çalışan sayısı mıdır?
Şubenin kar ve zararı merkeze aittir. Şube aracılığıyla elde edilen hakların ve üstlenilen borçların sahibi de işletmenin kendisidir. Aynı ticari unvan altında (merkez ve şubeleri dahil) istihdam edilen toplam çalışan sayısı KOBİ tanımına uygun olmalıdır.
Projenin yürütüleceği arsa/arazi/depo yeri/ üretim için gerekli imar-izin-ruhsat durumu önemli midir?
Destek almaya hak kazanan tüm projeler, her koşulda meri mevzuata uygun olmalıdır. Dolayısı ile imar mevzuatı çerçevesinde gerekli koşulların ve alınması gerekli izin ve belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sağlanmış olması gerekmektedir.Ancak yapı izni, inşaat ruhsatı gibi belgeler, proje başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler değildir. Sözleşme öncesi hazırlanması yeterlidir.
Proje kapsamında alacağım makine-ekipman-donanım hizmet alımı vb. rehin göstererek bankadan eş-finansmanımı sağlamak için kredi kullanabilir miyim?
Proje kapsamında alınan makine-ekipmanlar 3 yıl boyunca rehin edilemez, teminat gösterilemez, satılamaz ve mülkiyeti başkasına devredilemez. Eş-finansman, proje kapsamında alınan ekipmanlar rehin gösterilmemek şartıyla kredi kuruluşlarından kredi olarak sağlanabilir.
Tarımsal atıklardan (zeytin, pamuk vb tarımsal ürün posası -biyokütle- ile gıda atıklarından ) belli oranlarda karışım yaparak biyokütle üretimi yapıyoruz. Program kapsamında başvuru yaparak pelletleme ve yardımcı ekipmanlar almak istemekteyiz. Proje konumuz program kapsamında uygun mudur?
Konu olarak uygundur. Başvuru yapılabilir.
İstanbul’da faaliyet gösteriyoruz. Hammaddeyi Altınözü’nden temin ediyoruz. Karlılığımızı artırmak için Altınözü’nde yatırım yapmak istiyoruz. Başvuru yapabilir miyiz?
Bölge içi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında başvuru yapabilmek için, program son başvuru tarihinden öne bölgeye kaydolmuş olmanız gerekir. Başvuru rehberinde sayılan başvuru sahibinin uygun koşullarını sağladığınız takdirde başvuru yapabilirsiniz.
Hayvan gübresi çürütülüp paketleniyor. Çuvalla satılması veya marketlerde daha küçük paketlerde satılması uygun proje konusu olarak değerlendirilebilir mi?
Firma kendi adı ve markasıyla paketleyip satabiliyorsa uygundur. Ancak kamyonda satılan (hammadde) gübre uygun başvuru konusuna girmemektedir. Yani tanıma uygun çuvalla satılması ya da küçük paketlerde satılması uygun başvuru konusudur.
Tarımsal sulama için ek parça üretiyorum. Ham plastik alıp sulama için conta üretiyorum. Uygun başvuru sahibi miyim?
Üretim olduğundan ve belli bir hammaddeyi işleyerek bir işleve sahip ürün ürettiğinizden konu olarak uygundur.
Makine üretiyorum. Hammadde olarak demir alabilir miyim?
Hayır, hammadde alımı uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.
Makine alımı projelerinde, makineler birinci el mi olmalı?
Evet, kesinlikle alınacak makineler yeni olmalıdır. 2.el eşya alımı uygun olmayan maliyetler kapsamındadır. Tüm satın almaların sözleşme imzalandıktan sonra yapılması gerekmektedir.
Eğer destek almaya hak kazanırsam, ancak hiçbir ödeme işlemi yapmaksızın bu haktan vazgeçersem herhangi bir yaptırıma tabi olur muyum?
Hayır, sözleşme imzalanıp size ödeme yapılmadığı sürece herhangi bir yaptırıma tabi olmazsınız. Sadece bu hakkı kaybedersiniz.
Proje kapsamında makine ekipman alımı söz konusu. Ancak alınacak makinelerle ilgili olarak dışarıdan tedarik edilecek bir uzman tarafından eğitim alınması ihtiyacı doğmaktadır. Alınacak eğitimin maliyeti uygun maliyetler kapsamında mıdır?
Teknik servis kapsamındadır. Makine ekipman alırken teknik servis ücreti ile birlikte bütçeye ayırmaksızın toplam olarak yazılmalıdır. Teklif mektubunuzda nakliye, kurulum ve sigorta veya garantisi makine ücretine dahil şeklinde alınmalıdır.
Bölge ilçelerinden birinde faaliyet gösteren sulama kooperatifiyiz. Şebekeden aldığımız suyu tarlalara dağıtma işlemini gerçekleştiriyoruz. Uygun başvuru sahibi miyiz?
Sermaye yapıları gereği ticari esaslara göre faaliyet göstermeyen sulama kooperatifleri ürün sulama hizmeti olarak birincil tarımsal alanda faaliyet gösterdiklerinden başvuruları uygun olmayacaktır.
Adana’da kendi markamla makine parçası üretip başka bir firmalara satıyorum. Hatay Altınözü ilçesinde aynı tarz üretim için atölye açmak istiyorum. Uygun mudur?
Program kapsamında Bölge dışındaki firmalarda programda belirtilen ilçelere yatırım yapmak koşulu ile uygun başvuru sahibidirler. Altınözü ilçesi coğrafi sınırları içinde üretiminizi gerçekleştirmek üzere başvuru yapabilirsiniz. Bunun için son başvuru tarihine kadar işletmeniz şube kaydını yaptırmanız gerecektir. Diğer ayrıntılar için Başvuru Rehberini inceleyiniz.
Geri dönüşüm yöntemiyle atık plastikten granül üretiyorum. Ürettiğim granül başka firmalar tarafından sandık yapımında kullanılıyor. (yani sandık üretimi için hammadde üretiyorum) Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi miyim?
Proje konusu uygundur ancak projeler değerlendirilirken başvuru sahibinin yeterli teknik uzmanlığa, yönetim kapasitesine, mali yapısına-finansman kaynaklarına ve proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahipliğine, talep edilen bütçenin gerçekçi olup olmadığına ve işletmenin sürdürülebilirliği hususları gibi bir takım niteliklerin dikkate alınacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda Başvuru Rehberindeki “Değerlendirme Tablosunu” dikkatlice inceleyiniz.
Atık plastik malzemelerden geri dönüşüm yöntemiyle PVC yapımında kullanılan bir malzeme üretiyorum. Başvuru konum uygun mudur?
Konu olarak uygundur, başvuru yapılabilir.
Destek kapsamında satın alabileceğimiz ticari araçlar 1. el olmak zorunda mı?
Evet. Ajans desteğinizle alacağınız tüm makine, ekipman ve araçlar 1. el (kullanılmamış) olmak zorundadır.
Proje kapsamında leasing (finansal kiralama) yoluyla makine ekipman alınabilir mi?
Proje ile alınacak makine ekipmanın mülkiyetinin satın alma ile birlikte başvuru sahibine geçmesi gerekmektedir. O nedenle uygun bir satın alım yöntemi değildir.
Mevcut binaların onarımı projede yer alabilir mi?
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan bina yapımı ile eklenti, tadilat ve yapım işleri yeni olmak ve sözleşme sonrasında gerçekleştirilecek olması koşulu ile ve Ajanstan tarafından sağlanacak destek tutarının % 30'unu aşmamak koşuluyla uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir.
Ajans destek miktarının %20’sini geçmemek şartıyla ticari araç alabileceğimizi söylüyorsunuz. Peki, bu ticari araç kapsamına giren araçlar nelerdir?
İndirme bindirme ve sevkiyat amaçlı frigofrik araç, forklift, küçük sabit vinç ve kamyonet gibi araçlar alınabilir.
Satış ve pazarlama yapan bir firmayız, üretim yapmak istiyoruz, konumuz uygun mudur?
Faaliyet alanınızda satış-pazarlamanın yanında üretim de var ise, satışının yaptığınız ürünün üretimi içim proje sunulabilir.
Rehberde araç alımını öngörülen ajans desteğinin %20’si oranında destekleyeceğiniz yazmakta. Peki, sevkiyat için alacağım araç bu oranın üzerindeyse ne yapabilirim. Yine de bu imkândan faydalanabilir miyim?
Eğer satın alacağınız araç destek oranını aşıyor ise, destek alabileceğiniz kadar tutarı bütçeye yazmanız gerekmektedir.
DOĞAKA 2012 yılı Mali Destek Programı kapsamında destek aldım. Proje Sözleşme bitiş tarihi 6 Mart 2013’tür. Güncel Mali Destek Programınızda “Ajanstan daha önceki yıllarda destek alanlar sözleşme bitiş tarihi itibari ile aynı ajansa 1 yıl süre ile destek alamaz” denmektedir. Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programına başvurabilir miyim?
Evet, başvurabilirsiniz. 7 Mart 2014 tarihinde elden teslim yoluyla başvurmanız gerekmektedir. Sözleşmeniz 6 Mart 2013 yılında bittiğinden 2014 yılı Mali Destek Programına ilişkin hazırlıklarınızı tamamlayarak ve KAYS sistemine proje girdikten sonra çıktılarınızı hazırlar ve son başvuru tarihi olan 7 Mart 2014 günü saat 17:00 kadar başvurunuzu Ajansımıza teslim edebilirsiniz. Başvurunuzu teslim ettiğiniz gün itibariyle 1 yıllık sürenin dolmuş olduğundan emin olunuz.
Proje kapsamında sadece makine-ekipman mı alınmaktadır?
Proje tek başına makine-ekipman alımı değildir. Üretim, ürün işleme, etiketleme, paketleme makinaları alımı veya bunlara ilişkin makine üretimleri yanında, depolama, sevkiyat ve pazarlama süreçlerine ilişkin yazılım, donanım, e-ticaret, web sayfası yapımı, pazar araştırması, ürün-marka tanıtımı, proje yürütmek üzere istihdam edilen yeni kişilerin brüt maaşları ve seyahat gündelikleri, proje denetim maliyeti, küçük ölçekli yapım işleri, görünürlük maliyetleri de desteklenmektedir. Proje faaliyetler bütünü olduğundan en az ikiden fazla faaliyet içeren projelerin daha yüksek puan alabileceği Program Rehberi ve içindeki Değerlendirme Tablosunda anlaşılacaktır.
Başvuru rehberinizde son 3 yıla ait onaylı bilanço veya hesap özeti istenmektedir. 2013 yılı Bilançoları Mart 2014 yılında vergi dairesince onaylanacağından 2013 yılına ait olanı nasıl sunmalıyız?
2013 yılı bilanço veya hesap özetiniz vergi dairesi olaylı olmasa dahi Serbest Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ya da Firma imza yetkiliniz tarafından onaylı olması yeterlidir. Ayrıca onaylı olmak şartıyla geçici mizanlarınızı da sunabilirsiniz. Başvurunu başarılı olması durumunda proje yürütmeye ilişkin ajansla sözleşme imzalanırken resmi onaylı belgenizin aslı ya da onaylı fotokopisi istenecektir.
Dondurma üreticisiyim. Soğuk hava deposu almak istiyorum. Başvuru konum uygun mudur?
Sadece soğuk hava deposu yapımı rehberdeki limitler dâhilinde uygun olmayacaktır. Ayrıca, rehber eklerinden EK-4’e (Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları) göre, 500 metrekarenin altındaki soğuk hava deposu yapımı uygun değildir. Bunun yanında bir paketleme ünitesi oluşturup yanında da soğuk hava deposu oluşturabilirsiniz. Soğuk hava deposunun inşaatını için olmasa da içinin donanımı için Ajansımızdan destek talep edebilirsiniz.
Çırçır ayıklama fabrikamız var, programa başvuru yapabilir miyiz?
Kütlü pamuk işleme “EK-4 Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” arasında yer aldığı için uygun değildir.
Su şişeleme işi ile meşgulüz. Hem ürün çeşitliliği hem de güneş enerjisi yatırımları için başvuru yapmak istiyoruz. İki ayrı proje mi sunmamız gerekiyor?
Hayır, aynı projede her iki konuya yer verilebilir. Ayrı ayrı iki proje sunmaya gerek yoktur.
Daha önce kurulmuş ancak şu anda proje başvuru ile birlikte faaliyete geçmek istiyoruz. Başvuru yapabilir miyiz?
Hayır, başvuru sahibinin uygunluk koşullarında biri de faaliyette olmasıdır. Firmanın makine- ekipmanı ve personeli ile işler durumda olduğunun kanıtlaması gerekmektedir.
Yılın belli aylarında faaliyet gösteren, diğer aylarında kapalı olan işletmeler başvuru yapabilir mi?
DOĞAKA 2014 Mali Destek Programlarına başvuru yapmak isteyen işletmenin 01.07.2013 tarihinden önce kurulmuş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamakla birlikte yılın belirli aylarında faal olan diğer aylarda sektör gereği faal olmayan işletmelerin başvuru yapmasına bir engel yoktur. Ancak işletmenin faal olmadığı aylarda kaydının silinmemesi ve hukuksal olarak varlığını sürdürüyor olması gerekmektedir.
Ankara’da şirketimiz var. Yayladağı’nda paketleme için fabrika açabilir miyiz?
Bölge içi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında ve rehberde sayılan ilçelerde olmak şartıyla son başvuru tarihinden önce önce bölgeye şube kaydının yapılması şartıyla başvuru yapılabilir.
Tarımsal faaliyetler konusunda Ajans destek veriyor mu?
Birincil tarımsal faaliyetler (ekim, dikim, bakım, hasat vb) konuları program kapsamında değildir. Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz.
Projemiz başarılı olmazsa proje hazırlık maliyetlerini yine karşılıyor musunuz?
Hayır, Ajans ancak başarılı olan projelerin hazırlık maliyetlerini karşılayabilir.
Belli bir sektörde faaliyet gösteren bir işletme başka bir sektörde faaliyet gösterecek şekilde Ajansa başvuru yapabilir mi?
Evet, “Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı” kapsamında son başvuru tarihine kadar başvuru yapacağınız sektörü faaliyet alanınıza eklemek şartıyla başvuru yapabilirsiniz.
Narenciye paketleme işi yapıyoruz. Ürünlerimizi saklamak için 1.000 metrekarelik bir soğuk hava deposu için başvuru yapılabilir mi?
EK-4 Teşvik Edilmeyecek ve Teşviki Belirli şartlara Bağlı Yatırım Konuları altında sayılan soğuk hava deposu yatırımlarında minimum 500 metrekare şartı arandığı için yatırım konunuz uygundur.
Her sene çevre atık yönetmeliği gereği 20.000 TL ödüyoruz. Bu gideri projeden karşılayabilir miyiz?
Hayır, yasal olarak ödemekle yükümlü olduğunuz bu tür giderleri proje bütçesinden karşılayamazsınız.
Alacağım makine ekipman için bir usta 2 işçi istihdam etmem gerekiyor. Proje bütçeme bu kişilerin maaşlarını ve SGK giderlerini ekleyebilir miyim?
Hayır, proje bütçesine sadece proje uygulama aşamasında görev alacak personelin maaşları yazılabilir.
Pastanecilik ve künefe yapımı konusunda başvuru yapılabilir mi?
Başvuru yapılabilir.
Şirket sahibi olmadan şahıs olarak başvuru yapılabilir mi?
Hayır, başvuru yapabilmek için Esnaf ve Sanatkârlar Odasına ya da Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı, ticari unvan sahip olmanız ve en az bir kişi çalışanı olan bir işletmeniz olması gerekmektedir.
Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde süt üreticisiyim ancak herhangi bir odaya kaydım yok. Uygun başvuru sahibi miyim?
Esnaf ve Sanatkarlar Odası ya da Ticaret ve Sanayi odasına kaydı olmayan (resmi kayıt belgesi olmayan) başvuru sahipleri uygun değildir.
Şahıs firmasıyım, başvuru yapabilir miyim?
Şahıs firması da KOBİ kapsamındadır, başvuru yapabilirsiniz
Destek almaya hak kazanan firma sözleşme imzalanmaz ise bir yaptırımı var mı?
Hayır.
Yenilenebilir enerji konusunda yapacağımız yatırım ile üreteceğimiz elektrik kullanacağımızdan fazla ise başvuru yapılabilir mi? Yani proje kapsamında yapacağımız yenilenebilir enerji yatırımından firmamız kazanç elde edebilir mi? Yoksa sadece kullanacağımız kadar mı elektrik üretmemiz gerekir?
Yenilenebilir enerji yatırımınız 1 MW’ın altında olması dışında bir şart yoktur. Üreteceğiniz elektrik kullandığınızdan az veya fazla olabilir. Kullanım fazlasından ek gelir elde edebilirsiniz.
Desteklenecek ilçeler içinde sayılan Kumlu ilçesinde faaliyet gösteren bir süt üreticisiyim. Mandıram var. Ancak ürettiğim sütü işleyip paketlemek için başka bir firmaya satmaktayım. Bu program kapsamında uygun başvuru sahibi miyim?
Süt üretimi birincil tarımsal faaliyet olarak bu mali destek programı kapsamında desteklenmemekle birlikte, kendi markanız ile süt işeyecek (süt pastörizasyonu, peynir, yoğurt vb) pazarlayacak, üretim standartlarını sağlamaya yönelik kalite belgeleri (ISO 22000 vb) alacaksanız, günlük 5 ton ve üzeri süt işleme kapasiteli olarak kucağınız tesis yatırımı uygun olacaktır. Başvuru Rehberi ekindeki EK_4 Listesini inceleyebilirsiniz.
Başka bir firmanın fabrikasını kiralayan firma için başvuru sahibi kimdir?
İmalat amaçlı olarak fabrikayı kullanan (kiracı) yani adına imalat yapılan firmadır. İmalat yeri kiralanmış ise sözleşme imzalanması aşamasında noter tasdikli en az 3 yıllık kira kontratı sunulması gerekir.