2022 Yılı Osmaniye Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (GIDA)

 1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşviklerinden yararlanan işletmeler bu Program kapsamında destek alabilir mi?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşviklerinden yararlanan işletmeler Yatırım Teşvik Belgesindeki kredi desteğinden faydalanmadıkları durumda Ajansımızın 2022 Yılı Osmaniye Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programından destek alabilir.

 1. İşletmemizin bu program ile beraber farklı kamu kurumlarının (KOSGEB gibi) desteğini aynı anda alması mümkün müdür?

Proje kapsamında aynı maliyet kalemleri için iki farklı kurumdan destek alınamaz. Diğer yandan bir maliyet kaleminiz için KOSGEB’ten destek alırken, diğer maliyet kaleminiz için DOĞAKA’dan destek talep edebilirsiniz.

 1. 2021 Yılı Şubat ayında kurulan işletmemiz üzerinden Programa başvuru yapabilir miyiz?

İşletmenin en geç 01.01.2021 tarihine kadar kurulmuş olması gerekmektedir. Dolayısıyla 2021 yılı Şubat ayında kurulan bir işletme üzerinden Programa başvuru yapılabilmesi mümkün değildir. (GIDA Başvuru Rehberi sayfa 19) Bununla beraber, farklı bir sektörde olsa da 01.01.2021 tarihinden önce kurulmuş bir işletmeye Program tarafından talep edilen ilgili NACE kodlarını ekleterek başvurunuzu yapabilirsiniz.

 1. İşletmemiz Program için uygun NACE koduna sahip değil. Ne yapmamız gerekiyor?

Bu destek programı, TR63 Bölgesi’nde ticari esaslara göre faaliyet gösteren ve Osmaniye ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren ya da Osmaniye’de gıda sektörüne yeni yatırım yapacak olan 10 (10.12.04, 10.41.11 ve 10:9 hariç) ve 11.07 ile başlayan NACE koduna sahip KOBİ’lere yöneliktir. Uygun NACE koduna sahip olmayan işletmeler, Son Başvuru Tarihine kadar uygun NACE koduna sahip olmak için gerekli işlemleri tamamlamalıdır.

 1. İşletmem için Program kapsamında 1.6 MW yenilenebilir enerji yatırımı yapabilir miyim?

Tüketim miktarı ile uyumlu olmayan ve enerji satışı yapmayı amaçlayan yenilenebilir enerji yatırımları, 500 KW’nın üzerindeki yenilenebilir enerji yatırımları Programın Uygun Olmayan Proje Konuları ve Faaliyetler arasında yer almaktadır. (GIDA Başvuru Rehberi sayfa 25) Program kapsamında 1.6 MW yenilenebilir enerji yatırımı yapmak mümkün değildir.

 1. Uluslararası sertifika sahibi olmak için 6 aylık proje uygulama sürecinin yetersiz kalabileceğini öngörüyoruz. 6 aylık süre sonrasında söz konusu sertifikasyon maliyetlerinin tamamının Program kapsamında karşılanması mümkün müdür?

Kalite sistemleri, Marka, Patent vb. geçerli belge, sertifika alınmasına yönelik giderler Program kapsamında uygun maliyet giderleri arasındadır. (GIDA Başvuru Rehberi sayfa 25) Bununla beraber proje kapsamındaki tüm uygun maliyetlerin 6 aylık proje uygulama süreci içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu uluslararası sertifika için 6 aylık sürenin yetersiz kalması durumunda, sadece o dönem içinde bu sertifikaya sahip olmak için yapılan masraflar Program kapsamında karşılanabilecektir.

 1. İşletmemizin KDV muafiyeti bulunmaktadır. Program kapsamında alacağımızı Proforma Faturaları KDV dâhil mi almalıyız?

KDV muafiyetiniz bulunuyorsa Proforma faturanızı/faturalarınızı KDV hariç olarak almanız gerekmektedir.

 1. Adana’nın Ceyhan ilçesi merkezli bir işletmemiz bulunuyor. Bu işletmemizin merkezini Osmaniye’ye taşımamız durumunda Programa başvuru yapabilir miyiz?

Merkez ya da yasal şubesi Osmaniye dışında olan ve Osmaniye’ye yatırım yapacak işletmelerin, sözleşme imzalanana kadar Osmaniye’de şube kaydı yaptırmış veya merkezini Osmaniye’ye taşımış olması Programdan destek alınabilmesi için yeterlidir. (GIDA Başvuru Rehberi sayfa 19)

 1. Program kapsamında ödeme süreci nasıl gerçekleşmektedir?

Proje başvurusunun başarılı olması halinde Ajans ile Başvuru Sahibi arasında bir sözleşme imzalanacaktır. Daha sonra Başvuru Sahibi Vakıf Katılım Bankası ile kredi sözleşmesi imzalayacaktır. GIDA programında Kredi vadesi 24 ay olup kredi kullanımından itibaren geçen ilk 6 ay ödemesiz dönemdir. Sonraki 18 ay boyunca 3 er aylık taksitler halinde kredi ödemeleri yapılacaktır. Ödenen her bir taksit için o takside ait kar payı gideri, Ajansımız tarafından Başvuru Sahibine geri ödenecektir.

 1. Programınız kapsamında gıda işletmemize ambalaj makinesi alabilir miyim?

İkinci el olmaması kaydı ile Program kapsamında gıda işletmenize ambalaj makinesi satın alabilirsiniz.

 1. Makine fiyatındaki artışlar destek kapsamında karşılanabilir mi?

Hayır, makine fiyatındaki artışlar destek kapsamında karşılanamaz. Satın almak istediğiniz makinenin fiyatında artış olmuş ise, proje bütçesinde geçen makine tutarının dışındaki miktar tarafınızdan karşılanmak kaydı ile satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

 1. Bu programda satın alma süreci için ihaleye çıkılıyor mu?

Program kapsamında satın alma sürecinde ihaleye çıkılmamaktadır. Vakıf Katılım Bankası, Proforma Fatura alınan tedarikçiye ilgili proje kaleminin tutarını doğrudan aktaracaktır.

 1. Bu program kapsamında işletme kredisi kullanabilir miyiz?

Program kapsamında işletme kredisi veya giderleri karşılanmamaktadır.

 1. KAYS işlemlerini şirket müdürü mü yapmalı?

KAYS’ta başvuruyu hazırlamak ve proje uygulama sürecini yönetmek için gereken KAYS kaydı, proje yönetimini gerçekleştirecek proje sorumlusu tarafından yapılmalıdır. Bu kişi şirket müdürü, mühendis, beyaz yakalı çalışan ya da muhasebeci olabilir.

 1. KAYS’taki Başvuru Sahibi bölümünde yer alan yetkili kişi kim olmalıdır?

Bu bölüme eklenecek yetkili kişi, şirket imza sirküsünde yer alan ve şirketi yasal olarak temsil eden kişi olmalıdır. Eğer imza sirküsünde münferit olarak birden fazla kişi var ise içlerinden biri seçilip yazılmalıdır. Ancak müşterek imza yetkisi var ise kimler yetkili ise bu kişiler girilmeli ve tüm belgeler (teslim edilecek Başvuru Taahhütnamesi, Sözleşme vb.) bu kişiler tarafından imzalanmalıdır.

 1. KAYS’a yüklenecek dosyaların formatları nelerdir?

.jpeg, .doc, .docx, .xlsx, .xls, .rar gibi uzantılar uygun olmakla beraber KAYS’a uyumsuz bir format olması halinde KAYS size konuyla ilgili uyarı verecektir.

 1. KAYS’taki Başvuru Sahibi Faaliyetleri bölümüne yazılacak tam zamanlı ve yarı zamanlı personel işletmedeki sigortalı çalışanlar mıdır?

Bu bölümdeki sayılar ile sunulan SGK dökümündeki rakamlar uyumlu olmalıdır.

 1. Proje kapsamında proforma fatura sunulması gerekli midir?

Proje kapsamında sunulması gereken zorunlu evraklardan biri proforma fatura olup alınacak her kalem için en az 1 proforma fatura sunulması zorunludur. Ayrıca proforma fatura ile ilgili bütçe kaleminin bire bir aynı olması ve Kredi Uygunluk Belgesinde yer alan rakamın en az proforma faturaya eşit olması gerekmektedir.

 1. Başvuru sırasında sunulan proforma faturalar sözleşme imzalama sürecinde değiştirilebilir mi?

Proje bütçesi, alınan proforma faturalara göre düzenlenmelidir. Ancak sözleşme imzalama sürecinde bütçe kaleminin aynı olması koşulu ile farklı tedarikçilerden proforma fatura alınarak satın alma süreci gerçekleştirilebilir. Söz konusu süreç Ajansın ilgili proje uzmanı onayı ve koordinasyonu ile gerçekleştirilmelidir.

 1. Bu Program kapsamında KAYS’ta 1.500.000 TL’nin üzerinde Proje bütçesi oluşturup, Ajans desteği dışında kalan tutar Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanabilir mi?

Hayır. KAYS’ta oluşturulacak proje bütçesi ve Program kapsamında Vakıf Katılım Bankasından alınabilecek maksimum kredi miktarı 1.500.000 TL’dir.

 1. Program kapsamında yer fıstığı işleme tesisime kantar alabilir miyim?

Evet, Program kapsamında kantar alımı gerçekleştirebilirsiniz.

 1. Vakıf Katılım Bankası’nın farklı illerdeki şubelerinden Kredi Uygunluk Belgesi alabilir miyim?

Hayır. 2022 Yılı Osmaniye Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (GIDA) rehberinde aracı kurum olarak Vakıf Katılım Bankası Osmaniye Şubesi ifadesi yer almaktadır. Kredi Uygunluk Belgesi başvurularınızı Vakıf Katılım Bankası Osmaniye Şubesine yapmanız gerekmektedir.

 1. Proje kapsamında alınacak makine-ekipmanın firmaya teslimi 6 ayı geçebilir mi?

Hayır, proje kapsamında gerçekleştirmeniz gereken tüm faaliyetler 6 içinde tamamlanmalıdır.

 1. Program kapsamında telehandler alabilir miyim?

Program kapsamında forklift alımı dışında telehandler ve benzeri araç satın alımları uygun değildir.