Kurumsal Stratejik Yönetim

 • Ajansın tanıtım filmi hazırlamak ve iletişimle ilgili her tür faaliyetin yürütülmesi,
 • Toplantı, seminer, fuar, konferans, sempozyum v.b. organizasyonların planlanması/ koordine edilmesi,
 • Medya takibi yapmak, Medya kuruluşları ile işbirliğinin sağlanması,
 • Ajansın basılı tüm kurumsal kimlik materyallerinin tasarımı, basımı, uygulaması ile ajansın görünürlüğünün sağlanması,
 • Ajansın bilgi işlem ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve tedarik edilmesi,
 • Ajansın web sayfasını oluşturmak, güncelliğini sağlamak ve sosyal medya hesaplarının aktif kullanımı konusunda bilgi işlem personelinin takip edilmesi,
 • Ajansın tüm bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım birimlerinin sorunsuz çalışmasının sağlanması, güncelliğinin sağlanması ve bakımlarının yaptırılması,
 • Genel Sekreterin randevu ve ziyaret programının düzenlenmesi ve konuya ilişkin gerekli iş takibinin yapılması,
 • Kalkınma Kurulu toplantılarının ön hazırlık, planlama ve sonuç kısımlarının yürütülmesi,
 • Genel Sekreterin gezi, toplantı, ikili işbirliği ve kurumlar arası işbirliği organizasyonlarının düzenlenmesi,
 • Ajansta birimlerarası iletişimi ve koordinasyonun sağlanması,
 • Ajansın tanıtım broşürleri hazırlanmasının birimler işbirliğinde koordine edilmesi,
 • Ajansta bireylerarası ve birimlerarası iletişimin ve koordinasyonun sağlanması,
 • DOĞAKA Faaliyet Takvimi takip ve kontrol ederek güncelliğinin sağlanması,
 • Kurumsal açıdan verimliliği artırıcı çalışmaların yapılması,