2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (TUDES)

  • 2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (TUDES)

  • Program kapsamında başvuru yapabilmemiz için şirketimizin ne zaman kurulmuş olması gerekmektedir?

 

Hayır franchaise yatırımları bu program kapsamında uygun değildir.

Konaklama tesisiniz yatırım sürecinde ise bu süre içerisinde yatırım işletme belgesi almanız faydanıza olacaktır. Ancak her koşulda proje tamamlandığında Turizm İşletme Belgesi almanız gerekmektedir.

Franchaise yatırımları TUDES Programı kapsamında uygun mudur?

Projenizin başvuru aşamasında Turizm işletme belgesi almak için başvuruda bulunup başvuru yaptığına dair belgeyi proje evrakları ile birlikte sunabilirsiniz. Proje faaliyetlerinizi tamamlamanız gereken süre içerisinde ise Turizm İşletme Belgesini almanız gerekmektedir.

Konaklama tesisim için Yatırım İşletme Belgesi almalı mıyım?

Maalesef program kapsamında eş finansman uygun değildir. Kredi uygunluk belgesi ve program limitleri dahilinde hazırlayacağınız proje bütçelerini sunabilirsiniz

Proje kapsamında Turizm İşletme Belgesi ne zamana kadar alınmalıdır?

Hayır Ajans sunulacak proje bütçesinin program limitleri dahilinde olması ve bankadan alınan kredi uygunluk belgesinde yer alan tutarın proje bütçesinden büyük ya da eşit olması gerekmektedir.

Program kapsamında eş finansman uygun mudur?

Hayır projenizin başarılı olması halinde sizin için satın almalar banka tarafından yapılacak ve ödemeler direk tedarikçi firmalara yapılacaktır.

Bankadan aldığım kredi uygunluk belgesinde yer alan tutar program üst limitinin üzerinde. Üzerini benim karşılamam koşuluyla program üst limitinin üzerinde yatırım yapabilir miyim?

KAYS üzerinden hazırlanacak başvuru formunda yer alan harcama takvimine göre size tanımlanan krediyi birkaç seferde harcayabilirsiniz. (Örneğin inşaat kalemleri için bir ödeme, makine- ekipmanlar için ayrı bir ödeme vb. gibi) Eğer kredinizi toplamda 3 seferde harcadıysanız her harcamanızdan 6 ay sonra o tutarın ödemelerini gerçekleştirmeye başlamanız gerekmektedir. Krediyi kaç farklı zamanda harcadıysanız o kadar ödeme planınız olacaktır.

Kredi benim hesabıma mı tanımlanacaktır?

Programa başvuru yapılmak isteniyorsa öncelikle program rehberindeki “Bankaya Sunulacak Evraklar” başlığında yer alan belgeler ile Vakıf Katılım Bankasına başvurulması ve kredi uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. Sonrasında sunulacak proje bütçesinin bu uygunluk belgesinde yer alan limitler dahilinde hazırlanması gerekmektedir. Bankadan alınan Kredi Uygunluk Belgesinden sonra KAYS üzerinden istenilen evraklar ile proje başvurusu yapılmalıdır.

Projem başarılı olursa krediyi tek seferde mi kullanmam gerekmektedir?

Proje başvurusunun başarılı olması halinde Ajans ile sözleşme imzalama süreci gerçekleştirilecektir. Daha sonra ilgili aracı kurum (vakıf Katılım Bankası) ile kredi sözleşmesi imzalanacaktır. Kredi vadesi 36 ay olup kullanımından itibaren ilk 6 ay ödemesiz dönemdir. Sonraki 30 ay boyunca 3 er aylık taksitler halinde kredi taksitleri ödenmektedir. Ödenen her bir taksit için o takside ait kar payı gideri, Ajansımız tarafından başvuru sahibine geri ödenecektir.

Program kapsamında başvuru süreci nasıl gerçekleşmektedir?

Program turizm işletme belgeli konaklama tesislerine yöneliktir. Bu nedenle ya turizm işletme belgeli konaklama tesisi olmanız gerekmekte ya da proje sonucunda bu belgeyi alacak olması gerekmektedir.

Program kapsamında ödeme süreçleri nasıl gerçekleşmektedir?

Proje başvurusunun tamamlanmasından sonra proje bütçesinde artış yönünde revizyon yapılamamaktadır. Bu nedenle başvuru aşamasında projenizin 6 ay içerisinde uygulanmaya başlayacağını göz önünde bulundurarak bütçenizi hazırlamanızda yarar bulunmaktadır.

Günübirlik tesisler programdan yararlanabiliyor mu?

Şirket kurulumunun Program son başvuru tarihi olan 4 Haziran 2021 tarihine kadar kurulmuş olması gerekmektedir.

Proje kapsamında yapılmak istenen inşaat maliyetleri çok değişken olmaktadır. Proje sunulduktan sonra bu kalemlerin revize edilmesi mümkün müdür?