2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (SERADES)

  • 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (SERADES)

  • Program kapsamında ödeme süreçleri nasıl gerçekleşmektedir?

 

Maalesef program kapsamında eş finansman uygun değildir. Kredi uygunluk belgesi ve program limitleri dahilinde hazırlayacağınız proje bütçelerini sunabilirsiniz

Hayır Ajans sunulacak proje bütçesinin program limitleri dahilinde olması ve bankadan alınan kredi uygunluk belgesinde yer alan tutarın proje bütçesinden büyük ya da eşit olması gerekmektedir.

Program kapsamında eş finansman uygun mudur?

Mevcut sera yatırımınız var ise Programın 3. Önceliği kapsamında olan paketleme ve depolama süreçleri ile ilgili yatırım yapabilirsiniz ancak seracılık alanında faaliyet göstermiyorsanız sadece paketleme ve depolama faaliyetleri uygun değildir.

Bankadan aldığım kredi uygunluk belgesinde yer alan tutar program üst limitinin üzerinde. Üzerini benim karşılamam koşuluyla program üst limitinin üzerinde yatırım yapabilir miyim?

Projenin uygulanacağı yere ilişkin Tapunun birden fazla hissedara ait olması (Hisseli Tapu) halinde, proje uygulama yerinin hissedarlar arasında yasal olarak bölüşülmüş olması ve belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Yasal olarak paylaşılmayan Hisseli Tapular için ise her bir hissedardan program ilan tarihinden sonraki 5 yılı kapsayacak muvaffakat ya da kira sözleşmesi istenecektir.

Program kapsamında sadece paketleme ve depolama üniteleri için proje başvurusu yapabilir miyim?

Hayır projenizin başarılı olması halinde sizin için satın almalar banka tarafından yapılacak ve ödemeler direk tedarikçi firmalara yapılacaktır.

SERADES kapsamında başvuru yapmak istemekteyiz. Ancak sera kurulumu yapmak istediğimiz arazi çok hissedarlı. Başvuru yapabilir miyiz?

KAYS üzerinden hazırlanacak başvuru formunda yer alan harcama takvimine göre size tanımlanan krediyi birkaç seferde harcayabilirsiniz. (Örneğin inşaat kalemleri için bir ödeme, makine- ekipmanlar için ayrı bir ödeme vb. gibi) Eğer kredinizi toplamda 3 seferde harcadıysanız her harcamanızdan 6 ay sonra o tutarın ödemelerini gerçekleştirmeye başlamanız gerekmektedir. Krediyi kaç farklı zamanda harcadıysanız o kadar ödeme planınız olacaktır.

Kredi benim hesabıma mı tanımlanacaktır?

Programa başvuru yapılmak isteniyorsa öncelikle program rehberindeki “Bankaya Sunulacak Evraklar” başlığında yer alan belgeler ile Vakıf Katılım Bankasına başvurulması ve kredi uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. Sonrasında sunulacak proje bütçesinin bu uygunluk belgesinde yer alan limitler dahilinde hazırlanması gerekmektedir. Bankadan alınan Kredi Uygunluk Belgesinden sonra KAYS üzerinden istenilen evraklar ile proje başvurusu yapılmalıdır.

Projem başarılı olursa krediyi tek seferde mi kullanmam gerekmektedir?

Hayır. SERADES Programı kapsamında Çiftçi kayıt belgesi olan gerçek kişiler ve KOBİ’ler uygun başvuru sahibidir. Diğer taraftan kooperatifler şirket kurarak ya da kooperatif üyeleri bireysel olarak programa başvuru yapabilir.

Program kapsamında başvuru süreci nasıl gerçekleşmektedir?

Proje başvurusunun başarılı olması halinde Ajans ile sözleşme imzalama süreci gerçekleştirilecektir. Daha sonra ilgili aracı kurum (vakıf Katılım Bankası) ile kredi sözleşmesi imzalanacaktır. Kredi vadesi 36 ay olup kullanımından itibaren ilk 6 ay ödemesiz dönemdir. Sonraki 30 ay boyunca 3 er aylık taksitler halinde kredi taksitleri ödenmektedir. Ödenen her bir taksit için o takside ait kar payı gideri, Ajansımız tarafından başvuru sahibine geri ödenecektir.

Program kapsamında kooperatifler uygun başvuru sahibi midir?