2023 Yılı Yazılım Sektörünün Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı (YAZILIM) Sıkça Sorulan Sorular

2023 Yılı Yazılım Sektörünün Geliştirilmesi

Faizsiz Kredi Destek Programı (YAZILIM) Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 

 1. İşletmemizin bu program ile beraber farklı kamu kurumlarının (KOSGEB gibi) desteğini aynı anda alması mümkün müdür?

Proje kapsamında aynı maliyet kalemleri için iki farklı kurumdan destek alınamaz. Diğer yandan bir maliyet kaleminiz için KOSGEB’ten destek alırken, diğer maliyet kaleminiz için DOĞAKA’dan destek talep edebilirsiniz.

 1. 2022 yılından sonra kurulan işletmemiz üzerinden Programa başvuru yapabilir miyiz?

İşletmenin en geç 01.01.2022 tarihine kadar kurulmuş olması gerekmektedir. Dolayısıyla 2022 yılından önce kurulan bir işletme üzerinden Programa başvuru yapılabilmesi mümkün değildir. Bununla beraber, farklı bir sektörde olsa da 01.01.2022 tarihinden önce kurulmuş bir işletmeye Program tarafından talep edilen ilgili NACE kodlarını ekleterek başvurunuzu yapabilirsiniz.

 1. İşletmemiz Program için uygun NACE koduna sahip değil. Ne yapmamız gerekiyor?

Bu destek programı, TR63 Bölgesi’nde ticari esaslara göre faaliyet gösteren ve TR63 Bölgesinde yazılım sektöründe faaliyet gösteren ya da TR63 Bölgesinde yazılım sektöründe yeni yatırım yapacak olan ve 62.01, 62.02, 62.09 NACE kodlarından herhangi birine sahip KOBİ’lere yöneliktir. Uygun NACE koduna sahip olmayan işletmeler, Son Başvuru Tarihine kadar uygun NACE koduna sahip olmak için gerekli işlemleri tamamlamalıdır.

 1. Program kapsamında ödeme süreci nasıl gerçekleşmektedir?

Geri Ödeme süresi, kredi tutarının ilgili banka hesabına aktarılması ile başlar ve süresi 24 aydır. 24 aylık sürenin 6 ayı ödemesiz dönem olarak değerlendirilecek olup geriye kalan 18 aylık dönem içerisinde kullanılan kredi aylık eşit taksitlerle Ajansa geri ödenecektir.

 1. Proje kapsamında proforma fatura sunulması gerekli midir?

Proje kapsamında sunulması gereken zorunlu evraklardan biri proforma fatura olup alınacak her bütçe kalemi için en az 1 proforma fatura sunulması zorunludur. Ayrıca proforma faturada geçen tutar ile ilgili bütçe kaleminde geçen tutarın bire bir aynı olması gerekmektedir.

 1. Programa Şahıs şirketleri başvuru yapabiliyor mu?

Evet. Yazılım sektöründe faaliyet gösteren ya da gösterecek olan şahıs şirketleri başvuru rehberinde belirtilen NACE kodlarından birine sahip olması koşulu ile programa başvuru yapabilir.

 1. Ajansınız tarafından talep edilecek belgeler arasında SGK borcu yoktur belgesi var. Yapılandırılmış SGK borcu uygun mudur?

Yapılandırılmış SGK borç durumu belgesi, taksitlerinin düzenli olarak ödendiğini gösterir şekilde sunulması halinde geçerli kabul edilecektir.

 1. Program bütçesinin artırılması söz konusu olabilecek mi?

Hayır. Program kapsamında belirlenen bütçenin artırılması söz konusu değildir.

 1. Banka olarak VakıfBank dediniz. VakıfBank ile Vakıf Katılım arasında bir fark var mı?

2023 Yılı Faizsiz Kredi Desteği Programlarının Kredi Uygunluk Belgesini hazırlama ve geri ödemeye ilişkin süreçleri yönetmesi için Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile protokol imzalanmıştır. Vakıf Katılım Bankası ile her hangi bir anlaşma söz konusu değildir.

 1. Proje kapsamında istihdam uygun maliyet olarak değerlendirilebilecek mi?

Proje bütçesinin %50’sini geçmemek üzere yazılım personeli maliyetleri (Personelin en az %50’sinin yeni istihdam edilmesi gerekmektedir.) uygun maliyet olarak değerlendirilecektir.

 1. Program başvuru rehberine nereden ulaşabiliriz?

Program başvuru rehberine www.dogaka.gov.tr adresinde mali destek programları başlığı altında ulaşabilirsiniz.

 1. Kredi uygunluk belgesi alırken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?

Kredi uygunluk Belgesinde yer alan kredibilitenizin, program kapsamında kullandırılacak krediye eşit ya da büyük olması önemlidir. Ayrıca kredi uygunluk belgesine başvuru yapma konusunda geç kalmanız, başvuru yaparken sunulması gereken belgelerde eksiklik yaşamanıza; dolayısı ile projenizin elenmesine sebep olacağı için en geç 13.01.2023 tarihine kadar bankaya başvurmanız önemlidir.

 1. Proje başvuruları sadece KAYS üzerinden mi yapılmaktadır?

2023 Yılı Destek Programlarına yapılacak başvurular sadece Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle Başvuru Sahiplerinin internet üzerinden sisteme kayıt olmaları ve projelerini KAYS üzerinden hazırlamaları gerekmektedir.

 1. Üçüncü taraf yazılımları, işletmelerin bilişim altyapısına uyumlu hale getirmek sureti ile yapılan kod geliştirmeleri program kapsamında uygun konular arasında yer almakta mıdır?

Firmaların kendi geliştirdikleri, tescillenmiş ve üçüncü parti uygulaması olmadan katma değer üretebilen yazılımlar Program kapsamında uygundur. Program rehberinin 20. Sayfasında “Uygun Olmayan Proje Konuları ve Faaliyetler” başlığı altında belirtildiği üzere, üçüncü taraflarca geliştirilen yazılımların ticareti, pazarlanması ve entegrasyonunu içeren başvurular uygun değildir.

 1. Program rehberinde proje bütçesinin %50’sini geçmemek üzere yazılıma yönelik personel maliyeti uygun maliyet olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda ise personelin en az %50’sinin yeni istihdam edilmesi şart koşulmaktadır. Yeni istihdam edilecek personelin program ilan tarihinden sonra istihdam edildiği durumda program kapsamında desteklenmesi mümkün müdür?

Evet. YAZILIM programı kapsamında ilan tarihi olan 9 Aralık 2022 itibariyle istihdam edilen personel yeni istihdam kabul edilecektir. Ancak yeni personelin proje uygulama süresinde alacakları ücretleri uygun maliyet kabul edilecektir.

 1. Program rehberinde yeni istihdam edilecek personelin azami 34 yaşında olması gerektiği belirtilmektedir. Mevcut personel için herhangi bir yaş şartı bulunmakta mıdır?

Hayır. Yaş ile ilgili koşul Program ilan tarihi olan 9 Aralık 2022’den sonra istihdam edilecek yeni personel ile ilgilidir. Yeni istihdam edilecek personel oranında destek talep edilen mevcut personel için herhangi bir yaş şartı bulunmamaktadır.