2019 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma) (Big-K)

» Kar amacı güden Kooperatif alabalık tesisine restoran, satış alanı vb yapabilir mi?

Evet yapabilir.

» Mermer imalatı yapıyoruz. Parke makine alabilir miyiz?

Mermer imalatı için başvuru yapılabilir, proje ile parke makinesi alınabilir.

» Briket imalatı yapıyoruz. Başvuru yapabilir miyiz?

Briket imalatı için başvuru yapılabilir.

» Kalıp alımı uygun mudur?

Proje kapsamında kalıp alımı yapılabilir. Uygun maliyettir.

» Program kapsamında çöplerin ayrıştırılıp paketlemesine yönelik geri dönüşüm tesisi kurabilir miyim?

Başvuru konusu olarak uygundur.

» Soğuk hava deposu işletmeciliği destek kapsamında mıdır?

Soğuk hava işletmeciliği uygun değildir. Ancak boylama, etiketleme, paketleme gibi süreçleri bünyesine katmak isteyen ve bu faaliyetlerle beraber kendi ürününü muhafaza etmeye yönelik yapılacak soğuk hava deposu yatırımları uygundur.

» Proje ile birlikte istihdam edilen personelin maaşı uygun maliyet mi?

Proje kapsamında yeni istihdam edilecek ve proje ekibinde yer alacak personelin maaşı proje bütçesine insan kaynağı kalemi altına eklenebilir. Ancak yeni istihdam edilecek işçilerin maliyetleri uygun değildir.

» Limited şirketten Anonim şirkete geçen Başvuru Sahibi destek alabilir mi?

01.07.2018 tarihinde önce kurulmuş, tescil edilmiş ve faaliyette olma koşulunu sağlıyor ise uygundur.

» Ajanstan daha önce destek aldım. Yeniden başvuru yapabilir miyim?

Ajansa yeniden başvuru yapılabilmesi için elektronik son başvuru tarihi itibariyle nihai ödemenin Ajans tarafından onaylandığı tarih üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

» Proje yazma konusunda danışmanlık hizmeti almalı mıyız? Bize önereceğiniz bir firma var mı? Ajans proje yazma konusu bize destek sağlayabilir mi?

Ajansımız uzmanları tarafından Mali Destek Programına ilişkin tüm il ve ilçe merkezlerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmaktadır. Yardım masalarında hazırlık aşamasında olan projelere ilişkin görüşler iletilmektedir.  Ancak faydalanıcı adına Ajans uzmanlarınca proje yazılamaz. Ajans başvuru sahiplerinin çalışabileceği danışman firma öneremez. Bu konuda Ajansımız hiçbir danışman/danışmanlık firması ile ilişki içinde bulunmamaktadır.

» Projenin yürütüleceği arsa/arazi/depo yeri/ üretim için gerekli imar-izin-ruhsat durumu önemli midir?

Destek almaya hak kazanan tüm projelerin uygulaması her koşulda meri mevzuata uygun olmalıdır. Dolayısı projenin yürütülebilmesi için işletmenin gerekli tüm yasal izinleri almış veya sözleşme imzalanmadan önce sağlamış olması gerekmektedir.

» Hammadde satın alımı uygun maliyet olarak kabul edilir mi?

Hayır, hammadde alımları uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

» Proje kapsamında alacağım makine-ekipman-donanım hizmet alımı vb. rehin göstererek bankadan eş-finansmanımı sağlamak için kredi kullanabilir miyim?

Proje kapsamında alınan makine-ekipmanlar 3 yıl boyunca rehin edilemez, teminat gösterilemez, satılamaz ve mülkiyeti başkasına devredilemez. Eş-finansman, proje kapsamında alınan ekipmanlar rehin gösterilmemek şartıyla kredi kuruluşlarından kredi olarak sağlanabilir.

» 2010 yılında kurulmuş bir işletmeyim. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık. Eğer bu mali destekten faydalanabilirsek faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız ayrıca entegre tesiste kurmak istemekteyiz. Sağlayacağınız desteklerden yararlanabilir miyiz?

Faaliyette olmadığınız için uygun değildir. Program kapsamında firmanın 01.07.2018 tarihinde önce kurulmuş olmasının yanında faaliyette olma şartı da aranmaktadır. Sunacağınız destekleyici belgelerde (hesap özeti veya bilanço) finansal bir akım da gözükmeyeceğinden değerlendirme dışı kalacaktır.

» Teşvik ve mali destek aynı anda alınabiliyor mu?

Bir proje kapsamında aynı makine-ekipman-teçhizat-hizmet vb. alımları için aynı anda birden fazla destek programından destek alınamaz. Teşvik Belgesine sahipseniz ve teşvik belgesi kapsamında olmayan ek yatırımlarınız için Ajansımıza başvurabilir destek alabilirsiniz. Ajanstan destek alacaksanız, Ajanstan proje başvurunuz ile talep ettiğiniz yatırım için devlet teşviklerinden veya başka bir hibeden yararlanmamamız gerekecektir.

» 01.07.2018 tarihinden önce kiraladığım tesiste, kiralık makine ve ekipmanlar ile faaliyet gösteriyorum. DOĞAKA’ya başvuru yapabilir miyim?

Şirketinizin 01.07.2018 tarihinden beri kurulmuş, tescil edilmiş ve faaliyette olması yeterlidir. Tesisin ve makine ekipmanlarınızın kira olması başvuru yapmanıza engel değildir.

» Proje hazırlık maliyetleri projeden karşılanabiliyor mu?

Evet, faturalandırılmış olmaları şartıyla talep edilen Ajans destek tutarının %2’sini ve toplamda 5.000 TL ‘yi geçmemek üzere proje hazırlık aşaması danışmanlık ve kırtasiye giderleri proje bütçesinden karşılanabilir.

» Ajansa başvuru yapacağım proje kapsamında tavan vinci almak istiyorum. Tavan vinci makine- ekipman olarak mı değerlendiriliyor yoksa araç olarak mı?

Tavan vinci makine-ekipman olarak değerlendirilmektedir.

» Proje için ön ödeme yapılıyor mu?

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının en fazla %40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır.

» Proje kapsamında ihaleyi kazanan firmaya çekle ödeme yapılabiliyor mu?

Proje ödemeleri açılan proje hesabı üzerinden nakit transferi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle çekle ödeme kabul edilmemektedir.

» Hesap edilmeyen proje giderleri için Ajans kaynak ayırıyor mu?

Hayır, öngörülmeyen harcamalar ya da onaylanan proje bütçesinde yer almayan maliyetler için Ajans kaynak ayırmamaktadır

» Proje başvurusunda %50 destek talep ettiğim durumda bu oran sabit kalır mı, %25’e düşürülebilir mi?

Yapılan başvuruda talep edilen destek oranı değiştirilmez. Ancak proje bütçesinde uygun olmayan maliyetler varsa bunlar revizyon aşamasında bütçeden çıkarılır.