2015 TZKOBİ Sıkça Sorulan Sorular

 

Mevcut pansiyonumu 2-3 yıldızlı otele dönüştürmek istiyorum. Başvuru yapabilir miyim?
Turizm işletme belgeli olmayan tesisler (Belediye belgeli oteller, pansiyonlar vb.) de programa başvuru yapabilir. Ancak proje tamamlandığında ortaya çıkan konaklama tesisi, turizm yatırım/işletme belgeli otel, butik otel, tatil köyü, özel konaklama tesisi veya dağ/yayla evi olmalıdır.
Kamu işletmeleri bu programa başvuru yapabilir mi?
KOBİ tanımında, işletmenin %25 veya daha fazlasının kamu kurumu veya kuruluşu ile bu niteliğe haiz kurum ve kuruluşa ait olmama şartı aranmaktadır. (Bkz. Tanımlar - Başvuru rehberi sayfa 5) Dolayısıyla kamu işletmeleri bu programa başvuru yapamaz.
Program kapsamında sıfırdan otel yapılması uygun mu? Yoksa mevcut otel üzerinden mi başvuru yapılması gerekmektedir?
Program kapsamında turizm dışında faaliyet gösteren işletmeler de başvuru yapabildiği için, sıfırdan otel yapım projeleri için de başvuru yapılabilir. Ancak inşaat maliyetleri uygun olmadığı için proje bütçesinde yer almamalıdır.
Ayni katkılar eşfinansman olarak kabul edilir mi?
Ayni katkılar eşfinansman olarak kabul edilmez. Eşfinansmanın nakit olarak proje hesabına yatırılması gerekmektedir.
Tanıtım/promosyon çalışmaları destekleniyor mu?
Tanıtım/promosyon çalışmaları uygun maliyettir.
Sadece KAYS programı üzerinden yapacağımız başvurular yeterli mi?
Hayır. Elektronik başvurunuz, başvuru formu ve eklerinin doldurulması, destekleyici belgelerin KAYS’a yüklemesi ile tamamlanır. Ancak, başvurunuzun tamamlanması için proje başvuru dosyalarının fiziki olarak da Ajansa teslimi gerekir. KAYS portalında doldurduğunuz kısımların her birinden 3’er adet çıktı alınması, yetkili tarafından imzalanması ve destekleyici belgeler bu çıktılara eklenerek Ajansa son başvuru tarihi ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
Proje yazma konusunda danışmanlık hizmeti almalı mıyız? Bize önereceğiniz bir firma var mı? Ajans proje yazma konusu bize destek sağlayabilir mi?
Ajansımız uzmanları tarafından Mali Destek Programına ilişkin tüm il ve ilçe merkezlerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmaktadır. Yardım masalarında hazırlık aşamasında olan projelere ilişkin görüşler iletilmektedir. Ancak faydalanıcı adına Ajans uzmanlarınca proje yazılamaz veya projelere müdahale edilemez. Ajans başvuru sahiplerinin çalışabileceği danışman firma öneremez. Bu konuda Ajansımız hiçbir danışman/danışmanlık firması ile ilişki içinde bulunmamaktadır.
Proje hazırlık aşamasına destek veriliyor mu? (proje yazılması sırasındaki maliyetler vb. )
Ajans, başarılı projelerle sözleşme imzaladıktan sonra gerçekleşecek maliyetlere destek sağlar. Projenin hazırlık aşamasında katlanılan maliyetler uygun maliyet kapsamında değildir ve proje hazırlık maliyetleri başvuru sahibi tarafından yapılır.
İşyeri üzerinde ipotek var ise başvuru yapılabilir mi?
İşletmenin ipotekli olması başvuru yapmaya engel değildir. Ancak işletme mali yapısı açısından da değerlendirileceği için ipotekli olup karlılık durumu düşükse, nakit akışları yavaşsa ya da işletmenin eş-finansman olarak koyacağı en az %50’lik kısmı karşılamada zorluklar söz konusu ise, teknik ve mali değerlendirmede mali kapasite açısından puanı düşük kalabilir.
Proje ortağından kasıt firmanın ortağı mıdır?
Proje ortağı ile kastedilen firma ortağı değildir. Proje ortağından kasıt; proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin iki ayrı işletme tarafından (iki KOBİ, bir KOBİ bir Kooperatif, ya da iki Kooperatif) ortaklaşa gerçekleştirilmesi ve doğacak maliyetlere beraber katlanılması veya yararlanılmasıdır.
Eğer destek almaya hak kazandığımda sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçersem herhangi bir yaptırıma tabi olur muyum?
Hayır, sözleşme imzalanıp size ödeme yapılmadığı sürece herhangi bir yaptırıma tabi olmazsınız. Sadece bu hakkı kaybedersiniz.
Eşfinansman kredi olarak sağlanabilir mi?
Proje kapsamında olan mal ve ekipmanlar rehin gösterilmemek şartı ile eşfinansman kredi olarak da sağlanabilir.
İşletmemde 250 kişiden az çalışanım var ancak yıllık mali bilançom 40 milyondan fazladır. KOBİ olarak değerlendirilir miyim? Mali destek programınız kapsamında destek alabilir miyim?
Başvuru Rehberi tanımlar kısmında ifade edildiği gibi “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler orta büyüklükteki işletmelerdir.” Dolayısıyla bir işletmenin KOBİ tanımına girebilmesi için hem 250 kişiden az çalışanı olması hem de 40 milyondan az mali bilançosunun bulunması gerekmektedir.
Uygulayacağım projede yurtdışındaki firmamı proje ortağı yapabilir miyim?
Başvuru Rehberi 3.1.2 Bölümü “Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu” başlığı altında ortaklar tanımlanırken “Ortaklar, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 Bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olması veya merkez ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması hariç, başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır.” denmektedir. Yani Proje Ortağı firma Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri dışından da olabilir. Ancak her halükarda yatırımın bölge (TR63 Bölgesi) içinde yapılmış olması gerekecektir.
Yılın belli aylarında faaliyet gösteren, diğer aylarında kapalı olan işletmeler başvuru yapabilir mi?
DOĞAKA 2014 Mali Destek Programlarına başvuru yapmak isteyen işletmenin 01.07.2014 tarihinden önce kurulmuş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamakla birlikte yılın belirli aylarında faal olan diğer aylarda sektör gereği faal olmayan işletmelerin başvuru yapmasına bir engel yoktur. Ancak işletmenin faal olmadığı aylarda kaydının silinmemesi ve hukuksal olarak varlığını sürdürüyor olması gerekmektedir.
Bölgede (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kurulmuş ancak sahibi yabancı bir şirket başvuru yapabilir mi?
Evet, şirket sahibinin kim olduğu önemli değildir. Önemli olan firmanın kaydının Bölgede olup olmadığıdır.
Turizm sektörü dışında faaliyet gösteren işletmeler de programa başvuru yapabilir mi?
Evet, elektronik son başvuru tarihine kadar faaliyet alanına turizmi eklemek şartı ile farklı sektörden işletmeler de başvuru yapabilir.
Şahıs firmasıyım. Başvuru yapabilir miyim?
Şahıs firmaları da KOBİ kapsamındadır. Başvuru yapabilirsiniz.
Proje hazırlık aşamasına ilişkin giderler bütçelendirilebilir mi?
Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşen maliyetler uygun değildir. Örn; proje hazırlığı için danışmanlık giderleri, proje çizim maliyetleri, belge başvurusu için yapılan maliyetler vb.
Bungalov evler ve prefabrik yapılar destekleniyor mu?
Bungalov evler, prefabrik yapılar ve asansörler (insan asansörü, sedye asansörü, servis asansörü, engelli asansörü gibi) küçük ölçekli yapım işleri kapsamında değerlendirilir ve Ajans desteğinin % 30’una kadar bütçede yer alabilir.
Bir turizm işletmesi güneş enerjisinden elektrik üreten tesis projesi sunabilir mi?
Güneş enerjisine yönelik yatırım yapılması hususu, turizm tesisinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılaması ile ilgilidir. Bunun dışında yapılan yenilenebilir enerji yatırımları projeyi turizm projesi olmaktan uzaklaştıracaktır. Değerlendirme tablosu dikkate alındığında turizm sektörüne doğrudan hizmet eden projelerin öne çıkacağı görülmektedir.
Otelimizin terasına çatı yapılarak kahvaltı salonu ve kafetarya amaçlı kullanıma yönelik proje sunulabilir mi?
Program kapsamında sadece inşaat ve yapım işlerinden oluşan faaliyetlere dayalı projeler uygun değildir. Lütfen küçük ölçekli yapım işlerinin Ajans destek miktarının % 30'u ile sınırlı olduğunu göz önünde bulundurunuz.
Otelimiz kömür ile ısınmaktadır. Doğalgaz dönüşümü ve peteklerin değişimi üzerine proje sunabilir mi?
Program kapsamında sadece inşaat ve yapım işlerinden oluşan faaliyetlere dayalı projeler uygun değildir. Lütfen küçük ölçekli yapım işlerinin Ajans destek miktarının % 30'u ile sınırlı olduğunu göz önünde bulundurunuz.
Komple mefruşat değişimi, perde, halı, yatak değişimi ve odalardaki banyo değişimi (fayanslar, banyo dolapları vs ) için tek bir proje hazırlanabilir mi?
Tefrişat ve küçük ölçekli inşaat işlerine yönelik projeler, destek programı için uygundur. Ancak projenin başarılı olabilmesine yönelik yeterli puanı alabilmesi için değerlendirme tablosunda yer alan hususları dikkatle incelemeniz tavsiye edilir.
Hobi bahçeleri konusunda başvuru yapılabilir mi?
Hobi bahçeleri, ekoturizm kapsamında uygun başvuru konusudur.
Firma sahibi olarak kendimi proje koordinatörü yazabilir miyim? Proje kapsamında koordinatör ücreti alabilir miyim?
Projede görev alacak personele yapılacak ödemeler, şirketin kendi personeli dışında kişiler için geçerlidir. Firma çalışanları projede koordinatör olarak yer alabilir ancak proje bütçesinden kendilerine ödeme yapılamaz.
Destek almaya hak kazanan firmalara kaynak nasıl aktarılıyor? Proje başında tüm destek aktarılıyor mu, yoksa proje sonunda mı aktarılıyor?
Destek almaya hak kazanan firma ile sözleşme imzalandıktan sonra Ajans destek tutarının %40’ı kadar ön ödeme yapılır. Daha sonraki ödemeler hakediş usulüne göre, Ajans destek tutarının %40’ı ve son olarak da % 20’si olarak yapılır.
Daha önce yapılan bungalov evlerin devamı niteliğinde peyzaj çalışmaları yapılabilir mi?
Ek peyzaj çalışmaları ve yeni bungalov evler yapmak için başvuru yapılabilir. Ancak bungalov ev ve peyzaj çalışmalarının küçük ölçekli yapım işleri kapsamında olduğu ve Ajansa destek miktarının % 30’u kadar bütçede yer alabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Turizm işletme belgesi olmayan otel başvuru yapabilir mi? Turizm işletme belgesi alamazsa ne olur?
Turizm işletme belgesi almak üzere yatırım yapan firmalar başvuru yapabilir. Ancak sözleşme özel şartlarında turizm işletme belgesi alınmasına dair maddeye yer verilir. Her hâlükârda proje sonunda bu belgenin alınmış olması gerekir. Alınmamış ise sözleşme hükümlerince varsa cezai yaptırımlar ile birlikte, yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır.
01.07.2014 tarihinden önce devralınmış şirketin mali yapısı zayıf görünmektedir. Mali kapasite yönünden düşük puan almamak için ne yapılabilir?
İşletmelerin mali kapasitesi değerlendirilirken esas alınacak belgeler mali tablolardır. Mali tablolar işletmenin istikrarlı ve yeterli bir finansman yapısına sahip olmadığını gösteriyorsa firma ve firma sahibinin sahip olduğu varlıklar veya ek belgeler ile birlikte mali yapı desteklenebilir. Yapılacak yatırımın kapsamı ile mali yapının orantılı olmasına dikkat edilmesi tavsiye edilir.
Alabalık tesisine otel yapılması uygun mu?
Otel yapımı konusunda başvuru yapılabilir. Bununla birlikte inşaat maliyetlerinin uygun olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.
İşletme kaydı olmayan ve yol kenarında yöresel ürün satışı yapan kişiler programa başvuru yapabilir mi?
Programa başvuru yapabilmek için esnaf ya da ticaret odası kaydı gerekmektedir.
Alternatif turizm aktiviteleri altında sayılan araç alımları için miktar ya da oran olarak bir üst limit var mı?
Turizm aktivitelerinde kullanılacak araçların (tekne, fayton, ATV vb.) alımı için bir üst limit yoktur. Ancak sadece tekne alımından oluşan bir proje değerlendirme kriterleri açısından gerekli nitelikleri sağlamakta yetersiz kalacaktır.
Hizmet alımı kapsamındaki işçi giderleri insan kaynağı mıdır?
İnsan kaynakları başlığı projenin uygulanmasında görev alan personeli yani proje koordinatörü, proje uzmanını gibi teknik personeli kapsar. Bunun dışındaki işçi giderleri hizmet alımı kapsamındadır. “Diğer” başlığı altında bütçeye yazılabilir.
Başvuru yapan işletme yatırım yaptığı için düşük karlılıkta görünüyorsa, mali değerlendirmesi açısından olumsuzluk oluşturur mu?
Karlılık mali değerlendirmede dikkate alınır ancak tek başına değerlendirilmesi yeterli olmaz. İşletmenin mali tablo analizinde ortaya çıkan diğer finansal oranları da dikkate alınarak toplamda bir değerlendirme yapılır. Bununla birlikte her firma talep ettiği destek miktarı kadar eşfinansmanı sağlamaya yeterli finansal yapısının olup olmadığı konusunda değerlendirilir.
İpek ürünlerinin üretim ve satışının yapan işletmemiz üretim ve satış yerinde ipek ürünlerin üretim süreçlerini gösteren müze benzeri yerler oluşturup üretim makine ekipmanları alabilir mi?
El sanatlarının ve yöresel ürünlerin üretim ve satış yerleri kapsamında başvuru yapılabilir.
Proje kapsamında danışmanlık giderleri karşılanır mı? Üniversitede görevli akademisyenler ile danışman olarak çalışılabilir mi? Bütçeden kendisine ödeme yapılabilir mi?
Projede danışmanlık giderleri uygun maliyettir. Bu kapsamda bir üniversitede görevli akademisyenler ile çalışılabilir ve danışmanlık hizmeti için döner sermaye hesabına ödeme yapılabilir. Bununla birlikte Ajans, proje faaliyetleri için gerekli olmadığını düşündüğü danışmanlık giderlerini bütçeden çıkarabilir.
Projede yer alan faaliyetlerin/hizmet alımlarının danışmanlık firması üzerinden yapılması durumunda, bu danışmanlık giderleri için üst limit var mıdır?
Hizmet alımları için bir üst limit yoktur. Bununla birlikte bu giderlerin piyasa rayiçleri dikkate alınarak yazılması gerekmektedir.
Program kapsamında 01.07.2014 tarihinden sonra kurulmuş firmalar başvuru yapamıyor. Peki, 01.07.2014 tarihinden önce kurulmuş şirket satın alınarak başvuru yapılabilir mi?
Programa başvuru yapma konusunda esas olan tüzel kişi yani şirketin kendisidir. Şirketin satılması ve el değiştirmesi başvuru yapmaya engel değildir. 01.07.2014 tarihinden önce kurulmuş olmak şartını sağlayan firmalar başvuru yapabilir. Bu durumda şirketin kapatılmadan sadece el değiştirmiş olması gerekmektedir.
Teşvik alan bir firma Ajans desteklerinden yararlanabilir mi?
Teşvik aldığı kalemler için Ajanstan destek alamaz. Ancak diğer yatırımları için destek talebinde bulunabilir.
Duşakabin, küvet, klozet küçük ölçekli yapım işleri mi yoksa inşaat kapsamında mı değerlendirilmektedir.
Duşakabin, küvet, klozet küçük ölçekli yapım işleri kapsamındadır. Ajans desteğinin %30 ‘una kadar proje bütçesine yazılabilir.
Proje uygulama sırasında yapacağımız satın alımlarda proforma fatura aldığımız firmalara bağlı kalmak zorunda mıyız?
Proforma faturalar piyasa fiyatlarına uygun gerçekçi bir bütçe oluşturmak için istenmektedir. Proje uygulaması sırasında satın alımlar, bu proforma faturalara bağlı kalınmadan, Ajansın satın alma usul ve esaslarına göre yapılacaktır.
Proforma faturalarımı ileri tarihli (proje uygulama dönemine denk gelecek şekilde) alabilir miyim?
Evet, proforma faturalar proje uygulama dönemine denk gelecek şekilde, 6 ay geçerli, 1 yıl geçerli vb. şekilde alınabilir.
Güneş Paneli küçük ölçekli yapım işi kapsamında mı değerlendirilir?
Güneş paneli küçük ölçekli yapım işi değildir, ekipman-teçhizat kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla küçük ölçekli yapım işleri için geçerli olan ajans desteğinin %30’unu geçememe şartı uygulanmaz.
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım kalemleri için destek talep edilebilir mi?
Proje başvuruları yapılırken “Çifte finansman olmadığına dair taahhütname” sunulur. Bu bir yatırım kalemi için 2 farklı kaynaktan destek alamayacağınız anlamına gelir. Dolayısıyla proje kapsamında yapacağınız yatırımların bir kısmı veya tamamı yatırım teşvik belgesi kapsamında ise, projenin Ajans tarafından desteklenmesi durumunda bu yatırım kalemleri için teşvik talep edilmeyeceğini dair taahhüt verilerek başvuru yapılabilir.
Proje başvurumuzda her iki öncelik konusunu da seçebilir miyiz?
Evet seçebilirsiniz.
Proje bütçesi içerisine personel gideri ekleyebilir miyiz?
Hayır, firmanın personel giderleri uygun maliyet değildir.
Web sitesi alımı yapılacaksa marka tescil belgesi şartı aranıyor mu?
Web sitesi için marka tescil belgesi aranmamaktadır.
Proje bütçesi içerisine bilgisayar yazıcı, tarayıcı vs ekleyebilir miyiz?
Proje ile ilgili olmak şartı ile bu tür maliyet kalemlerini bütçeye ekleyebilirsiniz.
Proje başvurusu yapan şirketin danışmanı olarak projeyi ben oluşturuyorum. Yetkili kullanıcı olabilir miyim, Şayet olabileceksem, başvuru sahibiyle aramda herhangi bir protokol olmalı mı? Başvuru sahibinin tarafıma noterden yetki vermesi gerekir mi?
Firmaya proje hazırlama konusunda yetkili kullanıcı olabilirsiniz. Bunun için herhangi bir protokole, noter tasdikli yetki devrine vb. ihtiyaç yoktur.
Proforma fatura her alım için ayrı mı alınmalıdır?
Her satın alım için proforma fatura almak gerekmektedir. Ancak her kalem için ayrı ayrı almak yerine birbiri ile ilgili kalemler birleştirilerek tek proforma fatura (teklif mektubu) da alınabilir.
Proje kapsamında antika eşya/eser alınabilir mi?
Hayır, antika eşya/eser alımı uygun maliyet değildir.