2019 Yılı İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Meslek)

» Halk Eğitim Merkezleri başvuru yapabilir mi?

Halk Eğitim Merkezleri uygun başvuru sahipleri arasında yer almamaktadır. Ancak sunulan bir başvuruda iştirakçi olarak yer alabilir.

» Mutabakat metninde değişiklik yapılabilir mi? Madde eklenip madde çıkarılabilir mi?

Mutabakat metni taslak bir metindir. Madde eklenebilir ya da çıkarılabilir.

» Başvuru sahibi TSO ve ortak Meslek Lisesi olduğu durumda, rehberde belirtildiği üzere, yatırımın Meslek Lisesine yapılması gerekmektedir. Buna göre meslek lisesine kurulan laboratuvar ve bu laboratuvara alınan makine ekipmanın mülkiyeti başvuru sahibi olan TSO ya değil de ortak olan meslek lisesine mi geçecek?

Evet, yatırım yeri Meslek Lisesi olacağı için kurulan laboratuvar ve bu laboratuvara alınan makine ekipmanın mülkiyeti de proje ile birlikte Meslek Lisesine geçecektir.

» Başvuru rehberinde belirtilen başvuru modellerini sağlamak koşuluyla başka ortak ve iştirakçi projede yer alabilir mi? Örneğin, Bir okul başvuru sahibi bir okul ortak olabilir mi, ya da başvuru sahibi ve ortakları arasında sayılmayan İŞKUR projede iştirakçi olarak yer alabilir mi?

Rehberinin 23. Sayfasında Tablo 4 ‘te yer alan başvuru modellerine uyulmak şartıyla 2. Ortak olarak bir okula projede yer verilebilir; ya da 3 iştirakçinin yanında İŞKUR da projede iştirakçi olarak yer alabilir.

» 3 işletme dışında farklı bir işletme, kurum, kuruluş vb iştirakçi olarak projede yer alabilir mi?

Rehberinin 23. Sayfasında Tablo 4 ‘te yer alan başvuru modellerine uyulmak şartıyla 3 iştirakçinin yanında farklı bir işletme, kurum, kuruluş vb de iştirakçi olarak yer alabilir.

» Projede birden fazla ortak olabilir mi?

Projede birden fazla ortak yer alabilir.

» Yazılım imalat sanayi olarak sayılmakta mıdır? Yazılım üreten işletmeler program kapsamında mıdır?

Sanayi Sicil Kanununda 18.06.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmeleri arasına eklenmiştir. Bu nedenle bilişim ve yazılım sektörüne yönelik başvurular da uygundur.

» Kamu görevlilerine projeden ödeme yapılabilir mi?

Projede yer alan kamu kurumu personeline yönelik ödeme yapılamaz. Projede yer alan kamu kurumları dışında bir kamu kurumunda çalışıp da projede görev alan kişilere tabi olduğu mevzuata göre kendilerine ödeme yapılabilir. Bu durumda Ajans ilgili kamu görevlisinin bu ödemelerden yararlanabileceğine dair ispatlayıcı belgeleri isteme hakkına haizdir.

» Proje uygulama yeri Belediye olabilir mi?

Başvuru Rehberinin 23. Sayfasında yer alan başvuru modeline göre, birinci başvuru modelinde Belediyenin başvuru sahibi olduğu durumlarda proje Belediye’de uygulanabilir.

» Robotik Kodlama konusunda başvuru yapılabilir mi?

Robotik kodlama için eğitim atölyesi kurulması uygun bir başvuru konusudur. Başvuru modelinde uygun başvuru sahibi, ortak ve iştirakçi şartları sağlanabilirse başvuru yapılabilir.

» Esnaf ve Sanatkârlar Odası projede ortak olabilir mi?

Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Başvuru Rehberinin 23. Sayfasında Tablo 4 ‘te yer alan birinci başvuru modelinde projede ortak olarak, ikinci modelinde ise başvuru sahibi olarak yer alabilir.

» Bir projede ortak olan kurum başka bir projede de ortak olarak yer alabilir mi? Belirli bir sayıdan fazla projede ortak olunup olunamayacağına dair bir şart var mıdır?

Ortak ve iştirakçi olarak projede yer almak için herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Uygun düştüğü ölçüde kurumlar dilediği sayıda projede ortak ve iştirakçi olarak yer alabilirler.

» İşletmede çalışan kişiler (usta, işçi vb) projede yer alabilir mi? Projede düzenlenen eğitime katılabilir mi?

İşletmelerde çalışan çalışanlar (usta, işçi vb) projede yer alabilir, projeyle düzenlenen eğitimlere katılabilir.

» Eğitim amaçlı sera kurulumu ve seracılık eğitimi verilmesi uygun mu?

Program imalat sanayine yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinin desteklenmesiniamaçlamaktadır. Seracılık faaliyetleri imalat sanayi olmadığı için bu programda kapsam dışıdır.

» Sunulacak projelerde proje süresi içerisinde eğitim verilmesi şartı yer alıyor mu?

Proje süresinde eğitim düzenlenmesi şart değil. Eğitim vermek amacı ile atölye kurulması, altyapı oluşturulması vb. yeterlidir. Bununla birlikte proje süresinde eğitim verilmesi de projeye dâhil edilebilir.

» Projede eğitim öngörülüyorsa eğitim sonunda sertifika alınması şart var mı?

Hayır, böyle bir şart bulunmamaktadır.

» Projede teknik gezi öngörülmesi durumunda, bu teknik gezi bölge dışında gerçekleştirilebilir mi?

Teknik geziler bölge içi ve bölge dışında gerçekleştirilebilir.

» Meslek Lisesinin başvuru sahibi olduğu bir projede Meslek Yüksekokulu ortak olarak yer alabilir mi?

Rehberinin 23. Sayfasında Tablo 4 ‘te yer alan başvuru modellerine uyulmak şartıyla Meslek Lisesinin başvuru sahibi olduğu projede Meslek Yüksekokulu da ortak olarak yer alabilir.

» Bir projede bir okul başvuru sahibi başka bir okul da ortak olarak yer alabilir mi?

Rehberinin 23. Sayfasında Tablo 4 ‘te yer alan başvuru modellerine uyulmak şartıyla bir okul başvuru sahibi olarak yer alırken başka okul da ortak ya da iştirakçi olarak projede yer alabilir.

» Başvuru yapabilecek okulların döner sermayesinin olması şartı var mı?

Okulların döner sermayesinin olması şartı yoktur.

» Program kapsamında okulun çatısına güneş paneli alabilir miyiz?

Hayır, sunulan projelerin imalat sanayine yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesini amaçlaması gerekmektedir. Bunun dışında kalan başvurular desteklenmeyecektir.

» Prefabrik yapı inşaat kapsamında mıdır?

Prefabrik yapılar da inşaat kalemi altında yer almaktadır. İnşaat işleri bu program kapsamında desteklenmemektedir.

» Konteyner alımı uygun mudur? Okul bahçesine konteyner kurulup eğitim atölyesi olarak kullanılabilir mi? Okul dışında gezici eğitim atölyeleri oluşturulabilir mi?

Konteyner alımı uygun maliyettir. Okul bahçesinde eğitim atölyesi kurmak için kullanılabilir. Okul dışında gezici eğitim atölyesi kurmak için kullanılabilir. Ancak bu durumda çekici aracın maliyetin uygun olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

» Projemize başvuru yaptığımız ilçenin dışından iştirakçi ekleyebilir miyiz?

Başvuru yapılan ilçenin dışından da iştirakçiler projeye eklenebilir. Ancak iştirakçilerin TR63 Bölgesinden (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) seçilmesi iştirakçi seçiminin anlamlı olmasını sağlayacaktır.

» Birden fazla önceliğe yönelik proje hazırlanabilir mi?

Başvurunuz birden fazla önceliği kapsayabilir.

» Proje kapsamında okullar birbirinden satın alma yapabilir mi?

Aynı projede yer almayan bir okuldan satın alma yapılabilir.

» Program kapsamında iştirakçi olarak yer alacak işletmelere yönelik herhangi mali bir destek bulunmakta mıdır?

İştirakçi olarak yer alacak işletmelere direk bir mali destek söz konusu değildir. Ancak proje kapsamında işletme çalışanları (usta, işçi vb) eğitim alabilir ya da projede eğitim alan ihtiyaçlarına uygun kişileri istihdam edebilir.

» Alınacak makine –ekipmanların kurulumu iştirakçi olan işletmelere yapılabilir mi?

Hayır, proje uygulama yerinin eğitim veren kurumlar olması gerekmektedir.

» Proje kapsamında mesleki eğitim alacak personelin iştirakçilerin istihdam etmesi sonucunda doğacak sigorta giderleri proje bütçesinden karşılanabilir mi?

İstihdam edilen işçilerin maaşları ve sigorta giderleri uygun maliyet değildir.

» Pastacılık kursuna yönelik mesleki eğitim faaliyetleri uygun mudur?

Evet, pastacılık imalat sanayinde değerlendirilmektedir. Pastacılık kursuna yönelik mesleki eğitim projesi sunulabilir.