2019 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma) (Big-S)

» STK olarak aşevi kurmak için başvuru yapabilir miyiz?

Konu olarak uygundur, başvuru yapılabilir.

» Belediye tarafından halkın kullanımına açık ücretsiz halı saha yapılabilir mi?

Başvuru konusu uygun olmakla beraber ilgili program bileşeninin değerlendirme tablosu göz önünde bulundurulmalıdır.

» Belediye fitness salonu yapabilir mi?

Konu olarak uygundur, başvuru yapılabilir.

» Okulun bahçesine basketbol sahası, halı saha yapılabilir mi?

Okul bahçesine yapılacak halı saha, basketbol sahası vb uygun değildir.

» Meslek lisesine robotik kotlama atölyesi kurulabilir mi?

Rehberde sayılan mesleki ve teknik altyapıların oluşturulması kapsamında uygun bir başvuru konusudur.

» Gezici STEAM Merkezi için başvuru yapılabilir mi?

Rehberde belirtilen ilçelere yönelik olmak şartıyla sınırları gezici STEAM Merkezi için başvuru yapılabilir.

» Belediyenin piknik ve mesire alanı projesi uygun mu?

Hayır, piknik ve mesire alanı rehberde sayılan uygun olmayan konular arasındadır.

» Sergi satış yerleri için büfe yapılabilir mi?

Evet,  ilçedeki halkın ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik sergi, satış yerleri için başvuru yapılabilir.

» Projeler kapsamında gerçekleştirilecek satın alma faaliyetleri, Ajansın tabi olduğu satın alma kurallarına göre mi gerçekleştirilecektir?

Program kapsamında yapılacak tüm satın alma faaliyetleri, kurum/ kuruluş olarak tabi olduğunuz bir satın alma mevzuatı var ise bu mevzuata, yok ise Ajansın tabi olduğu satın alma mevzuatına göre gerçekleştirilecektir.

» Yapım/inşaat işleri uygun mudur?

Projenin niteliği gereği ihtiyaç olması durumunda inşaat/yapım işleri giderleri uygundur, proje bütçesinden karşılanabilir.

» Proje yazma konusunda danışmanlık hizmeti almalı mıyız? Bize önereceğiniz bir firma var mı? Ajans proje yazma konusu bize destek sağlayabilir mi?

Ajansımız uzmanları tarafından Mali Destek Programına ilişkin tüm il ve ilçe merkezlerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmaktadır. Yardım masalarında hazırlık aşamasında olan projelere ilişkin görüşler iletilmektedir.  Ancak faydalanıcı adına Ajans uzmanlarınca proje yazılamaz. Ajans başvuru sahiplerinin çalışabileceği danışman firma öneremez. Bu konuda Ajansımız hiçbir danışman/danışmanlık firması ile ilişki içinde bulunmamaktadır.

» Proje hazırlık maliyetleri projeden karşılanabiliyor mu?

Evet, faturalandırılmış olmaları şartıyla talep edilen Ajans destek tutarının %2’sini ve toplamda 5.000 TL ‘yi geçmemek üzere proje hazırlık aşaması danışmanlık ve kırtasiye giderleri proje bütçesinden karşılanabilir.