2022 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

 1. Projenin yapılacağı yer için Belediyeden tahsis alıp, dernek olarak tematik müze yapmayı planlıyoruz. Proje sonrası tematik müzenin içine alınanların mülkiyeti kimde olacak?

Proje bitiminde proje kapsamında alınan malların ve edinimlerin mülkiyeti başvuru sahibine aittir. Bu durumda tematik müze kurulduktan sonra içine alınların mülkiyeti derneğe ait olacaktır.

 1. TZKAMU programı kapsamında elimizdeki demiri çimentoyu eşfinansman olarak projede kullanabilir miyiz?

Eş finansman nakdi olarak sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle nakit dışında proje sağlanan her şey ayni katkı kapsamındadır, eş finansman olarak sayılmaz.

 1. Mozaik temizliği uygun mu? Doğa koşullarına karşı mozaiklerin üstü kapatılabilir mi?)

Sadece arkeolojik kazı alanının muhafazası için yapılacak yatırım TZKAMU kapsamında değildir. Yatırım sonunda tarihi ve turistik bir değerin ortaya çıkması ve ziyarete açık olması gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığı takdirde mozaiklerin üstünün kapatılması ve mozaik temizliği bütçeye yazılabilecek uygun maliyetlerdir.

 1. İlçemizin evlerinin gökkuşağı renklerinde boyanması, sokak sağlıklaştırması başlığında turizm projesi olarak sunulabilir mi?

Başvuru konusu uygundur. Diğer uygunluk kriterleri ve değerlendirme kriterleri için başvuru rehberini inceleyiniz.

 1. Turizm otelcilik meslek yüksekokulu için TZKAMU ya yatırım yapılabilir mi?

Kamu sosyal tesisleri, misafirhane gibi kamu mülkiyeti ve işletmeciliği altındaki tesislere yönelik yatırımlar bu program kapsamında uygun değildir. O nedenle, Turizm MYO, Öğretmenevi, Polisevi, Belediye Tesisleri gibi yerler desteklenmemektedir.

 1. Yöresel ürünlerin satıldığı kültür çarşısı yapılabilir mi? (Sokak sağlıklaştırma ve satış yerlerinin tadilatı, bakımı ya da sıfırdan kurulması gibi)

Tarihi/turistik değeri olan yerlerde yöresel ürünlerin satıldığı kültür çarşıları yapılabilir.

 1. %25 ile % 75 arasında değişen destek oranları neye göre belirleniyor? Projenin aldığı puana göre mi?

Projenin aldığı puan ile Ajansın bu projeye sağlayacağı destek oranı arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Destek almaya hak kazanan projelere, onaylanan proje bütçesi üzerinden %75 oranında destek verilmesi esastır. Bununla birlikte Ajans destek miktarı proje başına 2.000.000 TL yi geçemez

 1. Proje için ödemeler nasıl oluyor? Ajans desteği proje bitiminde mi veriliyor? Kurum olarak bize düşen eş finansmanın tamamını yatıracak mıyız? Ödeme almak için proje bütçesinin tamamını ödememiz mi gerekiyor?

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının en fazla %40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır.

Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş-finansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının en fazla %40’ı ve son ödemede, kalan tutar (en az % 20’si) destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır.

Bununla birlikte, Ajans ön, ara ve nihai ödeme miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.

 1. Proje için ön ödeme yapılıyor mu?

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının en fazla %40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır.

 1. Proje kapsamında ihaleyi kazanan firmaya çekle ödeme yapılabiliyor mu?

Proje ödemeleri açılan proje hesabı üzerinden nakit transferi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle çekle ödeme kabul edilmemektedir.

 1. Sıfır satışı yapılmayan makinelerin ikinci eli alınabilir mi?

Hayır. İkinci el makine/ekipman alımını hiçbir şekilde desteklenemez.

 1. Yerli ya da yabancı makine/ekipman tercih etmemizde projenin başarılı olması açısından bir fark var mıdır?

Program yerli malı alımına teşvik etmek amacıyla kurgulanmıştır. Bu kapsamda Projelerin değerlendirme sürecinde; Yerli Malı Belgesine sahip mal alımı içeren başvurulara 5 puana kadar ek puan verilecektir. İlave puanın verilebilmesi için bu ürünlerin Yerli Malı Belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

 1. Performans göstergeleri ne zaman gerçekleştirilmelidir?

Proje dosyasında yazan performans göstergelerine proje uygulama süresinde ulaşılmalıdır. Proje hazırlığında bu performans göstergelerinin yanı sıra uzun vadeli hedefler de konulabilir.

 1. ÇED raporunu ne zaman teslim etmeliyim?

ÇED uygunluk ya da ÇED gerekli değildir raporlarının sözleşme aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. Proje başvurusu aşamasında ÇED için yapılan başvuru yazısı sunulabilir.

 1. Turizm programına sualtı sporlarına yönelik geliştirilecek bir proje ile başvuru yapılabilir mi?

Evet. Sualtı sporları ile turizmin çeşitlendirilmesi amaçlı projeler uygundur.

 1. Turizm değerlerinin olduğu yerlerde içme suyu tesisatı yapımına yönelik projeler desteklenir mi?

İçme suyu tesisatı konusu uygun olmayan proje konuları arasında yer almamaktadır. Projenin tamamlayıcı faaliyetleri arasında yer alabilir. Ancak projenin ana faaliyetinin turizmi canlandırıcı olması beklenmektedir.

 1. Destekleyici belgelerin matbu halleri başvuru aşamasında istenmiyor, sözleşme aşamasında istenecek mi?

Evet. Destekleyici belgelerin orijinallerinin sözleşme imzalanması aşamasında Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Başka bir kaynaktan desteklenen yatırımlar bu programa başvuru yapabilir mi?

Başvuru sırasında Çifte Finansman Olmadığına Dair Taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir. Başka bir kaynaktan desteklenen projeler çifte finansman olmaması için desteklenemez. Ancak yapılacak yeni yatırımlar program kapsamında desteklenebilir.

 1. Turizm programına yapılacak başvurularda hibe oranı en fazla kaça çıkmaktadır?

Kar amacı gütmeyen kurumların yaptığı başvurularda hibe oranı %25 ile %75 arasındadır.

 1. Turizm Programında spor konusunda hazırlanan projeye destek alabilir miyim?

Turizmin çeşitlendirilmesi konusunda doğa/deniz/su sporlarına yönelik yatırımlar desteklenebilmektedir.

 1. Eş-finansman banka kredisi ile karşılanabilir mi?

Evet, eş-finansman banka kredisi yolu ile karşılanabilir.