2018 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı-4 (YENİ-4) Sıkça Sorulan Sorular

 

Başarılı projeler ne zaman ilan edilecek?
Başarılı başvuru sahiplerinin ilan edilmesi için Ajansın öngördüğü tarih 2018 yılı Ağustos ayıdır.
Projeler ile alınacak makinelerin sıfır olması mı gerekiyor?
Program kapsamında alınacak tüm makine ekipmanların sıfır olması gerekmektedir. İkinci el makine ekipman alımları uygun değildir.
Makine siparişini verdim (ya da makineyi aldım), bu makinenin alımı için başvuru yapabilir miyim?
Projeler kapsamında tüm mal alımları destek sözleşmesi imzalandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Bu nedenle siparişi verilen ya da alınan makine için Ajans desteğinden faydalanılamaz.
Daha önce destek alan firma tekrar destek alabilir mi?
Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz. Bunun dışında kalan başvuru sahipleri Ajansa başvuru yapabilir.
KDV desteği alıyorum, proje için Ajanstan destek alabilir miyim?
KDV indirimi ya da KDV istisnası kapsamında destek almış olmak Ajanstan destek almaya engel değildir. Ancak aynı yatırım kalemleri için iki fon kaynağından destek alınamaz. Dolayısıyla Ajans desteği ile almak istediğiniz yeni makine ekipman var ise, bunlar için KDV desteği alamazsınız.
Ham mısırı işleyip yem haline getiriyoruz. Firmamız için silo alacağız, yem üretimi uygun başvuru konusu mu?
Balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi gerçekleştirilebilir. Bunun dışında yem üretimi uygun değildir.
%25 ile % 50 arasında değişen destek oranları neye göre belirleniyor? Projenin aldığı puana göre mi?
Projenin aldığı puan ile Ajansın bu projeye sağlayacağı destek oranı arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Destek almaya hak kazanan projelere, onaylanan proje bütçesi üzerinden %50 oranında destek verilmesi esastır. Bununla birlikte Ajans destek miktarı proje başına 500.000 TL yi geçemez. Bu durumda 1.000.000 TL üzerindeki başvurularda Ajans destek miktarı %50’nin altına düşmektedir. Örneğin, 2.000.000 TL tutarında bir yatırım için Ajans’tan en fazla 500.000 TL destek istenebileceği için, Ajans destek miktarı %25 olacaktır.
Proje başvurusunda %50 destek talep ettiğim durumda bu oran sabit kalır mı, %25’e düşürülebilir mi?
Yapılan başvuruda talep edilen destek oranı değiştirilmez. Ancak proje bütçesinde uygun olmayan maliyetler varsa bunlar revizyon aşamasında bütçeden çıkarılır.
Yapı kullanım izni almak şart mı?
Başvuru sırasında izin ve ruhsatlar istenmemektedir. Ancak yapı kullanım izni de dâhil olmak üzere tüm izin ve ruhsat işlemlerinin sözleşme imzalama tarihine kadar hazırlanması gerekmektedir.
Proje için ön ödeme yapılıyor mu?
Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının en fazla %40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır.
Proje kapsamında ihaleyi kazanan firmaya çekle ödeme yapılabiliyor mu?
Proje ödemeleri açılan proje hesabı üzerinden nakit transferi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle çekle ödeme kabul edilmemektedir.
Yeni girişimciler YENİ-4 programına nasıl başvuru yapabilir?
YENi-4 programına başvuru yapmak isteyen KOBİ’lerin 01.07.2017 tarihinde önce kuruluşmuş ve faaliyette olması gerekmektedir. Bu nedenle program kapsamında yeni girişimciler başvuru yapamaz.
İnovatif yatırımlar şart mı? Patent, marka gibi ön şartlar var mı?
YENİ-4 programı kapsamında yapılan proje başvurularının programın 3 önceliğinden birisi kapsamında olması gerekmektedir. Yani proje yenilikçilik, teknolojik altyapının geliştirilmesi ve temiz üretim konularından bir ya da birkaçına yönelik olması gerekmektedir. (Ayrıntılar için başvuru rehberini inceleyiniz) Bununla birlikte marka, patent alımı ya da ticarileştirilmesi şart olmayıp puanlama aşamasında başvuru sahibinin lehine olacak hususlar arasında yer almaktadır. (Detaylar için değerlendirme tablosunu inceleyiniz)
Proje için ödemeler nasıl oluyor? Ajans desteği proje bitiminde mi veriliyor? Firma olarak bize düşen eş finansmanın tamamını yatıracak mıyız? Ödeme almak için proje bütçesinin tamamını ödememiz mi gerekiyor?
Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının en fazla %40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş-finansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının en fazla %40’ı ve son ödemede, kalan tutar (en az % 20’si) destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Bununla birlikte, Ajans ön, ara ve nihai ödeme miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.
Güneş enerjisi yatırımları için tükettiğimiz elektriği üretmeye yönelik yatırım yapılabilir deniliyor. Tükettiğimiz elektriğin kanıtlanması gerekiyor mu?
Yenilenebilir enerji yatırımı sonucu elde edilecek enerji miktarı ile işletmede tüketilen enerji miktarı orantılı olması gerekmektedir. Bu nedenle zorunlu evraklar arasında olmamakla birlikte işletmenin tükettiği elektrik miktarını ortaya koyan bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Hesap edilmeyen proje giderleri için Ajans kaynak ayırıyor mu?
Hayır, öngörülmeyen harcamalar ya da onaylanan proje bütçesinde yer almayan maliyetler için Ajans kaynak ayırmamaktadır.
İhale sonucu gerçekleşen toplam yatırım tutarı, onaylanan proje bütçesinden daha küçük ise Ajansın desteği hangisi üzerinden oluyor?
Ajans destek oranı sabit kalmak üzere, onaylanan proje bütçesini aşmamak şartı ile gerçekleşen bütçe üzerinden Ajans desteği oranında destek sağlanır. Örneğin projenin Ajans tarafından onaylanan bütçesinin 1.000.000 TL ve Ajanstan istenen destek tutarının %50 olduğu durumda, ihale sonucu yatırım 800.000 TL ye gerçekleştirilmiş ise, Ajans bu 800.000 TL nin %50’si tutarında yani 400.000 TL kaynak sağlar.
Restoran sahibi olarak nar sıkma ve nar ekşisi imalatı için yatırım yapabilir mi?
Bir restoran sahibi restoran işletmesi dışında gıda imalatı ve satışı kapsamında yapacağı yatırım için başvuru yapabilir. Ancak restoranda kullanılacak nar ekşisi için başvuru yapmak uygun değildir.
Tuğla fabrikası olarak başvuru yapılabilir mi? Çatı onarımı ve makine yenileme için başvuru yapılabilir mi?
Tuğla ve kiremit üretimine yönelik yalnızca modernizasyon yatırımları desteklenmektedir. Bu kapsamda makine yenileme yatırımı yapılabilir.
Sac bükme / sac kesimi konusunda yatırım yapabilir miyiz?
Ana metal sektörü programın öncelikli sektörleri arasındadır. Program kapsamında başvuru yapılabilir. Diğer uygunluk koşulları ve başvuru şartları için program başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.
Ferforje imalatı uygun bir başvuru konusu mudur?
Ana metal sektörü programın öncelikli sektörleri arasındadır. Program kapsamında başvuru yapılabilir. Diğer uygunluk koşulları ve başvuru şartları için program başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.
Tavuk parçalama paketleme uygun bir başvuru konusu mudur?
Gıda sektörü programın öncelikli sektörleri arasında yer almaktadır. Program kapsamında başvuru yapılabilir. Diğer uygunluk koşulları ve başvuru şartları için program başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.
Mermer atölyesi için başvuru yapabilir miyiz?
Mermer işleme atölyesi için başvuru yapılabilir. Ancak program kapsamında öncelikli sektörler arasında yer almamaktadır. Diğer uygunluk koşulları ve başvuru şartları için program başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.
Ev tekstili imalatı uygun başvuru konusu mu?
Uygun başvuru konusudur. Program kapsamında öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. Diğer uygunluk koşulları ve başvuru şartları için program başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.
Gözlük imalatı uygun konu mu?
Başvuru yapılabilir. Ancak program kapsamında öncelikli sektörler arasında yer almamaktadır. Diğer uygunluk koşulları ve başvuru şartları için program başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.
Matbaa uygun başvuru konusu mudur?
Başvuru yapılabilir. Ancak program kapsamında öncelikli sektörler arasında yer almamaktadır. Diğer uygunluk koşulları ve başvuru şartları için program başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.
Ağaç işleri konusunda faaliyet gösteriyoruz. Programa başvuru yapabilir miyiz?
Ağaç işleri konusunda imalat yapan işletmeler programa başvuru yapabilir. Diğer uygunluk koşulları ve başvuru şartları için program başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.
Beton santrali (hazır beton tesisi, seyyar beton imalatı, mobil beton imalatı) destekleniyor mu?
Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için başvuru yapılabilir. Mevcut beton santrallerinin kapasite artışı için başvuru yapılamaz.
Mevcut beton santralimiz ömrünü tamamladı. Başka yerde yeni beton santrali kurmayı planlıyoruz. Bu şekilde EK-4 te yer alan komple yeni yatırım yapma (100m3/saat ve üzeri olmak şartıyla) şartını karşılıyor muyuz?
Yatırım yeri eski tesisten farklı olduğu ve eski yatırımdan makine ekipman kullanılmadığı için komple yeni yatırım kapsamındadır. 100 m3/saat ve üzeri kapasitede yatırım yapmak şartı ile başvuru yapılabilir. Diğer uygunluk koşulları ve başvuru şartları için program başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.
Hareketli tavan vinci, sabit vinç ve forklift uygun maliyet mi?
Bu tür kalemler makine-ekipman kapsamında sayılmaktadır. Proje kapsamında bütçelendirilebilir.
İş makinesi (yol, kanalizasyon yapımı için kepçe, kamyon vb.) alımları uygun mu?
İş makinesi alımı programa kapsamında uygun değildir.
Bir işletme YENİ programı kapsamında destek alırken, bu işletmenin ortaklarından birisi SERA programı kapsamında destek alabilir mi?
YENi-4 programına KOBİ olarak ve SERA programında gerçek kişi olarak başvuru yapılabilir. Başarılı olması durumunda her iki programdan da destek alınabilir.
Yönetimi aynı kişi/kişilere ait 2 farklı şirket için 2 başvuru yapıp her ikisi için de destek alınabilir mi?
Başvuru kriterleri açısından her iki firmanın da başvurmasında ve destek almasında bir engel bulunmamaktadır.
Sıfır satışı yapılmayan makinelerin ikinci eli alınabilir mi?
Hayır. İkinci el makine/ekipman alımını hiçbir şekilde desteklenemez.
Yerli ya da yabancı makine tercih etmemizde projenin başarılı olması açısından bir fark var mıdır?
Hayır. Yerli makine alımı ülke ekonomisine katkı açısından desteklenmesine rağmen proje değerlendirmelerinde yerli/yabancı makine farkı göz önünde bulundurulmayacaktır.
Ev tekstili firmam var. Markalaşma konusunda çalışmalar uygun mudur?
Başvuru konusu uygundur. Diğer uygunluk kriterleri ve başvuru şartları için başvuru rehberini inceleyiniz.
Performans göstergeleri ne zaman gerçekleştirilmelidir?
Proje dosyasında yazan performans göstergelerine proje uygulama süresinde ulaşılmalıdır. Proje hazırlığında bu performans göstergelerinin yanı sıra uzun vadeli hedefler de konulabilir.
ÇED raporunu ne zaman teslim etmeliyim?
ÇED uygunluk ya da ÇED gerekli değildir raporlarının sözleşme aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. Proje başvurusu aşamasında ÇED için yapılan başvuru yazısı sunulabilir.
Yeni kurulacak olan bir şirket programa başvuru yapabilir mi?
Hayır. Programlara başvuracak KOBİ’lerin 01.07.2017 tarihinden önce kurulmuş olması gerekmektedir.
Proje kapsamında CNC tezgâhı almak istiyorum. Bu şekilde yeni bir ürün üreteceğim ve aynı zamanda kapasite artışı sağlayacağım. Uygun mudur?
Yeni ürün üretimi yenilikçilik kapsamında değerlendirildiğinden uygundur. Mevcut makine ve ekipmanların aynısı alınarak salt kapasite artışı amaçlayan başvurular uygun değildir.
Programlar arası kaynak aktarımı oluyor mu?
İlan edilen programlardan gelen proje sayısı ve kaynağa göre bütçe artması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla programlar arası bütçe aktarımı yapılabilmektedir.
Destekleyici belgelerin matbu halleri başvuru aşamasında istenmiyor, sözleşme aşamasında istenecek mi?
Evet. Destekleyici belgelerin orjinallerinin sözleşme imzalanması aşamasında Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.
Soğuk hava deposu kurulmasına yönelik proje hazırlayacağım. Buraya alacağım kasalar uygun maliyet olarak değerlendirilir mi?
Soğuk hava deposu yatırımlarında yalıtım panelleri ve iklimlendirme ekipmanları alınabilir. Bunun dışında depolama için kasa alımı uygun değildir.
KOBİ’ler Yenilikçilik ve Seracılık programlarının her ikisine de başvurabilir mi?
Evet başvuru yapılabilir. Ancak her iki projenin de başarılı olması durumunda Yenilikçilik programına yapılan başvuru desteklenecektir.
Yenilikçilik programında Küçük Sanayi Siteleri uygun başvuru sahibi midir ve enerji yatırımları yapabilirler mi?
Hayır, program kar amacı güden işletmelerle birlik ve kooperatiflerin başvurusuna açıktır. Ancak Küçük Sanayi Sitelerindeki işletmeler programa başvuru yapabilir ve projelerinde ticari amaçlı olmayan yenilenebilir enerji yatırımlarına yer verebilirler.
Başka bir kaynaktan desteklenen yatırımlar bu programa başvuru yapabilir mi?
Başvuru sırasında Çifte Finansman Olmadığına Dair Taahhütname’nin imzalanması gerekmektedir. Başka bir kaynaktan desteklenen projeler çifte finansman olmaması için desteklenemez. Ancak yapılacak yeni yatırımlar program kapsamında desteklenebilir.
Eşfinansmsan banka kredisi ile sağlanabilir mi?
Eşfinansman banka kredisi yoluyla sağlanabilir.