2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Sera)

» Bir çiftçi başvuru sahibi olup 2 çiftçi ortak olup, 3 dekarlık bir yatırım yapıp birer dönüm paylaşabilir mi?

Bu durum rehberin 3 dekar bütünleşik sera kurma şartının dolaylı ihlali anlamına geldiği için uygun değildir.

» Hisseli tapunun bize ait hissesine yatırım yapabilir miyiz?

Hisseli tapu ile başvuru yapmak isteyen yatırımcıların, arazinin kalan hisseleri için muvafakatnamevb. belge alması ya da kiralama yapması gerekmektedir.

» Üstü file kenarları naylon kaplı erik bahçesi için başvuru yapabilir miyiz?

Üstü file ile kaplanmış bahçeler kapama bahçedir. Sera desteği kapsamında değildir. Bununla birlikte bahçe komple kapatılıp seraya dönüştürülmek istenirse başvuru yapılabilir.

» Sera için fide alımı uygun mu?

Fide alımı uygun olmayan maliyetler arasında yer almaktadır.

» Seranın sigortalama masrafları uygun mu?

Sigorta masrafları uygun değildir.

» İşletme teşvik kapsamında ise destek alabilir mi?

Teşvik kapsamında olan işletmeler de destek alabilirler. Ancak Ajanstan destek alınan aynı maliyet kalemleri için devlet teşvikinden yararlanılamaz; devlet teşvikinden yararlanılan bir maliyet kalemi için de Ajanstan destek alınamaz.

» Sera kurulumu için bize düşen %50 ‘lik eş finansman için devletin düşük faizli sera kredi desteğinden faydalanabilir miyiz?

Düşük faizli krediler sübvansiyonlu kredi desteği kapsamındadır. Sübvansiyonlu kredi kullanmak Ajans’tan destek almaya engel değildir. Söz konusu kredinin kullanım koşullarına uygun ise hem Ajans desteğinden hem sübvansiyonlu krediden faydalanılabilir.

» Sera kurulumu için malzeme ve ekipmanı Ajans desteği ile alıp kurulumu kendim yapabilir miyim?

Sera kurulum desteği için yapacağınız başvuru, seranın kurulumunu kapsayabilir ya da sadece malzeme ve ekipman alımını içerip montajı başvuru sahibinebırakılabilir. Başvuru sahibinin tercihine göre proje başvurusu sunulabilir.

» Sondaj kurulumu uygun mudur?

Projede sondaj kurulumuna yer verilebilir. Ancak sondaj kurulum maliyetlerirehbere belirtilen küçük ölçekli yapım işleri kapsamındadır ve Ajans desteğinin % 30 ‘unu geçemez.

» Serada damlama sulama veya yağmurlama sulama sistemleri kurulabilir mi?

Damlama sulama ve yağmurlama sulama sistemleri uygun maliyettir. Proje bütçesine yazılabilir.

» Kozan’da ÇKS’ye kayıtlıyım. Osmaniye’de sera kurulumu için tekrar Osmaniye’de ÇKS kaydolmam gerekiyor mu?

Osmaniye’de yatırım yapacağınız için Osmaniye’de bir arazi almanız ya da kiralamanız gerekmektedir. Bu durumda Osmaniye için de ÇKS kaydolmuş olacaksınız.

» Birden fazla önceliğe yönelik proje hazırlanabilir mi?

Başvurunuz birden fazla önceliği kapsayabilir.

» Program kapsamında mini çapalama makinesi,pulluk, kültivatör, tesviye makinesi, ilaçlama makinesivb alımı uygun mudur?

Evet,uygun maliyet kalemleridir.

» Seracılıkla ilgili kar amacı güden kooperatif üyelerine yönelik aynı köy içerisinde farklı alanlarda sera kurulumu yapmaya yönelik proje başvurusu yapabilir mi?

Başvuru sahibinin kooperatif olduğu bir projede, yapılan seranın da kooperatife ait olması gerekmektedir. Bir kooperatifin kendi üyelerinin arazilerine sera kurmak için başvuru yapması uygun değildir.

» Aynı parsel üzerinde, ortasında narenciye bahçesi olan yerimize iki farklı kenarda iki parça halinde toplam 3 dekar ve üzerinde olacak şekilde sera kurulumu yapabilir miyim?

Bütünleşik 3 dekar sera kurulumu şartını sağlamadığı için uygun değildir.

» Seralarda kullanılan kum uygun maliyet midir?

Serada kullanılan kum, toprak, gübre vb uygun maliyet değildir.

» Seraların kurulum ve inşaatında çalışacak işçilerin giderleri uygun maliyet midir?

Sera kurulum maliyetleri uygundur. Sözleşme sonrası sera kurulum aşamasında montaj dâhil olarak ihaleye çıkılabilir ya da montaj/kurulum ayrı olarak bütçelendirilebilir.

» Farklı şahıslara ait arazide sera yatırımı yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Sera kurulumu yapılan arazinin mülkiyeti farklı kişilere ait ise, bu kişilerden 5 yıllık kiralama yapılmalı ya da 5 yıl için bu kişilerin muvafakatları alınmalıdır. Bununla birlikte kurulacak seranın bütünleşik olma şartı göz önünde bulundurulmalıdır.

» 3 dekar bir arazide 5 dekar başka bir arazi üzerinde olmak üzere 8 dekarlık yatırım için başvuru yapılabilir mi?

Sera yatırımlarının bütünleşik 3 dekar ve üzeri olma şartını sağlaması vetek bir arazi üzerinde kurulacak şekilde sunulması esastır. Bununla birlikte doğal şartların elvermemesi, ya da projenin gereklilikleri göz önünde bulundurulduğunda tek bir proje olarak değerlendirilmesi durumunda 3 dekar bir parselde ve 5 dekar bir parselde olmak üzere toplam 8 dekarlık sera yatırımı için başvuru yapılabilir.

Yatırım yerleri ve yatırım yerlerinin ayrışma gerekçeleri değerlendirme aşamalarında göz önünde bulundurulur.

» Proje yazma konusunda danışmanlık hizmeti almalı mıyız? Bize önereceğiniz bir firma var mı? Ajans proje yazma konusu bize destek sağlayabilir mi?

Ajansımız uzmanları tarafından Mali Destek Programına ilişkin tüm il ve ilçe merkezlerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmaktadır. Yardım masalarında hazırlık aşamasında olan projelere ilişkin görüşler iletilmektedir.  Ancak faydalanıcı adına Ajans uzmanlarınca proje yazılamaz. Ajans başvuru sahiplerinin çalışabileceği danışman firma öneremez. Bu konuda Ajansımız hiçbir danışman/danışmanlık firması ile ilişki içinde bulunmamaktadır.

» Proje hazırlık maliyetleri projeden karşılanabiliyor mu?

Evet, faturalandırılmış olmaları şartıyla talep edilen Ajans destek tutarının %2’sini ve toplamda 5.000 TL ‘yi geçmemek üzere proje hazırlık aşaması danışmanlık ve kırtasiye giderleri proje bütçesinden karşılanabilir.

» Proje için ön ödeme yapılıyor mu?

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının en fazla %40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır.

» Proje kapsamında ihaleyi kazanan firmaya çekle ödeme yapılabiliyor mu?

Proje ödemeleri açılan proje hesabı üzerinden nakit transferi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle çekle ödeme kabul edilmemektedir.

» Serada kiralama uygun mu? Sera kuracağımız yeri kiralayabilir miyiz?

Sera yatırımları kiralık arazilerde de yapılabilir. Bunun için en az 5 yıllık kira kontratı sunulmalıdır.

» Topraksız sera uygun başvuru konusu mu?

Sera yatırımlarında topraklı/topraksız şartı bulunmamaktadır. Her ikisi için de başvuru yapılabilir.

» SERA programı kapsamında önceden kalan demiri eş finansman olarak kullanabilir miyiz?

Eş finansman nakdi olarak sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle nakit dışında proje sağlanan her şey ayni katkı kapsamındadır, eş finansman olarak sayılmaz.

» Hesap edilmeyen proje giderleri için Ajans kaynak ayırıyor mu?

Hayır, öngörülmeyen harcamalar ya da onaylanan proje bütçesinde yer almayan maliyetler için Ajans kaynak ayırmamaktadır.

» Seracılıkta teknik danışman personel olarak istihdam edilebilir mi?

Teknik danışman proje uygulamasında görev alacaksa insan kaynakları giderleri kapsamında bütçeye yazılabilir. Proje uygulamasında görev almayacaksa, yalnızca dönem dönem teknik danışmanlık yapacaksa hizmet alımı giderleri başlığında yer verilebilir.

» Seracılık programına yapılan başvurularda “sera projesi” istiyor musunuz?

Programa başvuranların ek belge olarak “Sera Proje Beyanını” doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca “Sera Projesi” zorunlu belgeler arasında bulunmamaktadır. Ancak projenizi güçlendireceğini düşünmeniz durumunda Sera Projesi’ni de ek belge olarak sunmanız yararınıza olabilecektir.

» Proje başvurusunda %50 destek talep ettiğim durumda bu oran sabit kalır mı, %25’e düşürülebilir mi?

Yapılan başvuruda talep edilen destek oranı değiştirilmez. Ancak proje bütçesinde uygun olmayan maliyetler varsa bunlar revizyon aşamasında bütçeden çıkarılır.