2015 TZKAMU Sıkça Sorulan Sorular

 

Kamu işletmeleri bu programa başvuru yapabilir mi?
Programa kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilir. Kamu işletmeleri uygun başvuru sahibi değildir.
Ayni katkılar eşfinansman olarak kabul edilir mi?
Ayni katkılar eşfinansman olarak kabul edilmez. Eşfinansmanın nakit olarak proje hesabına yatırılması gerekmektedir.
Hizmet alımı kapsamındaki işçi giderleri insan kaynağı mıdır?
İnsan kaynakları başlığı projenin uygulanmasında görev alan personeli yani proje koordinatörü, proje uzmanını gibi teknik personeli kapsar. Bunun dışındaki işçi giderleri hizmet alımı kapsamındadır. “Diğer” başlığı altında bütçeye yazılabilir.
Tanıtım/promosyon çalışmaları destekleniyor mu?
Tanıtım/promosyon çalışmaları uygun maliyettir.
Bölge dışında kayıtlı olan bir dernek bölgeye şube açıp programa başvuru yapabilir mi?
Elektronik son başvuru tarihine kadar bölgede şube açmak kaydı ile başvuru yapabilir.
Sadece KAYS programı üzerinden yapacağımız başvurular yeterli mi?
Hayır. Elektronik başvurunuz, başvuru formu ve eklerinin doldurulması, destekleyici belgelerin KAYS’a yüklemesi ile tamamlanır. Ancak, başvurunuzun tamamlanması için proje başvuru dosyalarının fiziki olarak da Ajansa teslimi gerekir. KAYS portalında doldurduğunuz kısımların her birinden 3’er adet çıktı alınması, yetkili tarafından imzalanması ve destekleyici belgeler bu çıktılara eklenerek Ajansa son başvuru tarihi ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
Proje kapsamında danışmanlık giderleri karşılanır mı? Üniversitede görevli akademisyenler ile danışman olarak çalışılabilir mi? Bütçeden kendisine ödeme yapılabilir mi?
Projede danışmanlık giderleri uygun maliyettir. Bu kapsamda bir üniversitede görevli akademisyenler ile çalışılabilir ve danışmanlık hizmeti için döner sermaye hesabına ödeme yapılabilir. Bununla birlikte Ajans, proje faaliyetleri için gerekli olmadığını düşündüğü danışmanlık giderlerini bütçeden çıkarabilir.
Proje yazma konusunda danışmanlık hizmeti almalı mıyız? Bize önereceğiniz bir firma var mı? Ajans proje yazma konusu bize destek sağlayabilir mi?
Ajansımız uzmanları tarafından Mali Destek Programına ilişkin tüm il ve ilçe merkezlerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmaktadır. Yardım masalarında hazırlık aşamasında olan projelere ilişkin görüşler iletilmektedir. Ancak faydalanıcı adına Ajans uzmanlarınca proje yazılamaz veya projelere müdahale edilemez. Ajans başvuru sahiplerinin çalışabileceği danışman firma öneremez. Bu konuda Ajansımız hiçbir danışman/danışmanlık firması ile ilişki içinde bulunmamaktadır.
Proje hazırlık aşamasına destek veriliyor mu? (proje yazılması sırasındaki maliyetler vb. )
Ajans, başarılı projelerle sözleşme imzaladıktan sonra gerçekleşecek maliyetlere destek sağlar. Projenin hazırlık aşamasında katlanılan maliyetler uygun maliyet kapsamında değildir ve proje hazırlık maliyetleri başvuru sahibi tarafından yapılır.
Eğer destek almaya hak kazandığımda sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçersem herhangi bir yaptırıma tabi olur muyum?
Hayır, sözleşme imzalanıp size ödeme yapılmadığı sürece herhangi bir yaptırıma tabi olmazsınız. Sadece bu hakkı kaybedersiniz.
Projede yer alan faaliyetlerin/hizmet alımlarının danışmanlık firması üzerinden yapılması durumunda, bu danışmanlık giderleri için üst limit var mıdır?
Hizmet alımları için bir üst limit yoktur. Bununla birlikte bu giderlerin piyasa rayiçleri dikkate alınarak yazılması gerekmektedir.
Eşfinansman kredi olarak sağlanabilir mi?
Proje kapsamında olan mal ve ekipmanlar rehin gösterilmemek şartı ile eşfinansman kredi olarak da sağlanabilir.
Proje hazırlık aşamasına ilişkin giderler bütçelendirilebilir mi?
Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşen maliyetler uygun değildir. Örn; proje hazırlığı için danışmanlık giderleri, proje çizim maliyetleri, belge başvurusu için yapılan maliyetler vb.
Bungalov evler ve prefabrik yapılar destekleniyor mu?
Bungalov evler, prefabrik yapılar ve asansörler (insan asansörü, sedye asansörü, servis asansörü, engelli asansörü gibi) proje bütçesinden karşılanabilir.
Dernek olarak belediyeye ait bir arazide belediyeden izin alıp yamaç paraşütüne yönelik yatırım yapmak istiyoruz. Başvuru yapabilir miyiz?
Yer konusunda belediyenin izni alınmak şartı ile başvuru yapabilirsiniz.
Hobi bahçeleri konusunda başvuru yapılabilir mi?
Hobi bahçeleri, ekoturizm kapsamında uygun başvuru konusudur.
Proje başvurumuzda eşfinanasman oranını tamamlamak için birden fazla proje personeli yazılabilir mi?
İnsan kaynakları ve seyahat başlıkları için toplam bütçenin %10’una kadar insan kaynağı yazılabilir ve başvuru sahibinin eşfinansmanı olarak gösterilebilir.
Destek almaya hak kazanan kurumlara kaynak nasıl aktarılıyor? Proje başında tüm destek aktarılıyor mu, yoksa proje sonunda mı aktarılıyor?
Destek almaya hak kazanan firma ile sözleşme imzalandıktan sonra Ajans destek tutarının %40’ı kadar ön ödeme yapılır. Daha sonraki ödemeler hakediş usulüne göre, Ajans destek tutarının %40’ı ve son olarak da % 20’si olarak yapılır.
Mülkiyeti şahsa ait bir yer kiralanıp yatırım yapılabilir mi?
Sözleşme şartlarında belirtilen süre boyunca (sözleşme süresi + proje bitişini izleyen 3 yıllık süre) kiralanmış olmak şartı ile şahıstan yer kiralanıp proje uygulanabilir. Buna ilişkin gerekli kira kontratı vb. belgenin temin edilmesi gerekmektedir.
SODES-BİS ile KAYS uyumlu mu? SODES-BİS’e kayıtlı olan kişi ve kurumların KAYS’a kayıt yapması gerekir mi?
SODES-BİS ve KAYS birbirinden farklı sistemelerdir. Ayrı ayrı kayıt yaptırmak gerekmektedir.
Proje kapsamında ek ödeme alma konusunda memur ve öğretmen farklılık göstermekte midir?
Proje kapsamında görev alan kurum personeline yapılacak ek ödemeler, ilgili personelin tabi olduğu mevzuata göre yapılır. Tabi olduğu mevzuat gereği ek ödeme alamayan personele proje kapsamında da ödeme yapılamaz.
Göksun’da coğrafi işareti alınacak elmanın satış ofislerinin olduğu açık hava alışveriş merkezi gibi turistik bir alan yapmak istiyoruz. Başvuru yapabilir miyiz?
Yöresel ürünlerin sergi ve satış yerleri kapsamındadır. Başvuru yapılabilir.
Belediyemizce daha önce yapılan bungalov evlerin devamı niteliğinde peyzaj çalışmaları yapılabilir mi?
Ek peyzaj çalışmaları ve yeni bungalov evler yapmak için başvuru yapılabilir.
Dernek olarak turizm konusunu faaliyet alanımıza ekleyip başvuru yapabilir miyiz?
Elektronik son başvuru tarihine kadar faaliyet alanınıza turizmi ekleyip başvuru yapabilirsiniz.
Alternatif turizm aktiviteleri altında sayılan araç alımları için miktar ya da oran olarak bir üst limit var mı?
Turizm aktivitelerinde kullanılacak araçların (tekne, fayton, ATV vb.) alımı için bir üst limit yoktur. Ancak örneğin sadece tekne alımından oluşan bir proje değerlendirme kriterleri açısından gerekli nitelikleri sağlamakta yetersiz kalacaktır.
Altında antik kent ve kalıntılar çıkan bir bölgenin seyir teraslarının, kazı çalışmalarının ve sosyal alanların olduğu arkeopark tarzında bir yer yapmak istiyoruz, ancak alan özel şahsa ait. Başvuru yapılabilir mi?
Başvuru konusu uygundur. Ancak arazinin satın alınması, kiralanması, kamulaştırılması vb. yol ile mülkiyet sorunun çözülmesi gerekmektedir.
Derneğimiz tarafından 20 ülkenin katılacağı bir okçuluk turnuvası düzenlenecektir. Gelecek misafirlerin ağırlanması ve hafta sonları da okçuluk at binme bisiklet gibi aktivitelerin yapılacağı bir sosyal tesis kurmak istiyoruz. Başvuru yapabilir miyiz?
Türkiye Okçuluk Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve katılım sağlayacak diğer ülkeler ile gerekli ilişkilerin kurulması, gerekli onayların alınması ve düzenlenecek turnuvanınım gelenekselleştirilmesine yönelik olarak hazırlanması durumunda ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yapılması kapsamında değerlendirilir ve turizme katkı sağlayacağı için başvuru yapılabilir. Ancak proje, derneğe sosyal tesis oluşturma projesi kapsamında kalırsa nitelikli bir turizm projesi olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Proje uygulama sırasında yapacağımız satın alımlarda proforma fatura aldığımız firmalara bağlı kalmak zorunda mıyız?
Proforma faturalar piyasa fiyatlarına uygun gerçekçi bir bütçe oluşturmak için istenmektedir. Proje uygulaması sırasında satın alımlar, bu proforma faturalara bağlı kalınmadan, Ajansın satın alma usul ve esaslarına göre yapılacaktır.
Proforma faturalarımı ileri tarihli (proje uygulama dönemine denk gelecek şekilde) alabilir miyim?
Evet, proforma faturalar proje uygulama dönemine denk gelecek şekilde, 6 ay geçerli, 1 yıl geçerli vb. şekilde alınabilir.
Kent konseyi başvuru yapabilir mi?
Kent Konseyinin tüzel kişiliği olmadığı için uygun başvuru sahibi değildir.
Güneş Paneli küçük ölçekli yapım işi kapsamında mı değerlendirilir?
Güneş paneli küçük ölçekli yapım işi değildir, ekipman-teçhizat kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla küçük ölçekli yapım işleri için geçerli olan ajans desteğinin %30’unu geçememe şartı uygulanmaz.
Turizm Altyapısın Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU) kapsamında hazırlayacağımız projelerde, il özel idaresinin veya Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerinin yapılacak alt yapı (inşaat ve çevre düzenlemesi vb.) maliyetleri için çıkaracakları maliyet proforma fatura eş değer kullanılabilir mi?
İlgili/yetkili resmi kurumlar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenmiş birim fiyatlar üzerinden, ilgili/yetkili resmi kurumlarca yapılacak yaklaşık maliyet hesaplamaları proforma fatura olarak değerlendirilebilecektir.
Oluşturulacak olan deniz sporları tesisinde cüzi kullanım ücreti almak kamu işletmeciliğine girer mi?
Hayır, kamu işletmeciliği ile kastedilen öğretmenevi, belediye tesisi gibi yapılardır.
Eşfinansman gösterilirken net maaş mı yazılacak, brüt maaş mı?
Bütçede eşfinansman göstermek amacıyla insan kaynakları yazılırken, maaşlar brüt tutarları üzerinden yazılmalıdır.
Proje başvurumuzda her iki öncelik konusunu da seçebilir miyiz?
Evet seçebilirsiniz.
Web sitesi alımı yapılacaksa marka tescil belgesi şartı aranıyor mu?
Web sitesi için marka tescil belgesi aranmamaktadır.
Proje bütçesi içerisine bilgisayar yazıcı, tarayıcı vs ekleyebilir miyiz?
Proje ile ilgili olmak şartı ile bu tür maliyet kalemlerini bütçeye ekleyebilirsiniz.
Proforma fatura her alım için ayrı mı alınmalıdır?
Her satın alım için proforma fatura almak gerekmektedir. Ancak her kalem için ayrı ayrı almak yerine birbiri ile ilgili kalemler birleştirilerek tek proforma fatura (teklif mektubu) da alınabilir.
Proje kapsamında antika eşya/eser alınabilir mi?
Hayır, antika eşya/eser alımı uygun maliyet değildir.